• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 22.02 w godzinach 15:30-17:30 odbędą się poprawki z dr I. Michniewicz (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE I, II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA ZMIANA GODZINY!!!! W dniu 13.02 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki przedmiotów u mgr P. Świerczaka (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 8.02 w godzinach 15:30-17:30 odbędą się zaliczenia, poprawki z dr I. Michniewicz (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 12.02 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu podstawy wiedzy o zdrowiu z dr D. Matczakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 7.02 o godzinie 10:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo (MS TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.02 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawa z przedmiotu teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem (Kampus u. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.02 w godzinach 10:30-11:15 odbędzie się poprawa z przedmiotu pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem (basen Delfin)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.01 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo (MS TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 4.02 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo (MS TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.02 o godzinie 11:30 odbędzie się egzamin z antropologii z dr P. Szewczykiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu antropologia fizyczna z dr P. Szewczykiem z dnia 21.01 zostają przełożone na 14.01 w godzinach 17:00-18:30

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.12 wykład z przedmiotu podstawy żywienia człowieka z prof. A. Nowak odbędzie się ONLINE. Ćwiczenia z w/w przedmiotu zostają przełożone na 9.01 w godzinach 13:30-17:30 (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 17.12 w godzinach 17:00-20:00 odbędzie się wykład z przedmiotu ochrona własności intelektualnej z dr K. Gieburowskim – ONLINE

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 2.02 o godzinie 16:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu podstawy żywienia człowieka z prof. A. Nowak

STUDENCKIE KOŁO BADAŃ NAUKOWYCH

Studenckie Interdyscyplinarne Koło Badań Naukowych na Wydziale Medycznym i Nauk o Zdrowiu zaprasza do współpracy studentów wszystkich kierunków kształcenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres opiekunów koła: dr A. Balcerzak: a.balcerzak@uniwersytetkaliski.edu.pl; dr K. Juszczak: k.juszczak@uniewersytetkaliski.edu.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.11 zajęcia z dr R. Michniewiczem zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniach 23-25.11 zajęcia z dr D. Matczakiem zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONERNE

Wykład z przedmiotu ochrona własności intelektualnej z dr K. Gieburowskim z dnia 16.11 zostaje przełożony na 7.12 w tych samych godzinach

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu – zjazd VIII – dotyczy wykładu z przedmiotu ochrona własności intelektualnej

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.11 zajęcia z przedmiotu podstawowe czynności ratunkowe z mgr B. Kubiakiem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo z dnia 22.11 zostaje przełożony na 3.01 w tych samych godzinach

UWAGA STUDENCI!!!!

Osoby z przyznana Indywidualną Organizacją Studiów zobowiązane są w jak najszybszym terminie do kontaktu z prowadzącymi zajęcia w danym semestrze studiów

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.11 w godzinach 15:00-15:30 odbędzie się szkolenie biblioteczne. Szkolenie odbędzie się ONLINE – MS TEAMS. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 5.11 w godzinach 10:00-10:30 odbędzie się szkolenie biblioteczne. Szkolenie odbędzie się online – MS TEAMS. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć – zjazd III

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zaplanowano przedmioty: Filozofia wykład (dr E. Godziszewska) 12:00-15:45 (20.11, 4.12) 8:00-11:45 (11.12) (Kaszubska 13); Bezpieczeństwo i higiena pracy wykład (mgr K. Olejnik) 15:30-17:45
(7.11, 14.11) 15:30-17:00 (21.11, 28.11) (Kaszubska 13) Aktualizacja na planie

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.10 ćwiczenia z przedmiotu dydaktyka (metodyka) II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem odbędą się wyjątkowo w godzinach 15:00-16:30

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.10 zajęcia z przedmiotu antropologia fizyczna z dr P. Szewczykiem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK

W dniu 5.10.2023 r o godzinie 12:00 odbędą się obrony pracy magisterskiej u Pani prof. Łucji Pilaczyńskiej – Szcześniak

Studenci: 27691, 29328, 27702

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK

Zajęcia z Lekkiej atletyki z dr R. Michniewiczem w dniu 02.10.2023 odbędą się na stadionie OSRIR w Kaliszu od godz. 8.15 – 11.30

Jeśli pogoda będzie deszczowa, to zajęcia będą na Campusie.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

UWAGA ZMIANA GODZINY!!!!W dniu 14.09 o godzinie 15:00 odbędą się poprawki z przedmiotu biochemia z dr hab. K.Domaszewską

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 13.09 o godzinie 12:30 odbędzie się poprawka z piłki nożnej z mgr K. Górnym (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, II ROK

W dniu 12.09 o godzinie 10:00 odbędą się wszystkie poprawki przedmiotów prowadzonych przez mgr P. Świerczaka (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu13.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z języka angielskiego z mgr K. Kubasik

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 6.09 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu antropomotoryka z dr R. Michniewiczem

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK

W dniu 6.09 o godzinie 12:45 odbędzie się poprawka z przedmiotu teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, II, III ROK

W dniu 4.09 w godzinach 15:30-16:30 odbędą się poprawki z dr I. Michniewicz

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu7.09 od godziny 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu farmakologia stosowana z prof. J. Skrętkowicz (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II ROK

W dniu 27.06 o godzinie 10:00 odbędą  się poprawki z gimnastyki i kulturystyki z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

EGZAMINY DYPLOMOWE

3 lipca 2023 sala

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Godz. 10:00 Przewodniczący Komisji: prof. Akademii Kaliskiej dr Piotr Szewczyk
                     Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko
                     Recenzent: prof. dr hab. Lechosław Dworak

Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym – studia stacjonarne, magisterskie

Nr albumu
28890
29377
29378
29381
29383
29384
29588

4 lipca 2023 sala

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Godz. 10:00 Przewodniczący Komisji: prof. Akademii Kaliskiej dr Arkadiusz Janiak
                     Promotor: prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska – Szcześniak  
                     Recenzent: prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński

Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym – studia stacjonarne, magisterskie

Nr albumu
29327
29554
29324
29644
27704

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNY STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 19.06 o godzinie 18:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu psychologia starzenia się i starości z dr J. Raubo (MS. TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Obrony 19.06 godzina 14:30

Skład komisji:

przewodniczący: prof Akademii Kaliskiej dr Piotr Szewczyk

Promotor: prof Akademii Kaliskiej dr hab Katarzyna Domaszewska

Recenzent: prof dr hab n med Jan Błaszczyk

Student: 31480

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

W dniu 13.06 zajęcia z przedmiotu psychologia starzenia się i starości z dr J. Raubo zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 19.06 o godzinie 13:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu biochemia wysiłku fizycznego z prof K. Domaszewską

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 23.06 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z języka angielskiego z mgr M. Ciesielską – Ciupek

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.06 w godzinach 9:15-11:30 odbędzie się wykład z gimnastyki i 15.06 w godzinach 11:45-13:15 zaliczenie pisemne z gimnastyki z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

Wykład z przedmiotu prawo w zdrowiu publicznym z dr K. Gieburowskim z dnia 25.05 zostaje przełożony na 30.05 w godzinach 14:00-17:45. Wykład odbędzie się w formie ONLINE (MS TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniach 19-23.06 odbędzie się obóz letni

Szanowni Państwo Studenci Kierunków Medycznych,

Informuję uprzejmie,  że od m-ca października 2023 roku istnieje możliwość szkolenia w masażu leczniczym trwającego 4 semestry, kończącego się tytułem technika masażysty oraz dla najlepiej zdających egzamin – dodatkowo – certyfikatami z masażu leczniczego i drenażu limfatycznego.

