• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Przedmiot ogólnouczelniany – starzenie się społeczeństwa polskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej z dr G. Gryglem z dnia 10.05 zostaje przełożony na 14.06 w tych samych godzinach

ZDROWIE PUBLICZNE

Szanowni Państwo,

Informuję uprzejmie, że od m-ca października 2024 roku jak co roku istnieje możliwość dla studiujących kierunki medyczne szkolenia w masażu trwającego 4 semestry, kończącego się tytułem technika masażysty oraz dla najlepszych – dodatkowo – certyfikatami z masażu leczniczego i drenażu limfatycznego.

Zajęcia praktyczne w wymiarze ponad 400 godzin, obejmują wszystkie rodzaje masaży i odbywają się w godzinach popołudniowo-wieczornych w ciągu tygodnia w Kaliszu.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o kontakt:

j.lewandowski@uniwersytetkaliski.edu.pl

Cały cykl szkolenia jest całkowicie bezpłatny!

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK

Przedmiot ogólnouczelniany – starzenie się społeczeństwa polskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej z dr G. Gryglem z dnia 5.04 zostaje przełożony na 17.05 w tych samych godzinach

ZDROWIE PUBLICZNE

W związku ze Świętem Uniwersytetu Kaliskiego, w dniu 15.03.2024 r. ogłasza się Dzień Rektorski (zgodnie z Zarządzeniem nr 0300.19.I.2024 Rektora Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 13.02.2024r.). Zajęcia zaplanowane w tym dniu odbędą się w innych terminach

STUDENCKIE KOŁO BADAŃ NAUKOWYCH

Studenckie Interdyscyplinarne Koło Badań Naukowych na Wydziale Medycznym i Nauk o Zdrowiu zaprasza do współpracy studentów wszystkich kierunków kształcenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres opiekunów koła: dr A. Balcerzak: a.balcerzak@uniwersytetkaliski.edu.pl; dr K. Juszczak: k.juszczak@uniewersytetkaliski.edu.pl

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK

W dniu 18.11 zajęcia z języka angielskiego z mgr R. Gaczyńskim odbędą się w godzinach 17:45-20:45

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK

Wykład z przedmiotu ochrona własności intelektualnej z dr K. Gieburowskim z dnia 19.01 zostaje przełożony na 16.12 w godzinach 15:00-19:00

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK

Wykład z przedmiotu ochrona własności intelektualnej z dr K. Gieburowskim z dnia 1.12 i 8.12 zostaje przełożony na 29.10 i 26.11 w godzinach 10:00-14:00

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK

W dniu 28.10 wykład z przedmiotu techniki relaksacyjne z dr E. Konieczną odbędzie się w godzinach 11:30-16:15

Szanowni Państwo Studenci Kierunków Medycznych,

Informuję uprzejmie,  że od m-ca października 2023 roku istnieje możliwość szkolenia w masażu leczniczym trwającego 4 semestry, kończącego się tytułem technika masażysty oraz dla najlepiej zdających egzamin – dodatkowo – certyfikatami z masażu leczniczego i drenażu limfatycznego.

Zajęcia praktyczne w wymiarze ponad 400 godzin, obejmują wszystkie rodzaje masaży i odbywać się będą w Kaliszu w wymiarze 1x w tygodniu.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o kontakt:

lewandowski@awf.poznan.pl

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NIESTACJONARNE

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK

W dniu 4.03 wykład z przedmiotu wychowanie zdrowotne z dr D. Matczakiem zostaje odwołany

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK

Zaliczenie poprawkowe dla studentów studiów stacjonarnych u mgr Małgorzaty Spychalskiej z przedmiotu Komunikacja medialna odbędzie się w środę tj. 15.02.2023 r. , godzina 17.00 , ul . Nowy Świat 4, sala 22

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK

Studenci, którzy nie otrzymali oceny końcowej z ćwiczeń  oraz z wykładu z przedmiotu : Komunikacja medialna u mgr Małgorzaty Spychalskiej , ostateczny termin na zaliczenie  przedmiotu ustala się na dzień :01.02. 2023r. godzina 18.00 , ul. Kaszubska 13, sala komputerowa.  

