• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Laboratorium mechaniki płynów mieści się w sali numer 2.

Podczas zajęć w tym laboratorium studenci poznają i stosują w praktyce podstawowe zasady i równania mechaniki płynów w inżynierii środowiska. Do wyposażenia laboratorium mechaniki płynów należą: szkło, stoły i szafy laboratoryjne, wentylator kanałowy, anemometr turbinowy LCA30VT i A-1200M2, stoper, waga laboratoryjna WPT/L3C, sprężarka 1,5HP, mieszadło magnetyczne MS11 i mechaniczne R100C, przetwornik różnicy ciśnień, stacja pogodowa, suwmiarka, pompa próżniowa ROCKER, zestaw filtracyjny ROKER LF30-SS, laserowy miernik cząstek ANALYSETTE 22 MicroTec Plus FRITSCH.

W sali nr 2 znajduje się również licznik Triathler LSC z oprzyrządowaniem. Triathler to wielofunkcyjny licznik scyntylacyjny przeznaczony do różnego rodzaju badań m.in. środowiskowych, mikrobiologicznych, przemysłowych. Licznik umożliwia pomiar promieniowania alfa, beta, gamma  oraz luminescencji dla jednej próbki (fiolki LSC, mikroprobówki, probówki). Triathler pozwala zliczać wszystkie radioizotopy, w tym również tryt. Urządzenie pozwala mierzyć m.in.  zawartość izotopów alfa-beta promieniotwórczych np. Rn222 w wodzie, pomiar prawie wszystkich izotopów promieniotwórczych w glebie itd. Urządzenie służy do przeprowadzania różnego rodzaju pracy badawczych, inżynierskich, magisterskich czy doktorskich.