Zajęcia praktyczne w wymiarze ponad 400 godzin, obejmują wszystkie rodzaje masaży i odbywać się będą w Kaliszu w wymiarze 1x w tygodniu.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o kontakt:

lewandowski@awf.poznan.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK

ZAŁĄCZNIKI:

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.04 i 19.04 zajęcia z dr D Matczakiem zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

Ćwiczenia z przedmiotu psychologia starzenia się i starości z dr J. Raubo z dnia 18.04 zostają przełożone na 13.06 w tych samych godzinach

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK

Wykład z przedmiotu polityka społeczna i zdrowotna z dr G. Gryglem z dnia 23 i 24.05 zostaje przełożony na 6 i 7.06 w tych samych godzinach

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK

Wykład z przedmiotu psychologia starzenia się i starości z dr J. Raubo z dnia 14.03 zostaje przełożony na 26.04 w tych samych godzinach

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 27.02 zajęcia z przedmiotu pedagogika II etapu edukacyjnego z dr D. Matczakiem zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 23.02 o godzinie 19:30 odbędzie się poprawa z antropologii z dr P. Szewczykiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.02 od godziny 12:00odbędą się poprawki z pedagogiki ogólnej i podstaw wiedzy o zdrowiu z dr D. Matczakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 15.02 od godziny 12:00 odbędą się poprawki z projektowania treningu zdrowotnego z dr D. Matczakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z gimnastyki z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 8.02 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu projektowanie treningu zdrowotnego z dr D. Matczakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.02 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu podstawy wiedzy o zdrowiu z dr D. Matczakiem

W dniu 8.02 o godzinie 11:30 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu pedagogika ogólna z dr D. Matczakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.02 o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu dydaktyka (metodyka) II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.02 o godzinie 13:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu antropologia fizyczna z dr P. Szewczykiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.02 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo (TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.02 o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu podstawy żywienia człowieka z prof. A. Nowak (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 15:30 odbędzie się obowiązkowy wykład na temat “Sporty zimowe osób niepełnosprawnych” z mgr Ł. Szymczakiem (zagadnienia z których będą pytania na zaliczeniu teoretycznym z obozu zimowego) (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.02 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z teorii kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem (Kaszubska 13)

W dniu 2.02 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z testowania sprawności fizycznej z dr R. Michniewiczem (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.12 ćwiczenia z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.11 zajęcia z pedagogiki ogólnej z dr D. Matczakiem zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 28.11 zajęcia z przedmiotu projektowanie treningu zdrowotnego z dr D. Matczakiem zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.12 wykład z przedmiotu podstawy ekologii człowieka z dr B. Pawłowską odbędzie się w godzinach 9:30-12:30

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Korekta planu, dotyczy zajęć z przedmiotu podstawy żywienia człowieka:

– 14.12, 4.01 – 12:00-13:30 wykład; 13:45-15:15 ćwiczenia

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 15.11 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia III etapu edukacyjnego z dr J. Raubo (MS TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.11 o godzinie 17:00 odbędą się obrony pracy licencjackiej u Pani Promotor dr hab K. Domaszewskiej

UWAGA!!! W związku z Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2022/2023 w dniu 24 października w godzinach 10:30-15:00 ogłasza się godziny rektorskie

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.11 o godzinie 13:30-17:30 odbędą się zaległe zajęcia z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo (MS TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

Zajęcia z przedmiotu gimnastyka dla gr 1 z dnia 20.10 zostają przełożone na poniedziałek 24.10 w godzinach 8:00-9:30

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK

Zajęcia z przedmiotu kulturystyka z dnia 20.10 zostają przełożone na środę 26.10 w godzinach 9:45-11:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć – zaplanowany został przedmiot podstawy wiedzy o zdrowiu

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

UWAGA !!!Aktualizacja planu zajęć. Dotyczy podziału na dwie grupy ćwiczeniowe, zmiana terminu wykładu z przedmiotu ochrona własności intelektualnej

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK

UWAGA!! Aktualizacja planu zajęć – zmiana godziny zajęć z przedmiotu kulturystyka

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu podstawy dydaktyki z mgr M. Przybyłem z dnia 13.12 zostaje przełożony na 24.11 w godzinach 15:30-17:45

UBEZPIECZENIE NNW/OC

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

WYNOSI 70 ZŁ

OBOWIĄZKOWE I PŁATNE

ODLICZONĄ GOTÓWKĄ (JEŚLI MOŻNA PROSIĆ)

W DZIEKANACIE POKÓJ 119

ZAPRASZAMY

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 27.09 o godzinie 18:15 odbędzie się zaliczenie teoretyczne z obozu letniego z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.09 o godzinie 10:30 odbędzie się poprawka z przedmiotu piłka nożna z mgr K. Górnym (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!W dniu 12.09 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu pedagogika II etapu edukacyjnego z dr D. Matczakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!! W dniu 12.09 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu pedagogika III etapu edukacyjnego z dr D. Matczakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.09 o godzinie 16:00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu promocja zdrowia psychicznego z dr J. Raubo (MS TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z gimnastyki z mgr P. Świerczakiem (Kampus)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 6.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z gimnastyki i kulturystyki z mgr P. Świerczakiem (Kampus)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z gimnastyki i kulturystyki z mgr P. Świerczakiem (Kampus)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.09 o godzinie 19:00 odbędzie się poprawka z antropomotoryki z dr R. Michniewiczem 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 5.09 o godzinie 20:00 odbędzie się poprawka z teorii kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 5.09 w godzinach 15:30-16:30 odbędą się poprawki z przedmiotów: projektowanie imprez sportowo – rekreacyjnych i elementy zarządzania w kulturze fizycznej, instytucje pozarządowe z dr I. Michniewicz

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE, II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 6.09 o godzinie 10:15 odbędą się poprawki z przedmiotu farmakologia stosowana z prof J. Skrętkowicz