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK

UWAGA KOREKTA PLANU!!!

Wykłady z przedmiotu historia medycyny z dr M. Stodolnym odbędą się w terminach: 19, 20, 26, 27.01 godz. 17.00 – 20.45

27.01 PROBLEMY ZDROWOTNE LUDNOŚCI  GODZ. 9.00 – 13.00

27.01. PSYCHOLOGIA ZDROWIA GODZ. 13.45 – 17.00

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK

Zajęcia z przedmiotu zarządzanie finansami i rachunkowość z dr J. Kolańskim z dnia 20.01 zostają przełożone na 3.02 w godzinach 12:00-16:00

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK

UWAGA!!! Wykłady z przedmiotu historia medycyny odbędą się wg podanego wcześniej planu: 19,20,21,22.01 w godzinach 17:00-20:45 (MS TEAMS)

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK

W dniu 10.12 zajęcia z mgr K. Nowak – Ślusarz zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK

Zaplanowane wykłady z przedmiotu historia medycyny z dr M. Stodolnym zostają odwołane

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK

Zaplanowany został przedmiot historia medycyny. Przedmiot poprowadzi dr M. Stodolny w następujących terminach: 19,20,21,22.01 w godzinach 17:00-20:45 (MS TEAMS)

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK

Wykład z przedmiotu ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej z dr E. Jakubek w dniu 25.11 odbędzie się w godzinach 9:30-11:45, brakujące dwie godziny odbędą się w dniu 9.12 w godzinach 14:45-16:15

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK

W dniu 18.12 w godzinach 16:30-20:30 odbędą się zaległe ćwiczenia z przedmiotu socjologia zdrowia z mgr A. Staniszewskim (z dnia 6.11)

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Wszystkie zajęcia zaplanowane w PIĄTKI odbywały się będą zdalnie

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia dla I roku odbywały się będą od 28 października. Plan zajęć dostępny będzie do końca tygodnia na stronie Uczelni

UBEZPIECZENIE NNW/OC

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

WYNOSI 70 ZŁ

OBOWIĄZKOWE I PŁATNE

ODLICZONĄ GOTÓWKĄ (JEŚLI MOŻNA PROSIĆ)

W DZIEKANACIE POKÓJ 121

ZAPRASZAMY

Ogłoszenia stacjonarne

W dniu 17.06.22 sekretariat, dziekanat oraz pok. 101 (praktyki zawodowe) będzie nieczynny

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład monograficzny – starzenie się społeczeństwa polskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej z dr G. Gryglem z dnia 30.05 zostaje przełożony na 1.06 w tych samych godzinach

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został: Wykład monograficzny: starzenie się społeczeństwa polskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej. Aktualizacja w planie zajęć

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Od dnia 4.04 wszystkie ćwiczenia odbywały się będą stacjonarnie na Uczelni (tak jak było zaplanowane w pierwotnym planie)

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Wszystkie zajęcia w semestrze letnim realizowane będą w formie zdalnej

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu problemy medyczne i społeczne osób z niepełnosprawnościami z dr J. Rzempowską z dnia 10.05 zostają przełożone na 17.05 w tych samych godzinach

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Aktualizacja planu!!! Dotyczy przedmiotów zasoby i systemy informatyczne w ochronie zdrowia oraz międzynarodowe problemy zdrowotne

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Korekta planu – dotyczy wykładów z przedmiotu opieka zdrowotna w państwach UE

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.02 w godzinach 16:00-17:00 odbędą się poprawki z dr I. Michniewicz

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.02 w godzinach 13:00-14:00 odbędą się zaliczenia, poprawki z dr I. Michniewicz (MS TEAMS)

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM PRACY ROTACYJNEJ ADMINISTRACJI

