• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński
Pełnomocnik ds. międzynarodowych kontaktów naukowych

prof. dr hab. inż.  Jan Posobiec
Pełnomocnik ds. jakości kształcenia

dr inż. Bartosz Spychalski
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością

mgr inż. Justyna Przyłęcka
Pełnomocnik ds. Osób ze szczególnymi potrzebami

dr inż. Paweł Rubiński
Pełnomocnik ds. Informacji Patentowej i Ochrony Własności Intelektualnych

mgr Katarzyna Bronowska
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

mgr Kazimierz Matusiak
Pełnomocnik ds. Kontaktów z Uczelniami i Środowiskami Naukowymi Rosyjskojęzycznymi

dr Adam Plichta
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, Mobbingowi i Molestowaniu Seksualnemu Pracowników i Studentów Uniwersytetu Kaliskiego

Robert Matuszczak
Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji

dr Izabela Rącka

Pełnomocnik Rektora ds. Strategii Rozwoju Uczelni

mgr Jakub Banasiak

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Wyczynowo Uprawiających Sport

Mgr Janusz Przybył

Pełnomocnik Rektora ds. Szkoleń