Ogłoszenia stacjonarne

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.06 o godzinie 13:00 odbędzie się drugi termin egzaminu z przedmiotu psychologia II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 27.06 o godzinie 17:00 odbędzie się zaliczenia przedmiotu promocja zdrowia psychicznego z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

Informacja dot. prac dyplomowych:

1. Należy złożyć prace dyplomowe w 2 drukowanych egzemplarzach oraz 3 płytach CD: – egzemplarz wydrukowany obustronnie w oprawie miękkiej z dołączonym dyskiem CD (płyta wklejona na okładce na końcu pracy) (egzemplarz przeznaczony do archiwum) z podpisem promotora (podpis na pierwszej stronie, podpisany protokół kontroli oryginalności pracy, zatwierdzony i podpisany przez promotora raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego)- egzemplarz wydrukowany jednostronnie w oprawie twardej (egzemplarz przeznaczony dla studenta) – dwie płyty CD (jedna dla promotora, druga dla recenzenta) (UWAGA!!! na płytach CD należy wpisać: Imię i nazwisko, numer albumu, studia stacjonarne/niestacjonarne, temat pracy licencjackiej/ magisterskiej)

2. Do każdego egzemplarza pracy należy dołączyć (jako ostatnie strony pracy):
– Protokół kontroli pracy – podpisany przez promotora
– Oświadczenie studenta (oświadczenie studenta 1)
– Oświadczenie studenta do pracy dyplomowej (oświadczenie studenta 2)
– Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (zatwierdzony i podpisany przez promotora)

ZAŁĄCZNIKI:

Szanowni Państwo Studenci Kierunków Medycznych,

Informuję uprzejmie,  że od m-ca października 2022 roku istnieje możliwość szkolenia w masażu leczniczym trwającego 4 semestry, kończącego się tytułem technika masażysty oraz dla najlepiej zdających egzamin – dodatkowo – certyfikatami z masażu leczniczego i drenażu limfatycznego.

Zajęcia praktyczne w wymiarze ponad 400 godzin, obejmują wszystkie rodzaje masaży i odbywać się będą w Kaliszu w wymiarze 1x w tygodniu.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o kontakt:

lewandowski@awf.poznan.pl

Cały cykl szkolenia jest bezpłatny!

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.06 o godzinie 13:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu pedagogika II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.06 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu biochemia wysiłku fizycznego z dr hab. K. Domaszewską.

W dniu 24.06 o godzinie 14:15 odbędzie się poprawa ćwiczeń (II termin) z przedmiotu biochemia wysiłku fizycznego z dr hab. K. Domaszewską

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.06 w godzinach 8:00-9:30 odbędą się zaległe zajęcia z wychowania fizycznego z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 14.06 od godziny 15:30 odbędzie się wykład z przedmiotu obóz letni z mgr P. Świerczakiem (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.06 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu doradztwo żywieniowe z prof A. Nowak

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK

Zajęcia z przedmiotu zdrowotne formy pływania i sporty wodne z dr R. Michniewiczem w poniżej podanych terminach odbędą się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205:

 16.05.2022  godz. 12.30 – 14.00 i 14.15 – 15.45

23.05.2022 godz. 14.15 – 15.45

30.05.2022 godz. 12.30 – 14.00 i 14.15 – 15.45

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu doradztwo żywieniowe z prof A. Nowak z dnia 18.05 zostają przełożone na 17.05 w godzinach 11:00-15:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie z antropomotoryki z dr R. Michniewiczem (MS TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z mgr P. Świerczakiem z dnia 7.06 zostają przełożone na 16.05 w godzinach 8:00-9:30

W dniu 10.05 w godzinach 9:30-11:45 i 17.05 w godzinach 10:15-11:45 odbędzie się wykład oraz zaliczenie z gimnastyki z mgr P. Świerczakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.04 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z psychologii ogólnej z dr J. Raubo (w ramach uzupełnienia różnic programowych) (MS TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu neurofizjologia aktywności fizycznej z prof. J. Błaszczykiem z dnia 29.04 zostaje przełożony na 28.04 (czwartek) w godzinach 15:30-18:30

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.02 w godzinach 10:00-12:15 odbędzie się zaległy wykład z przedmiotu emisja głosu z mgr A. Bakalarek

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu. Dotyczy przedmiotów lekkoatletyka i antropomotoryka z dr R. Michniewiczem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

UWAGA!!! Zaplanowane zostały zajęcia z wychowania fizycznego z mgr P. Świerczakiem. Aktualizacja w planie zajęć

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK

W dniu 2.03 wykład z przedmiotu podstawy dydaktyki z dr V. Jachimowicz odbędzie się wyjątkowo w godzinach 8:00-9:30

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 11.02 o godzinie 16:00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu psychologia III etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.02 o godzinie 13:00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z psychologii ogólnej z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 22.02 wykład z przedmiotu dydaktyka (metodyka) III etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem odbędzie się w godzinach 13:00-17:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II SEMESTR STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 8:30 odbędzie się poprawa z przedmiotu podstawy żywienia człowieka z prof. A. Nowak (MS TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

W dniu 14.02 w godzinach 16:00-17:00 odbędą się poprawki z dr I. Michniewicz

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały poprawki u dra R. Michniewicza:

14.02 2022 poniedziałek, 10.00 – Antropomotoryka

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 11.02 o godzinie 17:00 odbędzie się egzamin z podstaw organizacji i zarządzania z dr E. Jakubek (MS TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

W dniu 4.02 w godzinach 13:00-14:00 odbędą się zaliczenia, poprawki z dr I. Michniewicz (MS TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 10.02 o godzinie 13:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu podstawy wiedzy o zdrowiu z dr hab. A. Krawańskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK

W dniu 3.02 o godzinie 13:30 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 31.01 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie z psychologii ogólnej z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 7.02 o godzinie 17:00 odbędzie się zaliczenie z psychologii III etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II ROK

W dniu 31.01 odbędą się zaliczenia:

– 9:30 antropomotoryka

– 10:45 testowanie sprawności fizycznej

– 12:00-12:45 pływanie i ratownictwo wodne (Aquapark) osoby zdające proszę zgłosić się do Doktora wcześniej żeby mógł dopisać Was do grupy zaliczających

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

W dniu 31.01 o godzinie 10:15 odbędzie się zaliczenie z teorii kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem. Osoby zdające proszę zgłosić się do Doktora wcześniej żeby mógł dopisać Was do grupy zaliczających

FIZJOTERAPIA II, III, IV, V ROK

W dniu 14.01 w godzinach 8:00-9:00 odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości realizowania praktyk w ramach programu Erasmus + w hotelach i ośrodkach SPA w Grecji i na Cyprze. Poniżej link do spotkania na MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkyNGNhNjctZDM0Yi00M2U0LTgyMTEtNWE4ZmRjNDg2N2Q2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228561ca1d-ea50-407d-a700-1b5062b3c1df%22%2c%22Oid%22%3a%22b06d3a19-b443-46bd-978a-814a81201973%22%7d

Zachęcamy do uczestnictwa!!!

