• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Laboratorium chemii fizycznej, Laboratorium chemii środowiska, Laboratorium termodynamiki technicznej

W zależności od semestru sala numer 3 służy jako laboratorium chemii fizycznej, chemii środowiska bądź termodynamiki technicznej. Wyposażenie tej sali to: szkło laboratoryjne, dygestorium z wymuszoną wentylacją, konduktometry, mieszadła magnetyczne, łaźnie wodne z termostatem, kostkarka do lodu 12kg/db, biurety, piec SNOL 8,2/1100 ,łaźnie wodne, pH-metry, destylarka, wagi laboratoryjne, spektrofotometr Linus, fotometr Nanocolor 500D z kuwetami, mieszadła magnetyczne z grzaniem, szafa termostatyczna, wytrząsarka sitowa LZPE-2F, wytrząsarki, biurety: automatyczna i cyfrowa, dozowniki, wiskozymetry kapilarne, mieszadło magnetyczne czterostanowiskowe z grzaniem, komparator do oznaczania barwy, mieszadło mechaniczne, kalorymetry.

Podczas zajęć prowadzonych w ramach laboratorium chemii fizycznej studenci dokonują pomiarów przewodnictwa elektrycznego roztworów, poznają zagadnienia i reguły związane z kinetyką chemiczną, prowadzą badania spektrofotometryczne. 

Zajęcia w laboratorium chemii środowiska polegają głównie na: oznaczaniu podstawowych kationów i anionów w materiałach budowlanych, analizie zawartości wapna czynnego w wapnie budowlanym, analizie wody zarobowej, badaniu korozji betonu oraz oznaczaniu podstawowych właściwości gleb.

W laboratorium termodynamiki technicznej student dokonuje m.in. pomiarów lepkości cieczy, pomiarów napięcia powierzchniowego cieczy czy ciepła właściwego ciał stałych, wykonuje badania nad przebiegiem różnych przemian gazów.