• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

UWAGA STUDENCI !!!

Informacja dotycząca zajęć z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN DYPLOMOWY

EGZAMIN PRAKTYCZNY POPRAWKOWY: 26.02.2024 GODZ. 15.00

MIEJSCE EGZAMINÓW: COLLEGIUM MEDICUM, ul. Kaszubska 13

RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN DYPLOMOWY

EGZAMIN TEORETYCZNY – TEST: 5.02.2024 GODZ. 11.00

EGZAMIN PRAKTYCZNY: 7.02.2024 GODZ. 15.00

MIEJSCE EGZAMINÓW: COLLEGIUM MEDICUM, ul. Kaszubska 13

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE – ROK II – STUDIA NIESTACJONARNE
Informujemy, że w najbliższy piątek tj. 26.01.2024 zostają odwołane zajęcia zdalne z prof. J. Głuszkiem w godz. 15.45 – 18.00 z przedmiotu: CHOROBY WEWNĘTRZNE Z ELEMENTAMI ONKOLOGII – wykład. 

RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN DYPLOMOWY

EGZAMIN TEORETYCZNY – TEST: 7.12.2023 GODZ. 10.00

EGZAMIN PRAKTYCZNY (I TERMIN I POPRAWKOWY): 9.12.2023 GODZ. 13.00

MIEJSCE EGZAMINÓW: COLLEGIUM MEDICUM, ul. Kaszubska 13

STUDENCKIE KOŁO BADAŃ NAUKOWYCH

Studenckie Interdyscyplinarne Koło Badań Naukowych na Wydziale Medycznym i Nauk o Zdrowiu zaprasza do współpracy studentów wszystkich kierunków kształcenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres opiekunów koła: dr A. Balcerzak: a.balcerzak@uniwersytetkaliski.edu.pl; dr K. Juszczak: k.juszczak@uniewersytetkaliski.edu.pl

UWAGA STUDENCI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – INFORMACJE DOTYCZĄCE PARKOWANIA PODCZAS ODBYWANIA PRAKTYK W SZPITALU ZOSTAŁY PRZESŁANE STAROSTOM GRUP

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE – I ROK STUDIA STACJONARNE

24.10.2023 – ćwiczenia ze Zdrowia publicznego z prof. P. Bilińskim zostają odwołane

RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN DYPLOMOWY – aktualizacja 27.10.2023

EGZAMIN TEORETYCZNY – TEST (I TERMIN I EGZAMIN POPRAWKOWY): 30.10.2023 GODZ. 9.00 SALA 316

EGZAMIN PRAKTYCZNY: 3.11.2023 GODZ. 14.00 SALA 301, 302, 303

MIEJSCE EGZAMINÓW: COLLEGIUM MEDICUM, ul. Kaszubska 13

W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU JEST OGŁOSZONY DNIEM REKTORSKIM. W TYM DNIU NIE BĘDZIE ZAJĘĆ

Studenci 1 rok niestacjonarne podział na grupy

Studenci rok 2 niestacjonarne podział na grupy

RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN DYPLOMOWY

EGZAMIN TEORETYCZNY (TEST): 10.10.2023 godz. 10.00

EGZAMIN PRAKTYCZNY: 12.10.2023 godz. 15.00

MIEJSCE EGZAMINÓW: COLLEGIUM MEDICUM, ul. Kaszubska 13

Ratownictwo medyczne I rok studia niestacjonarne

Zaliczenia poprawkowe u lek. M. Pietrzyka z przedmiotów: Anatomia i Podstawowe zabiegi medyczne i techniki zabiegów medycznych odbędę się w dwóch terminach do wyboru:

4.09.2023 (poniedziałek) godz. 9.00

17.09.2023 (niedziela) godz. 10.00

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN DYPLOMOWY

EGZAMIN TEORETYCZNY (TEST): 14.07.2023 godz. 10.00

EGZAMIN PRAKTYCZNY: 25.07.2023 godz. 15.00

MIEJSCE EGZAMINÓW: COLLEGIUM MEDICUM, ul. Kaszubska 13

Szanowni Państwo Studenci Kierunków Medycznych,

Informuję uprzejmie,  że od m-ca października 2023 roku istnieje możliwość szkolenia w masażu leczniczym trwającego 4 semestry, kończącego się tytułem technika masażysty oraz dla najlepiej zdających egzamin – dodatkowo – certyfikatami z masażu leczniczego i drenażu limfatycznego.