UWAGA !!!

W dniach 10-30.01.2022 wszystkie ćwiczenia realizowane będą w formie zdalnej z wyjątkiem przedmiotów:

I rok II semestr

Lekkoatletyka

Siatkówka

Rekreacyjne formy aktywności ruchowej

Zabawy i gry ruchowe

I rok I semestr

Sporty walki

Zabawy i gry ruchowe

Podstawowe czynności ratunkowe

III rok

Piłka ręczna

Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

Muzyka i taniec w promocji zdrowia

Elementy bezpieczeństwa i samoasekuracji

Metody i techniki relaksacji

UWAGA !!!

W dniach 3-9.01.2022 wszystkie ćwiczenia realizowane będą w formie zdalnej z wyjątkiem przedmiotów:

I rok II semestr

Lekkoatletyka

Siatkówka

Rekreacyjne formy aktywności ruchowej

Zabawy i gry ruchowe

I rok I semestr

Sporty walki

Zabawy i gry ruchowe

Podstawowe czynności ratunkowe

III rok

Piłka ręczna

Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

Muzyka i taniec w promocji zdrowia

Elementy bezpieczeństwa i samoasekuracji

Metody i techniki relaksacji

WYCHOWANIE FIZYCZNE II SEMESTR

Ćwiczenia z przedmiotu biochemia wysiłku fizycznego z dr hab. K. Domaszewską z dnia 24.01 zostają przełożone na 17.01 w godzinach 8:00-10:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Metodologia pracy licencjackiej oraz seminarium dyplomowe z dr hab. K. Domaszewską z dnia 24.01 zostają przełożone na 17.01 następująco:  10:15-11:45 metodologia pracy licencjackiej; 17:30-20:30 seminarium dyplomowe

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK I SEMESTR

UWAGA!!! Korekta planu, dotyczy zajęć z przedmiotu pedagogika ogólna z dr D. Matczakiem. Wykład z przedmiotu z dnia 5.01 zostaje przełożony na 11.01 w godzinach 16:45-20:45; ćwiczenia z dnia 11.01 zostają przełożone na 14.12 w godzinach 17:15-18:45

Wykład z przedmiot ochrona własności intelektualnej za prof. M. Wrońskiego przeprowadzi dr K. Gieburowski, następująco:  3.01 – 19:00-20:30; 5.01 – 15:30-19:30; 24.01- 18:15-20:30

WYCHOWANIE FIZYCZNE II SEMESTR

Do dnia 22.12 ćwiczenia z przedmiot anatomia funkcjonalna z dr J. Szczotkowskim odbywały się będą zdalnie.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

UWAGA!!! W Załączeniu Decyzja Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dotycząca kształcenia od 6-22.12

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK (I SEMESTR)

W dniu 13.12 w godzinach 13:30-15:00 odbędzie się wykład z higieny z prof A. Nowak. W dniu 21.01 wykład odbędzie się w godzinach 15:00-16:30

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE (SEMESTR I)

W dniu 24.01 w godzinach 15:30-17:00 odbędą się zaległe ćwiczenia z przedmiotu socjologia ogólna i zdrowia z mgr A. Staniszewskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zmiana terminów wykładów z przedmiotu epidemiologia i demografia: W dniu 3.12 w godzinach 10:30-14:30 odbędzie się wykład z przedmiotu epidemiologia i demografia z prof A. Nowak (zamiast 19.11 i 21.01) Wykład w dniu 17.12 odbędzie się zgodnie z planem (ZDALNIE)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Do końca listopada wykłady z przedmiotu ochrona własności intelektualnej z prof M. Wrońskim zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Zaplanowane zostały wykłady z przedmiotów: muzyka i taniec w promocji zdrowia i elementy bezpieczeństwa i samoasekuracji – aktualizacja w zakładce plany zajęć

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Proszę o przesłanie adresu mailowego grupy oraz danych do starosty grupy na adres: h.weber@akademia.kalisz.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE II SEMESTR

Zajęcia z przedmiotu fizjologia ogólna i wysiłku fizycznego z prof. J. Smorawińskim z dnia 3.12 zostają przełożone na 9.12 w godzinach 16:00-18:15 i 18:30-20:45 (Kaszubska 13)

Zajęcia z przedmiotu interaktywna edukacja zdrowotna z prof. A. Krawańskim w dniu 9.12 odbędą się w godzinach 9:45-12:00 i 12:15-14:30 (ZDALNIE)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II SEMESTR

Ćwiczenia z przedmiotu pedagogika II etapu edukacyjnego z dr D. Matczakiem z dnia 26.10 zostają przełożone na 2.11 w godzinach 11:45-13:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II SEMESTR

W dniu 2.12 w godzinach 10:15-13:15 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu podstawy żywienia człowieka z prof. A. Nowak dla semestru II – przełożone z dnia 21.10 (Kaszubska 13). W dniu 7.01 w godzinach 11:00-13:15 odbędzie się wykład z przedmiotu podstawy żywienia człowieka z prof. A. Nowak (ZDALNIE)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I SEMESTR

W dniu 7.01 w godzinach 13:30-16:30 odbędzie się wykład z przedmiotu higiena z prof. A. Nowak (ZDALNIE)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

W dniu 2.12 w godzinach 15:15-17:30 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu epidemiologia i demografia z prof. A. Nowak (Kaszubska 13). W dniu 7.01 w godzinach 8:00-10:15 odbędzie się wykład z przedmiotu epidemiologia i demografia z prof. A. Nowak (ZDALNIE)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Od dnia 8.11 zajęcia z piłki ręcznej i koszykówki odbywały się będą na sali gimnastycznej przy ul. Nowy Świat 4a

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK, WYCHOWANIE FIZYCZNE II SEMESTR

W dniu 5.11 wykład z przedmiotu postawy ekologii człowieka z dr B. Pawłowską zostaje odwołany, natomiast w dniu 19.11 wykład odbędzie się w godzinach 17:15-20:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE II SEMESTR

Do dnia 26.10 zajęcia z przedmiotu siatkówka odbywają się na sali gimnastycznej na Kampusie, ul. Poznańska 201-205. Od dnia 2.11 zajęcia odbywały się będą na Sali gimnastycznej przy ul. Nowy Świat 4a

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK, II SEMESTR, III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 21 i 22.10 zajęcia z prof A. Nowak zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały wykłady z koszykówki

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 5.11 w godzinach 19:15-20:45 odbędzie się zaległy wykład z przedmiotu pedagogika III etapu edukacyjnego z dr D. Matczakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE II SEMESTR STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.10 w godzinach 11:45-13:15 odbędą się zaległe ćwiczenia z przedmiotu pedagogika II etapu edukacyjnego z dr D. Matczakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK SEMESTR II

