• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Rektorzy od czasów powstania Uczelnii

rektor Andrzej Wojtyła
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła
rektor Uniwersytetu Kaliskiego
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
od 2018 roku – obecnie
rektor Magdalena Pisarska-Krawczyk
prof. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
w latach 2016-2018
rektor Jan Chajda
prof. dr inż. Jan Chajda
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
w latach 2008-2016
rektor Czesław Glinkowski
dr hab. Czesław Glinkowski
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
w latach 1999-2008