POK. 101 – SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI I PRAKTYKĄ ZAWODWĄ STACJONARNIE BĘDZIE CZYNNY W DNIACH:

1.02, 2.02, 8.02, 9.02, 14.02, 15.02, 16.02, 21.02, 22.02, 28.02

W POZOSTAŁYCH DNIACH MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ  POD ADRESEM MAILOWYM s.minta@akademia.kalisz.pl

Dokumenty z badaniami (podpisane kierunkiem i nr albumu!) oraz wnioski na praktykę zawodową można zostawić w pok.103

STUDENCI WNOZ

W dniach 18.12 i 22.12 dziekanat kierunków pielęgniarstwo ,

położnictwo mgr, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne,

elektroradiologia, studia podyplomowe będzie nieczynny.

W pozostałe dni czynny bez zmian od 10.00-14.00 (oprócz pn).

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM PRACY ROTACYJNEJ ADMINISTRACJI

POK. 101 – SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI I PRAKTYKĄ ZAWODWĄ STACJONARNIE BĘDZIE CZYNNY W DNIACH:

1.12, 2.12, 7.12, 10.12, 11.12, 13.12, 14.12, 15.12, 20.12, 21.12, 27.12, 28.12

W POZOSTAŁYCH DNIACH MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ  POD ADRESEM MAILOWYM s.minta@akademia.kalisz.pl

Dokumenty z badaniami (podpisane kierunkiem i nr albumu!) oraz wnioski na praktykę zawodową można zostawić w pok.103

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Od dnia 29.11 wszystkie zajęcia odbywały się będą w formie ZDALNEJ

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.280.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 23 grudnia 2020r. Dziekanat w dniu 04.06.2021 będzie nieczynny

Uwaga!!!
dnia 27.04.2021 dziekanat czynny do godz. 11.30

 Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję, iż  od dnia 19.04.2021 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane terenie uczelni  będą realizowane na terenie Uczelni(dotyczy zajęć wcześniej zaplanowanych na terenie uczeni tj. ćwiczeń w pracowniach i laboratoriach, z wyjątkiem zajęć dla studentów studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n. med. Jacek Piątek

UWAGA STUDENCI
Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.50.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku od 12.04.2021 do dnia 16.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 8.00-12.00

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję, iż  w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej  w dniach od 10.04.2021 do  18.04.21, 09.04.2021r. wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane na terenie uczelni  będą realizowane w formie zdalnej.Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiuprof. dr hab. n. med. Jacek Piątek

UWAGA STUDENCI
Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.280.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 23 grudnia 2020r. Dziekanat w dniu 02.04.2021 będzie nieczynny

UWAGA STUDENCI
Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.37.47.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 marca 2021 roku od 30.03-9.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 10.00-12.00

UWAGA STUDENCI
Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.37.47.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 marca 2021 roku do dnia 9.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 10.00-12.00

UWAGA!!!
Studenci, którzy nie mają opłaconego ubezpieczenia NNW/OC   proszeni są o pilny kontakt pod adresem email: s.minta@akademia.kalisz.pl.  W terminie do dnia 23.03. 2021 r.  będą przyjmowane zgłoszenia do ubezpieczenia grupowego (polisa Uczelni).  Osoby, które ubezpieczyły się indywidualne nie uzyskają skierowania i porozumienia na praktykę zawodową.

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE
Zaplanowane zostały brakujące przedmioty, aktualizacja w planie zajęć

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE
W dniu 4.02 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej z dr R. Orlińskim 

UWAGA studenci I i II roku !!!