W dniu 12.10 zajęcia z przedmiotu pedagogika II etapu edukacyjnego z dr D. Matczakiem zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 8.10 wykład z pedagogiki III etapu edukacyjnego z dr D. Matczakiem zostaje odwołany.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

UWAGA!!! Aktualizacja planu dotyczy przedmiotu – psychologia ogólna z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

UWAGA!!! Aktualizacja planu, dotyczy zajęć z języka angielskiego

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć. Dotyczy zajęć z przedmiotu język angielski i podstawy organizacji i zarządzania

WYCHOWANIE FIZYCZNE II SEMESTR

UWAGA!!! Aktualizacja planu, dotyczy przedmiotu: Socjologia ogólna i zdrowia ćwiczenia (mgr A. Staniszewski) 17:15-19:30 (12.10, 9.11) 17:15-20:15 (21.12) (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.10 wykład z koszykówki z mgr P. Czaską zostaje odwołany

WYCHOWANIE FIZYCZNE II SEMESTR

UWAGA!!! Aktualizacja planu. Dotyczy zajęć z przedmiotu język angielski

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu zajęcia specjalizacyjne – kulturystyka odbywały się będą w godzinach 11:00-13:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Uprzejmie proszę o przekazywanie Dzienników Praktyk Psychologiczno-Pedagogicznych z II lub/i III etapu edukacyjnego (zaległych i bieżących) do dnia 20 września 2021 r.  Jadwiga Raubo – telefon kontaktowy 600 157 817

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 10.09 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu psychologia II etapu edukacyjnego z dr J Raubo (MS TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.09 o godzinie 10;30 odbędą się poprawki z gimnastyki i kulturystyki z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

POPRAWKA PODSTAWOWE CZYNNOŚCI RATUNKOWE – 17.09.2021 (piątek) godz. 14.00 (lek. M. Pietrzyk)

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 11:30 odbędą się poprawki przedmiotów z dr P. Szewczykiem (baseball, antropologia, dydaktyka (metodyka) II etapu edukacyjnego

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.09 w godzinach 11:00-11:30 odbędzie się poprawa egzaminu z teorii kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem (Kaszubska 13)

W dniu 6.09 w godzinach 12:30-13:15 odbędzie się poprawa z przedmiotu pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem (basen Aquapark)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.09 o godzinie 10:00 odbędzie się poprawa zaliczenia z higieny z prof. A.Nowak

Egzaminy dyplomowe w dniu 1 lipca

Godz. 10.30 Przewodniczący Komisji: dr Arkadiusz Janiak
                     Promotor: prof. dr hab. n med. Jerzy Smorawiński 
                     Recenzent: prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska – Szcześniak

Studia stacjonarne – Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym – studia drugiego stopnia

Nr albumu
27022
26702
26704
30348
27042
25387
25391
26716

Egzaminy dyplomowe w dniu 1 lipca

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Godz. 12.30 Przewodniczący Komisji: dr Piotr Szewczyk
                     Promotor: dr hab. Katarzyna Domaszewska  
                     Recenzent: prof. dr hab. Anatol Skrypko 

Studia stacjonarne – Wychowanie fizyczne– studia pierwszego stopnia

Nr albumu
29324
28442
29328

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki egzaminu z przedmiotu doradztwo żywieniowe z prof A. Nowak

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i  III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 24.06 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z gimnastyki i kulturystyki z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 28.06-2.07 zaplanowany został obóz letni

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 10:30 odbędzie się ostateczny termin poprawek z gimnastyki i kulturystyki z mgr P. Świerczakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 18.06 o godzinie 18:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu psychologia II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.06 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK

W dniu 14.06 o godzinie 16:30 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu psychologia starzenia się i starości z dr J. Raubo

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.280.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 23 grudnia 2020r. Dziekanat w dniu 04.06.2021 będzie nieczynny

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.06 o godzinie 8:30 odbędzie się zaliczenie przedmiotu higiena z prof A. Nowak (Ms Teams)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK

Osoby, które będą podchodziły do obrony pracy dyplomowej w pierwszym terminie  (1 i 2 lipca) proszę o przesłanie oświadczenia na adres email: k.glinkowska@akademia.kalisz.pl

Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie będą podchodziły do obrony pracy dyplomowej w pierwszym terminie zobowiązane są złożyć podanie do Dziekana z prośbą o przesłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały wykłady i zaliczenia.

Gimnastyka (mgr P. Świerczak):

  • 31.05 (poniedziałek), godzina 10:30 – 12:45 – wykład
  • 7.06 (poniedziałek), godzina 10:30 – 12:00 – wykład + zaliczenie!!!

Kulturystyka:

  • 2.06 (środa), godzina 13:15 – 15:30 – wykład
  • 9.06 (środa), godzina 12:30 – 14:00 – wykład + zaliczenie!!!

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 7.06 o godzinie 10:30-12:00 odbędzie się poprawka z gimnastyki z mgr P. Świerczakiem.

W dniu 9.06 o godzinie 12:30-14:00 odbędzie się poprawka z kulturystyki z mgr P. Świerczakiem,

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

ZAŁĄCZNIKI:

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został przedmiot zajęcia specjalizacyjne – kajakarstwo:

WYKŁADY on-line:  

17 maja, 31 maja 18.00 – 20.15 – dr P. Szewczyk  

24 maja, 7 czerwca 18.00 – 20.15 – dr A. Janiak  

SPŁYWY:  

25 maja WTOREK 15.00 – 19.30 GOŁUCHÓW – dr A. Janiak  

1 czerwca WTOREK 15.00 – 19.30 GRABÓW  KANIA – dr P. Szewczyk  

8 czerwca WTOREK 15.00 – 19.30 KANIA – PRZYSTAJNIA – dr P. Szewczyk  

10 czerwca CZWARTEK 16.30 – 19.30 GOŁUCHÓW – dr P. Szewczyk  

15 czerwca WTOREK 15.00 – 19.30 PRZYSTAJNIA – OŁOBOK – dr P. Szewczyk, dr A. Janiak  

17 czerwca CZWARTEK 16.30 – 19.30 GOŁUCHÓW – dr A. Janiak  

22 czerwca WTOREK 15.00 – 19.30 OŁOBOK – KALISZ – dr A Janiak   

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Zaplanowany został przedmiot turystyka kajakowa

WYKŁADY on-line:  

31 maja PONIEDZIAŁEK 18.00 – 19.30 – dr A. Janiak  

7 czerwca PONIEDZIAŁEK 18.00 – 20.15 – dr P. Szewczyk  

SPŁYWY:  