Zajęcia praktyczne w wymiarze ponad 400 godzin, obejmują wszystkie rodzaje masaży i odbywać się będą w Kaliszu w wymiarze 1x w tygodniu.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o kontakt:

lewandowski@awf.poznan.pl


UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE

W dniu 21.04.2023 zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu Telemedycyna i e-zdrowie z dr W. Pałysem. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK 

Pediatria – zajęcia praktyczne

Prowadzący: mgr Elżbieta Karutz 

Miejsce realizacji zajęć: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu, ul. Toruńska, Oddział Neonatologiczny 

GRUPA 1 godz. 8.00 – 19.15 – 07.05, 14.05, 03.06, 18.06

GRUPA 3 godz. 8.00 – 19.15 – 02.06, 04.06, 17.06, 23.06

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ OTRZYMANIA DYPLOMU

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN DYPLOMOWY

EGZAMIN PRAKTYCZNY POPRAWKOWY: 28.04.2023 godz. 15.00

MIEJSCE EGZAMINU: COLLEGIUM MEDICUM, ul. Kaszubska 13

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN DYPLOMOWY

EGZAMIN PRAKTYCZNY POPRAWKOWY: 04.04.2023 godz. 15.00

MIEJSCE EGZAMINU: COLLEGIUM MEDICUM, ul. Kaszubska 13

Ratownictwo medyczne II rok nst

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Badania fizykalne ( wykłady) z lek. M. Pietrzykiem odbędzie się 19.02.2023 roku o godz. 10.00.

Ratownictwo medyczne I rok

W dniu 11.02.2023 roku o godz. 12.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe

z ćwiczeń z Anatomii z lek. M. Pietrzykiem.

Ratownictwo medyczne II rok

W dniu 12.02.2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe

z ćwiczeń z Badań fizykalnych z lek. M. Pietrzykiem.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN DYPLOMOWY

EGZAMIN TEORETYCZNY (TEST): 13.01.2023 godz. 11.30

EGZAMIN PRAKTYCZNY: 16.01.2023 godz. 14.00

MIEJSCE EGZAMINU: COLLEGIUM MEDICUM, ul. Kaszubska 13

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK

Nastąpiła aktualizacja planów zajęć. Do zaplanowania pozostało 60 godz. zajęć praktycznych z Pediatrii dla gr. 1, 3 i 4.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK

Nastąpiła aktualizacja planów zajęć. Do zaplanowania pozostało 13 godz. wykładów z przedmiotu Neurologia.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK

Szkolenie biblioteczne:

gr. 1 godz. 09.12.2022 godz. 15.00 – 15.20

gr. 2 godz. 02.12.2022 godz. 15.00 – 15.20

gr. 3 godz. 25.11.2022 godz. 15.00 – 15.20

gr. 4 godz. 16.12.2022 godz. 15.00 – 15.20

Miejsce szkolenia: Biblioteka Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Szkolenie obowiązkowe!

UWAGA!!! W związku z Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2022/2023 w dniu 24 października w godzinach 10:30-15:00 ogłasza się godziny rektorskie

UWAGA STUDENCI II i III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Osoby, które nie zdały dzienniczków praktyk do zaliczenia

dla Pana mgr Tomasza Skrzypczyńskiego

ostateczny termin składania dzienniczków praktyk

w dziekanacie do dnia 31.10.2022

Konsultacje mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

Semestr zimowy 2022/2023

 Środy 9.00 – 11.00

W dniu 17.06.22 sekretariat, dziekanat oraz pok. 101 (praktyki zawodowe) będzie nieczynny

Egzamin z języka angielskiego dla 2 roku niestacjonarnego u Pani mgr M. Khamari

odbędzie się dnia 24.06.2022 w formie zdalnej.

UWAGA STUDENCI II ROK

STUDIA NIESTACJONARNE

ZAJĘCIA SPRAWNOŚCIOWE DLA STUDENTÓW RM II ROK:

UWAGA STUDENCI I ROK

STUDIA STACJONARNE

EGZAMIN Z DR J. RAUBO Z PRZEDMIOTU INTERWENCJE KRYZYSOWE DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I ROKU – TRYB STACJONARNY ODBĘDZIE SIĘ 20.06.2022 R. O GODZINIE 09.00 W FORMIE ZDALNEJ.

