• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

TEMAT Śniadania: „Jak napięcia pomagają kształtować systemy turkusowe”

Gość: Britta Butz (Bazylea, Szwajcaria)

Pochodząc ze środowiska ekonomicznego, w którym specjalizowałam się w społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), moje badania zapewniły mi możliwość tworzenia wzajemnie korzystnych wyników dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. Chociaż jestem pasjonatką CSR, uważam, że potrzebne jest bardziej integralne podejście, aby dopasowywać ludzi i potrzeby społeczne do celów biznesowych i dzięki temu osiągać długoterminowy, trwały sukces. Książka „Reinventing Organizations” F. Laloux i rozwój osobisty otworzyły przede mną nowe perspektywy. Paradygmat Teal zabrał mnie do holistycznego świata, w którym możemy naprawdę tworzyć sytuacje, w których wszyscy wygrywają, dla ludzi, społeczeństwa i organizacji jednocześnie. W 2021 roku dołączyłam do LIVEsciences (https://livesciences.com/). Jesteśmy zespołem konsultingowym, który nie tylko realizuje wewnętrznie praktyki turkusowe, ale także przekazuje turkusową filozofię naszym klientom i innym interesariuszom, aby uczynić korporacyjny świat lepszym. LIVEsciences jest partnerem „Teal around the world”, gdzie aktywnie biorę udział w organizacji „Global Teal Meetups Europe” oraz wspieram konferencję „Teal around the world”.

DLA KOGO: wszystkich zainteresowanych podmiotowym podejściem do ludzi w organizacji, współpracą i (samo)zarządzaniem, czyli właścicieli organizacji, liderów zmian, kadry zarządzającej, praktyków biznesu, pracowników, osób poszukujących pracy, studentów.

Gospodarze:
Organizatorzy TŚ Kalisz (Wydział Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej w Kaliszu, Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu, Brewa sc)

LINK DO WYDARZENIA:

https://us02web.zoom.us/j/86451552435?pwd=M0lkYTJJblFLUVY3REhkclZMSVcrQT09