• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Szanowni Państwo,

Zarząd Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zaprasza na Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków Związku.

 • Data: 09 grudnia.2022 (piątek),
 • Godzina: 16:00,
 • Miejsce spotkania: ul. Poznańska 201-205, Aula Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych.

W przypadku braku kworum (zgodnie z przepisami1 ) wyznaczony zostanie drugi termin (w tym samym dniu i miejscu, ale o godz. 16:15). Zebranie Członków Związku zwołane w drugim terminie jest upoważnione do podejmowania wszelkich decyzji (w kompetencjach Zebrania Członków Związku). 

Proszę przygotuj uwagi i wnioski w zakresie działań związku (m.in. dot. statusu pracowników, organizacji i funkcjonowania uczelni). Na czas trwania zebrania zostanie przygotowana zamknięta “urna”. 

Zapraszamy także wszystkich, którzy chcieliby poznać funkcjonowanie Związku i podyskutować o sprawach naszej uczelni.

1Statut Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego §25 ust.6

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Ogólnego Członków Związku – przywitanie gości.
 2. Wybory do komisji uchwał i wniosków oraz skrutacyjno-mandatowej.
 3. Wybór (uzupełniający) jednego członka Zarządu Związku na kadencję 2020-2024.
 4. Przedstawienie informacji nt. działalności Związku.
 5. Procedowanie uchwał Zebrania Członków Związku.
 6. Przedstawienie informacji dot. planowanych działań Związku w 2023 roku.
 7. Dyskusja i wolne wniosku.
 8. Zamknięcie Zebrania Ogólnego Członków Związku.