12 czerwca SOBOTA 9.00 – 13.30 GOŁUCHÓW – dr P. Szewczyk, dr A. Janiak  

19 czerwca SOBOTA 9.00 – 18.00 JASTRZĘBNIKI – CHOCZ – dr A. Janiak   

20 czerwca NIEDZIELA 9.00 – 18.00 GRABÓW – KANIA – PRZYSTAJNIA – dr P. Szewczyk

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 2.06 w godzinach 8:00-9:30 odbędą się  zajęcia z języka angielskiego z mgr M. Ciesielską-Ciupek (zamiast 5.06)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.06 o godzinie 8:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Doradztwo żywieniowe z prof. A. Nowak

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.05 w godzinach 11:30-13:45 odbędzie się wykład z bezpieczeństwa i higieny pracy z mgr inż. I. Nałęcz wraz z zaliczeniem przedmiotu (obecność obowiązkowa)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu emisja głosu z mgr A. Bakalarek z dnia 17.05 zostają przełożone na 5.05 w godzinach 10:30-12:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.05 o godzinie 11:45 odbędą się zajęcia z kulturystyki z mgr P. Świerczakiem (zaległe za 21.04)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II I III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.06 odbędą się poprawki z antropomotoryki – godzina 18:00 oraz z teorii kultury fizycznej – godzina 14:00 z dr R. Michniewiczem

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.06 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z teorii kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem 

UWAGA!!!

Wszystkie zajęcia zaplanowane na sali gimnastycznej przy ul. Nowy Świat 4a odbywały się będą na sali gimnastycznej na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK

Zajęcia z przedmiotu zdrowotne formy gimnastyki odbywały się będą następująco:20.04 (wtorek), godzina 17:45 – 20:0023.04 (piątek), godzina 15:30 – 17:4527.04 (wtorek), godzina 17:30 – 19:4530.04 (piątek), godzina 15:30 – 17:457.05 (piątek), godzina 15:30 – 17:4511.05 (wtorek), godzina 17:30 – 19:4518.05 (wtorek), godzina 17:30 – 19:4521.05 (piątek), godzina 15:30 – 17:45 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.04 odbędą się zaliczenia z przedmiotu farmakologia stosowana z prof. J. Skrętkowicz: 13:30-14:30 wykłady, 15:30-16:30 ćwiczenia

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.04 i 26.04 zajęcia z przedmiotu pływanie i ratownictwo wodne odbędą się w godzinach 12:45-14:15 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

UWAGA STUDENCI!!

Od 19.04 zajęcia będą odbywały się na terenie Uczelni zgodnie z planami zajęć (dotyczy ćwiczeń w pracowniach, laboratoriach, sali gimnastycznej, które na początku semestru planowane były na Uczelni, pozostałe zajęcia odbywają się w dalszym ciągu w systemie zdalnym)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu zdrowotne formy gimnastyki z mgr P. Świerczakiem z dnia 16.04 zostają przełożone na 20.04 od godziny 17:45-20:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.04 w godzinach 11:30-13:45 odbędzie się zaległy wykład (przełożony z dnia 31.03) z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy z mgr I. Nałęcz

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.50.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku od 12.04.2021 do dnia 16.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 8.00-12.00

UWAGA!!!

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej w dniach od 10.04.21-18.04.2021, wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane na terenie Uczelni będą realizowane w formie zdalnej (zajęcia zaplanowane w szpitalu odbywają się zgodnie z planami)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.04 zajęcia z przedmiotu podstawowe czynności ratunkowe z lek. med. M. Pietrzykiem zostają odwołane 

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.37.47.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 marca 2021 roku od 30.03-9.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 10.00-12.00

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

zajęcia z przedmiotu Gimnastyka z dnia 30.03 przeprowadzone zostaną na kampusie w poniedziałek (29.03) o godzinie 11:45.

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA STACJONARNE

zajęcia z przedmiotu Zdrowotne formy gimnastyki z dnia 9.04 przeprowadzone zostaną na kampusie w poniedziałek (29.03) o godzinie 18:15.

UWAGA!!!

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej w dniach 30.03.21, 31.03.21, 08.04.21, 09.04.2021r. wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane na terenie Uczelni będą realizowane w formie zdalnej 

UWAGA!!!
Osoby, które nie mają opłaconego ubezpieczenia NNW i OC, mogą opłacić ubezpieczenie do dnia 31.03 br. w Dziekanacie Wydziału, pok. 121.  Brak opłaconego ubezpieczenia skutkuje brakiem możliwości odbycia praktyk zawodowych

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE
W dniu 22.03 w godzinach 12:45-13:15 odbędą się brakujące zajęcia z przedmiotu pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem. Zajęcia odbędą się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE
W dniu 22.03 zajęcia z przedmiotu ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem odbędą się na kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE
UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć. Dotyczy przedmiotu biologiczne uwarunkowania dobrostanu człowieka i psychologia ogólna

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE 
W dniu 9.03 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka z zaliczenia teoretycznego z obozu zimowego (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK
Zaplanowany został przedmiot zarządzanie i finansowanie w ochronie zdrowia – naniesiony na plan

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE
WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA STACJONARNE 
Zbiórka osób uczestniczących w obozie sportowym w piątek 19 lutego o godzinie 10:00, w Karpaczu w pensjonacie PATRYN, przy ul. Kamiennej 5B

UWAGA STUDENCI WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK!!! Przypominamy o konieczności przesłania kart informacyjnych na obóz zimowy. Karty należy wysłać na platformie MS TEAMS do mgr P. Świerczaka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia. Osoby, które nie wywiążą się z tego obowiązku w wymaganym terminie nie będą mogły uczestniczyć w obozie

UWAGA STUDENCI!!! Przypominamy o możliwości wypełniania studenckiej ankiety oceny pracowników po zakończonej realizacji przedmiotów. Ankiety są dostępne w systemie USOS

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE
W dniu 5.02 o godzinie 18:00 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA STACJONARNE
W dniach 19-24.02.2021 zaplanowany został obóz zimowy

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE
W dniu 24.11 zajęcia z przedmiotu kulturystyka z mgr P. Świerczakiem zastają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 1.12.
W dniu 25.11 zajęcia z przedmiotu gimnastyka z mgr P. Świerczakiem zostają odwołane.  Zajęcia odbędą się w dniu 2.12 i 9.12

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE
W dniu 24.11 zajęcia z przedmiotu gimnastyka osób starszych z mgr P. Świerczakiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 1.12 i 8.12


UWAGA STUDENCI !
W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM REKTORA OD DNIA 05.11.2020 DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU CZYNNY DO GODZ. 13.30

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE
W dniu 21.01 ćwiczenia z przedmiotu epidemiologia i demografia z prof A. Nowak odbędą się w godzinach 12:30-15:30 (zamiast 7.01)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE
Seminarium dyplomowe z dr hab. K. Domaszewską z dnia 4.11 zostaje przełożone na 18.11 w tych samych godzinach