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE
W dniu 4.02 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu zarządzanie finansami i rachunkowość z dr J. Kolańskim

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA STACJONARNE
Zaplanowany został od realizacji w semestrze zimowym dodatkowy przedmiot: zasoby i systemy informatyczne w ochronie zdrowia. Aktualizacja w planie zajeć

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA STACJONARNE
UWAGA!!!
Zaplanowane zostały dodatkowe przedmioty do realizacji w semestrze zimowym:

Wtorek

Problemy medyczne i społeczne osób z niepełnosprawnościami wykład (dr J. Rzempowska) 13:30-16:30 (24.11, 8.12, 26.01) 14:45-17:00 (12.01) ćwiczenia 14:45-17:00 (1.12) 13:30-16:30 (15.12, 22.12, 19.01) – ZDALNIE

Piątek

Żywność funkcjonalna i dietetyczna wykład (dr E. Konieczna) 8:00-12:00 (20.11, 27.11, 11.12, 18.12) ćwiczenia 8:00-12:00 (4.12, 8.01) – ZDALNIE 

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 1.12, 15.12, 19.01 z przedmiotu profilaktyka zdrowia z dr K. Juszczak odbywały się będą w godzinach 12:00-16:00

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE
Aktualizacja planu zajęć – zmiany zaznaczono na czerwono

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE
Zaplanowane zostały brakujące przedmioty – aktualizacja w planie zajęć

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA STACJONARNE
Zaplanowane zostały brakujące przedmioty – aktualizacja w planie zajęć

UWAGA!
STUDENCI KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

DZIEKANAT KONTAKT:
mgr Klaudia Węcek email: k.wecek@pwsz.kalisz.pl (do 16.10.2020) email: k.wecek@akademia.kalisz.pl (od 16.10.2020) tel. 062 76 79 603

UWAGA STUDENCI!!!
Zarządzeniem Rektora nr 0300.224.VI.2020 z dnia 9 października 2020 roku, w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych od dnia 12 października 2020 roku: „w związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 od dnia 12 października 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Akademii Kaliskiej odbywać się będą w trybie online”

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE
UWAGA!!! Zajęcia dla studiów stacjonarnych odbywały sie będą od dnia 19.10

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE
UWAGA!!! Zajęcia dla studiów stacjonarnych odbywały sie będą od dnia 19.10

Szanowni Państwo,
w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.
Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, email: e.wasielewska@pwsz.kalisz.plemail: monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, email: j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni.

UWAGA STUDENCI!!!
W związku z przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym, wymagana jest pisemna zgoda zainteresowanego studenta w formie wiadomości elektronicznej wysłanej z indywidualnego konta pocztowego w domenie uczelnianej na adres e-mail dziekanatu: email: k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl
Student powinien potwierdzić dostęp do usługi Microsoft Teams, kamery internetowej, mikrofonu oraz komputera podłączonego do stabilnego łącza internetowego.

Ogłoszenia niestacjonarne

W dniu 17.06.22 sekretariat, dziekanat oraz pok. 101 (praktyki zawodowe) będzie nieczynny

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zaplanowany został przedmiot: wykład monograficzny. Aktualizacja zjazd IX i X

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Od dnia 8.04 wszystkie ćwiczenia odbywały się będą stacjonarnie na Uczelni (tak jak było zaplanowane w pierwotnym planie)

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Decyzją Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu do odwołania wszystkie ćwiczenia zaplanowane na Uczelni będą realizowane zdalnie

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 18.02 w godzinach 16:00-17:00 odbędą się poprawki z dr I. Michniewicz

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 4.02 w godzinach 15:00-16:00 odbędą się zaliczenia, poprawki z dr I. Michniewicz (MS TEAMS)

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM PRACY ROTACYJNEJ ADMINISTRACJI

POK. 101 – SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI I PRAKTYKĄ ZAWODWĄ STACJONARNIE BĘDZIE CZYNNY W DNIACH:

1.02, 2.02, 8.02, 9.02, 14.02, 15.02, 16.02, 21.02, 22.02, 28.02

W POZOSTAŁYCH DNIACH MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ  POD ADRESEM MAILOWYM s.minta@akademia.kalisz.pl

Dokumenty z badaniami (podpisane kierunkiem i nr albumu!) oraz wnioski na praktykę zawodową można zostawić w pok.103

STUDENCI WNOZ

W dniach 18.12 i 22.12 dziekanat kierunków pielęgniarstwo ,

położnictwo mgr, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne,

elektroradiologia, studia podyplomowe będzie nieczynny.