STUDIA NIESTACJONARNE

EGZAMIN Z DR J. RAUBO Z PRZEDMIOTU INTERWENCJE KRYZYSOWE DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I ROKU – TRYB NIESTACJONARNY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:
1. 27.06.2022 R. O GODZINIE 15 W FORMIE ZDALNEJ.
2. 28.06.2022 R. O GODZINIE 10.00 W FORMIE ZDALNEJ
3. 28.06.2022 R. O GODZINIE 17.00 W FORMIE ZDALNEJ
PROSIMY O PODZIELENIE SIĘ NA GRUPY – ZAPISY NA TEAMS.
DODATKOWEZAJĘCIA Z PRZEDMIOTU INTERWENCJE KRYZYSOWE ODBĘDĄ SIĘ:
20.06, 21.06, 22.06 W GODZINACH 17.00-18.30. W FORMIE ZDALNEJ.

UWAGA!!! Grupa 1+2 RM I rok – odrabianie zajęć z lek M. Pietrzykiem odbędzie się w dniach 17-18.09.2022 r. 08.30-14.45

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM PRACY ROTACYJNEJ ADMINISTRACJI

POK. 101 – SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI I PRAKTYKĄ ZAWODWĄ STACJONARNIE BĘDZIE CZYNNY W DNIACH:

1.02, 2.02, 8.02, 9.02, 14.02, 15.02, 16.02, 21.02, 22.02, 28.02

W POZOSTAŁYCH DNIACH MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ  POD ADRESEM MAILOWYM s.minta@akademia.kalisz.pl

Dokumenty z badaniami (podpisane kierunkiem i nr albumu!) oraz wnioski na praktykę zawodową można zostawić w pok.103

UWAGA STUDENCI II ROK korekta ogłoszenia!

ZALICZENIE WYKŁADÓW Z MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH

Z PANEM DR A. WITKOWSKIM W FORMIE ONLINE DNIA 08.02 GODZ. 17.00.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE ROK III

Neurologia – 25 godz. wykładów ( on line). Prowadzący: dr n. med. Artur Tarasiewicz odbywać się będą o godz. 16.00 – 20.00 ( 5 godz.) w terminach 30.01, 04.02, 05.02, 11.02, 12.02

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE ROK I, II, III

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną decyzją Dziekana WNZ za zgodą Rektora Akademii Kaliskiej od dnia 10 do 30.01.2022 wszystkie ćwiczenia zaplanowane na Uczelni będą realizowane zdalnie z wyjątkiem:
I rok
Podstawowe zabiegi medyczne i techniki zabiegów medycznych
Procedury ratunkowe przedszpitalne
Pierwsza pomoc
II rok
Medycyna ratunkowa
Medyczne czynności ratunkowe
Badanie fizykalne

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM PRACY ROTACYJNEJ ADMINISTRACJI

POK. 101 – SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI I PRAKTYKĄ ZAWODWĄ STACJONARNIE BĘDZIE CZYNNY W DNIACH:

4.01, 5.01, 10.01, 11.01, 15.01, 17.01, 18.01, 19.01, 24.01, 25.01, 31.01

W POZOSTAŁYCH DNIACH MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ  POD ADRESEM MAILOWYM s.minta@akademia.kalisz.pl

Dokumenty z badaniami (podpisane kierunkiem i nr albumu!) oraz wnioski na praktykę zawodową można zostawić w pok.103

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE ROK I, II, III

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną decyzją Dziekana WNZ za zgodą Rektora Akademii Kaliskiej od dnia 03 do 9.01.2022 wszystkie ćwiczenia zaplanowane na Uczelni będą realizowane zdalnie z wyjątkiem:
I rok
Podstawowe zabiegi medyczne i techniki zabiegów medycznych
Procedury ratunkowe przedszpitalne
Pierwsza pomoc
II rok
Medycyna ratunkowa
Medyczne czynności ratunkowe
Badanie fizykalne

UWAGA : DECYZJA NIE DOTYCZY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

STUDENCI WNOZ

W dniach 18.12 i 22.12 dziekanat kierunków pielęgniarstwo ,

położnictwo mgr, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne,

elektroradiologia, studia podyplomowe będzie nieczynny.

W pozostałe dni czynny bez zmian od 10.00-14.00 (oprócz pn).

Uwaga Ratownictwo medyczne II rok

W dniach 17, 18.12.2021 rok zostają odwołane zajęcia praktyczne z Pediatrii z dr. J. Matysiak.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE ROK I, II, III

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną decyzją Dziekana WNZ za zgodą Rektora Akademii Kaliskiej od dnia 06.12 do 22.12.2021 wszystkie ćwiczenia zaplanowane na Uczelni będą realizowane zdalnie z wyjątkiem:
I rok
Podstawowe zabiegi medyczne i techniki zabiegów medycznych
Procedury ratunkowe przedszpitalne
Pierwsza pomoc
II rok
Medycyna ratunkowa
Medyczne czynności ratunkowe
Badanie fizykalne

UWAGA : DECYZJA NIE DOTYCZY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM PRACY ROTACYJNEJ ADMINISTRACJI

POK. 101 – SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI I PRAKTYKĄ ZAWODWĄ STACJONARNIE BĘDZIE CZYNNY W DNIACH:

1.12, 2.12, 7.12, 10.12, 11.12, 13.12, 14.12, 15.12, 20.12, 21.12, 27.12, 28.12

W POZOSTAŁYCH DNIACH MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ  POD ADRESEM MAILOWYM s.minta@akademia.kalisz.pl

Dokumenty z badaniami (podpisane kierunkiem i nr albumu!) oraz wnioski na praktykę zawodową można zostawić w pok.103

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.11.2021 roku zostaje odwołany wykład z Fizjologii z elementami fizjologii klinicznej z dr M. Bernatek. Wykład zostanie odpracowany w dniu 07.01.2022 roku o godz. 14.00 – 16.15.   

W dniu 08.12.2021 roku o godz. 14.30 – 15.00 odbędzie się obowiązkowe Szkolenie biblioteczne na platformie Teams.

dr J. Rzempowska dyżury

26.11.2021 piątek 16.30 – 18.30

29.11.2021 poniedziałek 14.30 – 16.30

10.12.2021 piątek 10.00 – 12.00

18.12.2021 sobota 8.30 – 10.30

15.01.2022 sobota 9.30 – 11.30

21.01.2022 piątek 9.30 – 11.30

Uwaga Ratownictwo medyczne I rok studia niestacjonarne 

W dniu 19.11.2021 roku o godz. 15.30 – 16.00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie biblioteczne na Platformie Teams.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

KOREKTA PLANU ZAJĘĆ: ZJAZD VII ( 20.11). Zmiana dotyczy godzin zajęć z Języka angielskiego z mgr R. Gaczyńskim.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

KOREKTA PLANU ZAJĘĆ: ZJAZD VII ( 21.11), ZJAZD XI (17.12), ZJAZD XIII(16.01). Korekta dotyczy ćwiczeń z przedmiotu: Pierwsza pomoc z mgr. J. Nowickim.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

KOREKTA PLANU ZAJĘĆ: W dniu 12.11.2021 zostają odwołane ćwiczenia z Anatomii z lek. M. Pietrzykiem.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

KOREKTA PLANU ZAJĘĆ: W dniach 13 i 14.11.2021 zostają odwołane ćwiczenia z Badań fizykalnych z lek. M. Pietrzykiem.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Do zaplanowania pozostał przedmiot Neurologia ( 25 godz. wykładów i 15 godz. zajęć praktycznych).

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

KOREKTA PLANU ZAJĘĆ: ćwiczenia z Patologii z lek. O. Scrinsacaia zamiast 16.11 odbędą się 09.11 o godz. 17.00 – 19.15.

RATOWNICTWO MEDYCZNE ROK 1

Ogłoszenie

Ratownictwo Medyczne  (rok 1)

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu

 Redukcja stresu w pracy ratownika medycznego

z dr Jadwigą Raubo  odbędzie się
w dniu 11 września 2021 roku o godzinie 11 (zdalnie).Zaliczenia stacjonarnie w Collegium Medicum: Ratownictwo medyczne BADANIA FIZYKALNE – 17.09.2021 (piątek) godz. 16.00 Ratownictwo medyczne PODSTAWOWE ZABIEGI MEDYCZNE I TECHNIKI ZABIEGÓW MEDYCZNYCH – 17.09.2021 (piątek) godz. 16.00.

 UWAGA

Przy odbiorze dyplomu składają Państwo  w dziekanacie:

  • wypełnioną kartę zobowiązań studenta (obiegówka)
  • wydrukowane potwierdzenie opłaty za dyplom

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.280.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 23 grudnia 2020r. Dziekanat w dniu 04.06.2021 będzie nieczynny

Uwaga!!! dnia 27.04.2021 dziekanat czynny do godz. 11.30