• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
baner z logami funduszów europejskie, unia europejska, Rzeczpospolita Polska

Tytuł projektu: „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo w PWSZ w Kaliszu” POWR.05.03.00-00-0005/19

Projekt realizowany przez Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w partnerstwie z Pleszewskim Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo w PWSZ w Kaliszu”

MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO DYSPONUJE:

  • Sala Symulacji Wysokiej Wierności (SSWW) dla studentów kierunku położnictwo
  • Pomieszczenie kontrolne – sala porodowa
  • Sala Egzaminacyjna OSCE – położnictwo
  • Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych

Numer projektu: POWR.05.03.00-00-0005/19

Projekt dofinansowany w ramach Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia,

Działanie: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 184 344,38 PLN

Łączna wartość projektu: 2 591 770,75 PLN

Film o centrum MCSM położnictwo:

Materiał z wydarzenia „dni otwarte”:

Zdjęcia: