• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Plany studiów inżynierskich:

 1. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia niestacjonarne 2021r.- 2025r. (PDF)
 2. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia stacjonarne 2021r.-2025r. (PDF)
 3. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia niestacjonarne 2021r.-2025r. (PDF)
 4. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia stacjonarne 2021r.-2025r. (PDF)
 5. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia niestacjonarne 2020r.- 2024r. (PDF)
 6. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia stacjonarne 2020r.- 2024r. (PDF)
 7. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia niestacjonarne 2020r.- 2024r. (PDF)
 8. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia stacjonarne 2020r.-2024r. (PDF)
 9. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia niestacjonarne 2019r.- 2023r. –
 10. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia stacjonarne 2019r.- 2023r. –
 11. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia niestacjonarne 2019r.- 2023r. –
 12. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia stacjonarne 2019r.-2023r. –
 13. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia niestacjonarne 2018r.-2022r. (PDF)
 14. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia stacjonarne 2018r.-2022r. (PDF)
 15. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia niestacjonarne 2018r.-2022r. (PDF)
 16. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia stacjonarne 2018r.-2022r. (PDF)

Plany studiów magisterskich:

 1. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Powietrze, woda, ścieki, studia 4- semestralne, niestacjonarne 2021r.-2025r. (PDF)
 2. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Powietrze, woda, ścieki, studia 4-semestralne, stacjonarne 2021r.-2025r. (PDF)
 3. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Powietrze, woda i ścieki, studia 3-semestralne, niestacjonarne 2021r.02025r. (PDF)
 4. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Powietrze, woda i ścieki, studia 3-semestralne, stacjonarne 2021r.-2025r. (PDF)
 5. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Powietrze, woda, ścieki, studia 4-semestralne, niestacjonarne 2020r.- 2022r. (PDF)
 6. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Powietrze, woda, ścieki, studia 4-semestralne, stacjonarne 2020r.-2022r. (PDF)
 7. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Powietrze, woda, ścieki, studia 3-semestralne, niestacjonarne 2020r.-2022r. (PDF)
 8. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Powietrze, woda, ścieki, studia 3-semestralne, stacjonarne 2020r.-2022r. (PDF)
 9. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Powietrze, woda, ścieki, studia 4-semestralne, niestacjonarne 2019r.- 2023r. (PDF)
 10. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Powietrze, woda, ścieki, studia 4-semestralne, stacjonarne 2019r.- 2023r. (PDF)
 11. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Powietrze, woda, ścieki, studia 3-semetralne, niestacjonarne 2019r.-2023r. (PDF)
 12. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Powietrze, woda, ścieki, studia 3-semetralne, stacjonarne 2019r.-2023r. (PDF)