• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
baner program regionalny, wojewdztwo wielkopolskie, unia europejska

Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizuje projekt
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działania „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”.

Nazwa projektu – „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu”

Całkowity koszt projektu – 25 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania – 18 750 000,00 zł

ADAPTACJA OBIEKTÓW POWOJSKOWYCH NA POTRZEBY DYDAKTYCZNO-LABORATORYJNE I REKREACYJNO-SPORTOWE PWSZ W KALISZU

Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zrealizowała projekt kluczowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego poddziałanie „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”.

Nazwa projektu – „Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktyczno-laboratoryjne i rekreacyjno-sportowe PWSZ w Kaliszu

Całkowity koszt projektu – 23 674 574,50 zł
Kwota rzeczywistego poziomu dofinansowania – 12 467 954,40 zł
Rzeczywisty poziom dofinansowania – 64,57% kosztów kwalifikowalnych projektu

Inwestycja obejmowała adaptację trzech budynków powojskowych na potrzeby dydaktyczno-laboratoryjne i administracyjno-socjalne Instytutu Politechnicznego.