UWAGA!
STUDENCI KIERUNKU
FIZJOTERAPIA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
DIETETYKA-STUDIA NIESTACJONARNE
W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZAJĄCĄ LICZBĄ ZACHOROWAŃ NA SARS COV-2 DECYZJĄ WŁADZ WYDZIAŁU OD DNIA 12.10.2020 NIE MA OBSŁUGI DZIEKANATU NA TERENIE UCZELNI. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT:
Kornelia Glinkowska  email: k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl (do 16.10.2020)

email: k.glinkowska@akademia.kalisz.pl (od 16.10.2020)
tel. 062 76 79 574 pok. 121

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE
Zaplanowany został przedmiot polityka społeczna i zdrowotna – aktualizacja w planie zajęć

UWAGA STUDENCI!!!
Zarządzeniem Rektora nr 0300.224.VI.2020 z dnia 9 października 2020 roku, w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych od dnia 12 października 2020 roku: „w związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 od dnia 12 października 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Akademii Kaliskiej odbywać się będą w trybie online”

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE
W dniu 9.10 od godziny 13:00 odbędą się egzaminy dyplomowe. Szczegółowy harmonogram:
10086 godz. 13:00
27690 – godz. 13:15
29554 – godz. 13:30
27691 – godz. 13:45
29644 – godz. 14:00
28460 – godz. 14:15
27702 – godz. 14:30
28260 – godz. 14:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE
W dniu 9.10 seminarium magisterskie z prof J. Smorawińskim odbędzie się w godzinach 15:30-17:45)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE
Zajęcia z przedmiotu gimnastyka osób starszych z mgr P. Świerczakiem rozpoczną się od dnia 13.10 i będą trwały do 1.12

WYCHOWANIE FIZYCZNE  W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE
Zajęcia z przedmiotu Nowoczesne formy treningu siłowego z mgr P. Świerczakiem zostają przełożone z dnia 9.10 na 7.10 w godzinach 15;00-17:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK
UWAGA!!
Zmiana w planie – dotyczy przedmiotu wybrane zagadnienia fizjoterapii

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
W dniu 22.09 o godzinie 10:30 odbędzie się ostateczny termin poprawek z przedmiotów gimnastyka i kulturystyka z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II i III ROK STUDIA STACJONARNE
W dniu 17.09 o godzinie 11:00 odbędą się zaległe zaliczenia i egzaminy z prof. A. Nowak (dotyczy przedmiotów: podstawy żywienia człowieka, metodologia pracy licencjackiej, doradztwo żywieniowe). Poprawki odbędą się w Sali 316

Szanowni Państwo,
w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, email: e.wasielewska@pwsz.kalisz.plemail: monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, email: j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni.

UWAGA STUDENCI!!!
Informuję, że można realizować praktyki zawodowe. Porozumienia oraz skierowania należy składać w pokoju 103 do podpisu przez Dziekana

Ogłoszenia niestacjonarne

Szanowni Państwo Studenci Kierunków Medycznych,

Informuję uprzejmie,  że od m-ca października 2022 roku istnieje możliwość szkolenia w masażu leczniczym trwającego 4 semestry, kończącego się tytułem technika masażysty oraz dla najlepiej zdających egzamin – dodatkowo – certyfikatami z masażu leczniczego i drenażu limfatycznego.

Zajęcia praktyczne w wymiarze ponad 400 godzin, obejmują wszystkie rodzaje masaży i odbywać się będą w Kaliszu w wymiarze 1x w tygodniu.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o kontakt:

lewandowski@awf.poznan.pl

Cały cykl szkolenia jest bezpłatny!

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 9.06 w godzinach 15:30-19:30 i 10.06 w godzinach 8:00-12:00 odbędą się zaległe zaliczenia z zakresu farmakologii z prof J. Skrętkowicz

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 19:00 odbędzie się egzamin z teorii kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem (MS TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

poprawka z zaliczenia teoretycznego z obozu zimowego odbędzie się w piątek 25.03 o godzinie 15:00 na kampusie.

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planów, dotyczy zjazdu I, IV, V, VII, VIII, IX

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zaplanowane zostały poprawki u dra R. Michniewicza

14.02.2022, godz. 19.00 Antropomotoryka

14.02.2022, godz. 19.30 Testowanie sprawności fizycznej

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II ROK

W dniu 31.01 odbędą się zaliczenia:

– 9:30 antropomotoryka

– 10:45 testowanie sprawności fizycznej

– 12:00-12:45 pływanie i ratownictwo wodne (Aquapark) osoby zdające proszę zgłosić się do Doktora wcześniej żeby mógł dopisać Was do grupy zaliczających

FIZJOTERAPIA II, III, IV, V ROK

W dniu 14.01 w godzinach 8:00-9:00 odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości realizowania praktyk w ramach programu Erasmus + w hotelach i ośrodkach SPA w Grecji i na Cyprze. Poniżej link do spotkania na MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkyNGNhNjctZDM0Yi00M2U0LTgyMTEtNWE4ZmRjNDg2N2Q2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228561ca1d-ea50-407d-a700-1b5062b3c1df%22%2c%22Oid%22%3a%22b06d3a19-b443-46bd-978a-814a81201973%22%7d

Zachęcamy do uczestnictwa!!!

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! W dniach 10-30.01.2022 przedmioty: gimnastyka, kulturystyka i unihokej realizowane będą stacjonarnie na Uczelni. Pozostałe ćwiczenia realizowane będą w formie ZDALNEJ.

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 15.01 o godzinie 13:00 odbędzie się dodatkowy termin zaliczenia z gimnastyki z mgr P. Świerczakiem (kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Do dnia 22.12 przedmioty: gimnastyka, kulturystyka i unihokej realizowane będą stacjonarnie na Uczelni. Pozostałe ćwiczenia realizowane będą w formie ZDALNEJ.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

UWAGA!!! W Załączeniu Decyzja Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dotycząca kształcenia od 6-22.12

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu podstawy geriatrii z mgr A. Ordon – Lis z dnia 18.12 zostają przełożone na 11.12 w godzinach 13:00-15:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu – dotyczy zjazdy 7 i 8. Zaplanowany został wykład biochemiczne aspekty wspomagania zdrowia człowieka

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU OBOZU ZIMOWEGO

W dniu 13-18 lutego 2022 r. odbędzie się obligatoryjny obóz zimowy

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA !!! Korekta planu – dotyczy zjazdu 3 I 4

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 17.10 w godzinach 18:00-20:15 odbędzie się zaległy wykład z przedmiotu promocja zdrowia z dr D. Matczakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 9 i 10 wykłady z gimnastyki i kulturystyki z mgr P. Świerczakiem zostają odwołane.

