• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

„ŻYJESZ W ŚRODOWISKU”

Kierunek Inżynieria Środowiska, obok statutowych zadań dydaktycznych i naukowych, podejmuje się jeszcze jednego ważnego zadania, a mianowicie edukacji społeczeństwa w dziedzinie ochrony środowiska. Jedną z form zainteresowania społeczeństwa ochroną środowiska są organizowane systematycznie Seminaria Studenckie Koło Naukowego „Żyjesz w Środowisku”. O idei tych Seminariów świadczy nazwa Koła Naukowego, przypominająca wszystkim, że nasze istnienie jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje środowisko. I dlatego myślą przewodnią wszystkich spotkań seminaryjnych jest:

 „Środowisko bez nas będzie istniało, ale my bez środowiska nie możemy istnieć”

We wszystkich edycjach Seminarium prezentowany materiał jest podzielony w ten sposób, że w części plenarnej prezentują swe prace ważne ośrodki naukowe (np. od wielu lat gościmy naukowców z Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu i Politechniki Gdańskiej) oraz przodujące centra przemysłowe. W ten sposób uczestnicy mogą usłyszeć i podyskutować o najnowszych trendach badawczych i wdrożeniowych.

Kolejne części to referaty członków Koła Naukowego, w których studenci studiów I i II stopnia przedstawiają wyniki swych badań, przemyśleń i refleksji.

Jednym z sukcesów Seminariów jest zainteresowanie nimi młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego i łódzkiego. Podczas Seminarium jedna z Sekcji referatowych i Sekcja Plakatowa są całkowicie oddane do dyspozycji młodzieży szkolnej. Po latach doświadczeń możemy już powiedzieć, że do czołowych propagatorów idei czystego środowiska należą I i III LO z Kalisza, ZSP nr 1 z Kępna, ZS nr 1 z Liskowa oraz ZSP nr 1 z Sieradza.

grafika ręka ściskająca ziemię
książki koła naukowego

Prace seminaryjne są zawsze wydawane w formie zwartej, w recenzowanym opracowaniu, dla wielu autorów jest to często pierwszy dorobek naukowy, a co jest równie ważne – udokumentowany dorobek w walce o ochronę środowiska naturalnego.