W pozostałe dni czynny bez zmian od 10.00-14.00 (oprócz pn).

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM PRACY ROTACYJNEJ ADMINISTRACJI

POK. 101 – SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI I PRAKTYKĄ ZAWODWĄ STACJONARNIE BĘDZIE CZYNNY W DNIACH:

1.12, 2.12, 7.12, 10.12, 11.12, 13.12, 14.12, 15.12, 20.12, 21.12, 27.12, 28.12

W POZOSTAŁYCH DNIACH MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ  POD ADRESEM MAILOWYM s.minta@akademia.kalisz.pl

Dokumenty z badaniami (podpisane kierunkiem i nr albumu!) oraz wnioski na praktykę zawodową można zostawić w pok.103

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Od dnia 26.11 wszystkie zajęcia odbywały się będą w formie ZDALNEJ

ZDROWIE PUBLICZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planów – zjazd VII, VIII, IX

UWAGA
Przy odbiorze dyplomu składają Państwo  w dziekanacie:

  • wypełnioną kartę zobowiązań studenta (obiegówka)
  • wydrukowane potwierdzenie opłaty za dyplom ( jeżeli dotyczy)

UWAGA STUDENCI
Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.280.VI.2020 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 23 grudnia 2020r. Dziekanat w dniu 04.06.2021 będzie nieczynny

Uwaga!!!
dnia 27.04.2021 dziekanat czynny do godz. 11.30

UWAGA STUDENCI
Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.50.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku od 12.04.2021 do dnia 16.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 8.00-12.00

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję, iż  w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Akademii Kaliskiej  w dniach od 10.04.2021 do  18.04.21, 09.04.2021r. wszystkie zajęcia dydaktyczne planowane na terenie uczelni  będą realizowane w formie zdalnej.
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n. med. Jacek Piątek

UWAGA STUDENCI
Zgodnie z zarządzeniem Nr 0300.37.47.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 marca 2021 roku od 30.03-9.04.2021 Dziekanat czynny w godzinach 10.00-12.00

UWAGA!!!
Studenci, którzy nie mają opłaconego ubezpieczenia NNW/OC   proszeni są o pilny kontakt pod adresem email: s.minta@akademia.kalisz.pl.  W terminie do dnia 23.03. 2021 r.  będą przyjmowane zgłoszenia do ubezpieczenia grupowego (polisa Uczelni).  Osoby, które ubezpieczyły się indywidualne nie uzyskają skierowania i porozumienia na praktykę zawodową.

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE
W dniu 6.02 o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej z dr R. Orlińskim 

UWAGA studenci I i II roku!!!

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE
W dniu 23.01 wykład z przedmiotu zarządzanie finansami i rachunkowość odbędzie się od godziny 18:15-20:30

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE
W dniu 5.02 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu zarządzanie finansami i rachunkowość z dr J. Kolańskim

UWAGA!
STUDENCI KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE
W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZAJĄCĄ LICZBĄ ZACHOROWAŃ NA SARS COV-2 DECYZJĄ WŁADZ WYDZIAŁU OD DNIA 12.10.2020 NIE MA OBSŁUGI DZIEKANATU NA TERENIE UCZELNI.
W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT:
mgr Klaudia Węcek email: k.wecek@pwsz.kalisz.pl (do 16.10.2020)

email: k.wecek@akademia.kalisz.pl (od 16.10.2020)

tel. 062 76 79 603

UWAGA STUDENCI!!!
Zarządzeniem Rektora nr 0300.224.VI.2020 z dnia 9 października 2020 roku, w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych od dnia 12 października 2020 roku: „w związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 od dnia 12 października 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Akademii Kaliskiej odbywać się będą w trybie online”

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE
UWAGA!!
Zajęcia dla studiów niestacjonarnych odbywały się będą od dnia 16.10