W dniu 10.10 wykład z przedmiotu promocja zdrowia z dr D. Matczakiem zostaje odwołany

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 i 19.09 w godzinach 11:00-13:15 odbędą się zaległe zajęcia z przedmiotu podstawowe czynności ratunkowe z lek. M. Pietrzykiem (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Uprzejmie proszę o przekazywanie Dzienników Praktyk Psychologiczno-Pedagogicznych z II lub/i III etapu edukacyjnego (zaległych i bieżących) do dnia 20 września 2021 r.  Jadwiga Raubo – telefon kontaktowy 600 157 817

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 10.09 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu psychologia II etapu edukacyjnego z dr J Raubo (MS TEAMS)

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 11:30 odbędą się poprawki przedmiotów z dr P. Szewczykiem (baseball, antropologia, dydaktyka (metodyka) II etapu edukacyjnego

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 11.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu piłka nożna z mgr K. Górnym

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 6.09 o godzinie 10:30-11:00 odbędą się poprawki z antropomotoryki z dr R. Michniewiczem (TEAMS)

Egzaminy dyplomowe w dniu 1 lipca

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Godz. 10.00 Przewodniczący Komisji: dr Piotr Szewczyk
                     Promotor: prof. dr hab. Anatol Skrypko
                     Recenzent: dr hab. Katarzyna Domaszewska

Studia niestacjonarne – Wychowanie fizyczne– studia pierwszego stopnia

Nr albumu
30664
29377
29378
29381
29383
29384
29588

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki egzaminu z przedmiotu doradztwo żywieniowe z prof A. Nowak

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 o godzinie 9:15 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu podstawy żywienia człowieka z prof A. Nowak

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 24.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu zajęcia specjalizacyjne – kulturystyka z mgr P. Świerczakiem (Collegium Medicum, Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i  III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 24.06 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z gimnastyki i kulturystyki z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 10:30 odbędzie się ostateczny termin poprawek z gimnastyki i kulturystyki z mgr P. Świerczakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 18.06 o godzinie 18:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu psychologia II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.280.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 23 grudnia 2020r. Dziekanat w dniu 04.06.2021 będzie nieczynny

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

Osoby, które będą podchodziły do obrony pracy dyplomowej w pierwszym terminie  (1 i 2 lipca) proszę o przesłanie oświadczenia na adres email: k.glinkowska@akademia.kalisz.pl

Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie będą podchodziły do obrony pracy dyplomowej w pierwszym terminie zobowiązane są złożyć podanie do Dziekana z prośbą o przesłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 7.06 o godzinie 10:30-12:00 odbędzie się poprawka z gimnastyki z mgr P. Świerczakiem.

W dniu 9.06 o godzinie 12:30-14:00 odbędzie się poprawka z kulturystyki z mgr P. Świerczakiem,

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

ZAŁĄCZNIKI:

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 19.06 o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu doradztwo żywieniowe z prof. A. Nowak

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 19.06 o godzinie 9:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu podstawy żywienia człowieka z prof. A. Nowak

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA NIESTACJONARNE W dniu 14.06 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki egzaminu z teorii kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem  

UWAGA!!!

Wszystkie zajęcia zaplanowane na sali gimnastycznej przy ul. Nowy Świat 4a odbywały się będą na sali gimnastycznej na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 14.06 o godzinie 18:00 odbędzie się egzamin z antropomotoryki z dr R. Michniewiczem

UWAGA STUDENCI!!

Od 19.04 zajęcia będą odbywały się na terenie Uczelni zgodnie z planami zajęć (dotyczy ćwiczeń w pracowniach, laboratoriach, sali gimnastycznej, które na początku semestru planowane były na Uczelni, pozostałe zajęcia odbywają się w dalszym ciągu w systemie zdalnym)

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.50.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku od 12.04.2021 do dnia 16.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 8.00-12.00

UWAGA!!!

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej w dniach od 10.04.21-18.04.2021, wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane na terenie Uczelni będą realizowane w formie zdalnej (zajęcia zaplanowane w szpitalu odbywają się zgodnie z planami)

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.37.47.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 marca 2021 roku od 30.03-9.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 10.00-12.00

UWAGA!!!

Osoby, które nie mają opłaconego ubezpieczenia NNW i OC, mogą opłacić ubezpieczenie do dnia 31.03 br. w Dziekanacie Wydziału, pok. 121.  Brak opłaconego ubezpieczenia skutkuje brakiem możliwości odbycia praktyk zawodowychWYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNEW dniu 5.02 o godzinie 17:00 0dbędzie się poprawka z higieny z prof A. Nowak    WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE W dniu 7.02 0 godzinie 12:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo  UWAGA STUDENCI!!! Przypominamy o możliwości wypełniania studenckiej ankiety oceny pracowników po zakończonej realizacji przedmiotów. Ankiety są dostępne w systemie USOS

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 5.02 o godzinie 18:00 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Proszę o przesłanie na adres email: h.weber@akademia.kalisz.pl adresu mailowego do grupy studenckiej oraz kontaktu do starosty roku

UWAGA STUDENCI !

W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM REKTORA OD DNIA 05.11.2020 DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU CZYNNY DO GODZ. 13.30

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zajęcia dla I roku wychowania fizycznego rozpoczną się od 6.11

UWAGA!

STUDENCI KIERUNKU

FIZJOTERAPIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

DIETETYKA-STUDIA NIESTACJONARNE

W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZAJĄCĄ LICZBĄ

ZACHOROWAŃ NA SARS COV-2

DECYZJĄ WŁADZ WYDZIAŁU OD DNIA 12.10.2020

NIE MA OBSŁUGI DZIEKANATU NA TERENIE UCZELNI.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT:

Kornelia Glinkowska  email: k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl (do 16.10.2020)

email: k.glinkowska@akademia.kalisz.pl (od 16.10.2020)

tel. 062 76 79 574 pok. 121

UWAGA STUDENCI!!!

Zarządzeniem Rektora nr 0300.224.VI.2020 z dnia 9 października 2020 roku, w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych od dnia 12 października 2020 roku: „w związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 od dnia 12 października 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Akademii Kaliskiej odbywać się będą w trybie online”

UWAGA STUDENCI!!!

Zarządzeniem Rektora nr 0300.224.VI.2020 z dnia 9 października 2020 roku, w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych od dnia 12 października 2020 roku: „w związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 od dnia 12 października 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Akademii Kaliskiej odbywać się będą w trybie online”

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 22.09 o godzinie 10:30 odbędzie się ostateczny termin poprawek z przedmiotów gimnastyka i kulturystyka z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, email: e.wasielewska@pwsz.kalisz.plemail: monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, email: j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni.

UWAGA STUDENCI!!!

Informuję, że można realizować praktyki zawodowe. Porozumienia oraz skierowania należy składać w pokoju 103 do podpisu przez Dziekana