• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
flaga wraz z godłem Polski

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu

„Doskonała Nauka” moduł  „Wsparcie konferencji naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki

Dofinansowanie: 105.250,00 PLN

Całkowita wartość: 212.841,20 PLN

Krótki opis: 

 Dwudniowa konferencja, bogatą w warsztaty dla rzeczoznawców majątkowych (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych) odbywa się w Kaliszu w dniach 20-21 kwietnia 2023 r. Obrady mają miejsce w Collegium Oecologicum Akademii Kaliskiej, na terenie kampusu przy ul. Poznańskiej 201-205.

Konferencja jest przeznaczona przede wszystkim dla rzeczoznawców majątkowych, ale do udziału w niej zachęcamy także osoby zawodowo związane z rynkiem nieruchomości – urzędników, zarządców, pośredników w obrocie, architektów, geodetów, urbanistów.

Podczas szóstej edycji konferencji koncentrujemy się na najnowszych problemach związanych z wyceną nieruchomości, wywołanych przez planowane zmiany przepisów. Opowiadamy o zmianach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, wskazujemy istotne problemy w ustalaniu wysokości odszkodowań za nieruchomości. Omawiamy zmiany w przepisach unijnych dotyczących ryzyka finansowego banków, które zmuszają rzeczoznawców do zwrócenia uwagi na założenia przyjmowane w podejściu dochodowym oraz nowe aspekty określania wartości nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy i wymuszonej sprzedaży. Do ostatniej grupy współcześnie istotnych zagadnień zaliczamy obszar Data Science w wycenie nieruchomości.

W przypadku potrzeb, których spełnienie mogłoby ułatwić Państwu udział w konferencji prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i przesłanie jej na adres konferencja@rzeczoznawcy-kalisz.pl

Pliki do pobrania: