• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Kolejną umowę o współpracy, tym razem z Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia, podpisał Uniwersytet Kaliski. – To ważne w kontekście kształcenia przyszłych lekarzy, ale również studentów innych kierunków Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – powiedział rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.

Ostrzeszowski szpital dołączył tym samym do licznego grona placówek medycznych, które nawiązały ścisłą współpracę z uczelnią.

Rektor Uniwersytetu Kaliskiego, prof. Andrzej Wojtyła wyraził swoją radość z możliwości współpracy z Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia, podkreślając, że taka współpraca przyniesie wiele korzyści zarówno dla studentów uczelni, jak i dla lokalnej społeczności.

– Mam nadzieję, że na rozwój lokalnej opieki zdrowotnej dzięki naszej współpracy  i że to strategiczne partnerstwo będzie miało pozytywny wpływ na całe region – dodał z kolei starosta ostrzeszowski, Lech Janicki, a Zbigniew Kluczkowski, prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, podziękował za zaufanie i wyraził przekonanie, że wspólna praca przyczyni się do podniesienia standardów opieki zdrowotnej oraz rozwoju badań naukowych.

Podpisanie przez Uniwersytet Kaliski umowy z kolejnym szpitalem jest ważnym elementem budowania współpracy pomiędzy jednostkami służby zdrowia i uczelnią.

Blisko 120 nauczycieli i rodziców wzięło udział w seminarium “Samoakceptacja jako determinant przyszłych zachowań”, poświęconym wpływowi relacji rodzinnych na poczucie własnej wartości u dzieci. Spotkaniem, które odbyło się 20 listopada w Collegium Medicum, Uniwersytet Kaliski zainaugurował projekt #młodzi#zdrowi, którym objętych zostanie 600 uczniów z regionu. Przed nimi szereg wykładów i warsztatów dotyczących m.in. używek, skutków medycyny estetycznej i nadużywania smartfonów, profilaktyki raka piersi czy dietetyki.

Projekt realizowany przez Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Kaliskiego, skierowany jest do młodzieży. Tematyka zajęć ma im uświadomić, jak istotny wpływ na zdrowie i samopoczucie mają nasze zachowania.

– To styl życia to regularne działania, nawyki i codzienne przyzwyczajenia, które nie są obojętne z punktu widzenia zdrowia – podkreśla kierownik projektu dr inż.  Małgorzata Kowalczyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego, prodziekan Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu. – Do najczęstszych szkodliwych nawyków i niebezpiecznych trendów młodzieży należą: picie alkoholu, palenie papierosów, spożywanie narkotyków, diety “cud”, spożywanie fast-foodów jako jedzenia kulturowego – młodzieżowego, spędzanie większości wolnego czasu z telefonem, tabletem czy laptopem w wirtualnej rzeczywistości i mediach społecznościowych, a także lekceważenie pierwszych objawów chorobowych, bo młodym osobom często wydaje się, że choroby ich nie dotyczą.

Wszystkim tym problemom poświęcone będą wykłady oraz warsztaty, w których udział weźmie łącznie 600 uczniów z regionu. Wśród zaplanowanych tematów znalazły się: “Toksykologia, leki, dragi, dopki i inne wynalazki” (podczas warsztatów młodzież uczyć się będzie wykorzystania AED oraz postępowania z pacjentem w przypadku krwotoku, drgawek, po zażyciu narkotyków, leków, dopalaczy czy alkoholu); “Smarfon do nosa czy nos do smartfona – zdrowe nawyki bez bólu i skrzywienia” (warsztaty obejmą pokaz ćwiczeń korekcyjnych wzmacniających mięśnie grzbietu i przeciwdziałających postawie smartfonowej); “Moda na zdrowe i estetyczne piersi- interdyscyplinarne podejście do profilaktyki raka piersi u młodych kobiet” (warsztaty obejmować będą naukę samobadania piersi, jako skutecznej i taniej profilaktyki), a także “Prawidłowa pielęgnacja podstawą zdrowej skóry. Pomyśl zanim zaczniesz – zabiegi medycyny estetycznej a skutki uboczne” (uczniowie poznają sposoby diagnostyki skóry i jej pielęgnacji w praktyce, a także skutki uboczne coraz bardziej popularnych zabiegów upiększających). Ponadto przed uczestnikami wykład “Mistrzowie Sztuk Promiennych. Elektroradiolog – oczy medycyny” oraz warsztaty: pokaz pracowni akceleratorowej, tomografii komputerowej, symulatora czy mammograficznej, zapoznanie z pracą elektroradiologa oraz znaczeniem radiologii we współczesnej medycynie. Z kolei w ramach spotkania “Wpływ diety i żywności wygodnej na zdrowie młodzieży”, młodzież uczyć się badanie ciśnienia, wagi i masy ciała (BMI), otrzyma także wskazówki dietetyczne, których celem jest zwiększenie świadomości młodzieży, jak wielką rolę w życiu ma dieta i jak to, co jemy i jak jemy przekłada się na nasze zdrowie i urodę.

– Podczas każdego spotkania przeprowadzane będą pre i post-testy badające stan wejścia i wyjścia odnośnie wiedzy w danym temacie. Uczestnicy zostaną poproszeni w teście o wskazanie, co ich zdaniem jest dla największym zagrożeniem dla zdrowia – dodaje dr inż. Małgorzata Kowalczyk.  

Projekt zainaugurowano 20 listopada w Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej, a seminarium pn. „Samoakceptacja jako determinant przyszłych zachowań” poprowadziła psycholog kliniczny Bibianna Muszyńska-Czerewkiewicz z Ośrodka Pomocy Edukacji Psychologicznej Górnośląska 10 w Kaliszu. Swój wykład poświęciła m.in. więziom z matką jako podstawie myślenia o sobie i samoakceptacji, emocjom dzieci, buntowi nastolatków, przyzwalaniu na bycie sobą i w końcu wypuszczaniu dzieci w dorosłość. W spotkaniu wzięło udział blisko 120 nauczycieli i rodziców.

Zwieńczeniem przedsięwzięcia będzie również seminarium, tym razem na temat wpływu wiedzy naukowej na przyszłe wybory życiowe młodzieży. W ramach podsumowania projektu zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonych pre i post-testów.

Projekt #młodzi#zdrowi realizowany będzie przez 15 miesięcy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Kalisza oraz Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a na realizację zadania uczelnia pozyskała wsparcie finansowe z budżetu państwa w wysokości 132 600 zł, w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”.

Kongres ,,Nauka dla regionu” zorganizowany przez Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Kaliskiego oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki był wydarzeniem wyjątkowym, ponieważ wzięli w nim udział nie tylko naukowcy i studenci, ale również przedstawiciele biznesu, samorządu i polityki.

Kongres odbył się w ub. tygodniu i zgromadził wielu znakomitych gości.

– Dzisiejsze spotkanie potwierdza kolejny raz, że Uniwersytet Kaliski chce blisko współpracować z firmami w regionie. Cieszę się, że odpowiedzieliście państwo na nasze zaproszenie, ale również dlatego, że naszych gości witają studenci Uniwersytetu Kaliskiego. Chcę zaszczepić w nich współpracę z otoczeniem. Jesteśmy najmłodszym uniwersytetem w Polsce, ale nie mamy kompleksów w stosunku do innych uczelni. Współpracujemy z największymi uniwersytetami z USA i Europy i równoważymy proces dydaktyczny z badaniami naukowymi. Raz jeszcze dziękuję, że przyjęliście państwo nasze zaproszenie i życzę wam owocnych obrad – powiedział rektor Uniwersytetu Kaliskiego, prof. Andrzej Wojtyła, witając zaproszonych gości. 

– Jest mi niezmiernie miło, że podczas dzisiejszego wydarzenia, mogliśmy podziękować firmom, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w roku 2023. Chciałbym przekazać zatem okolicznościowe wyróżnienia za zaangażowanie wsparcie procesu kształcenia studentów – przyznał z kolei dziekan wydziału politechnicznego – dr niż. Piotr Czarnywojtek. 

Podczas obrad odbyły się cztery sesje tematyczne, podczas których rozmawiano o wyzwaniach przemysłu, zielonej rewolucji, transformacji IT oraz o wyzwaniach przyszłości dla nauki, gospodarki, a także rynku pracy. 

Wykład inaugurujący kongres wygłosił Edi Pyrek – znany futurolog, podróżnik, autor wielu książek, którego wykład jest dostępny poniżej.

.

Wykład Ediego Pyrka ,,Dziś jest jutro, czyli co nas czeka”

Jednakże interesujących paneli było zdecydowanie więcej – wśród nich ,,Zielone Rewolucje: Elektromobilność, Automatyzacja Przemysłowa i Innowacje Energetyczne”, ,,Wyzwania przyszłości dla nauki, gospodarki i rynku pracy”, wreszcie ,,Budowanie Mostów: Współpraca Uczelni Wyższych z Samorządem na Rzecz Rozwoju Lokalnego”, w którym wzięli udział m. in. wiceprezydenci Kalisza – Grzegorz Kulawinek, Ostrowa Wielkopolskiego – Sebastian Górski a także starosta kaliski – Krzysztof Nosal.
Kongres był więc tylko doskonałą okazja do refleksji nad możliwościami zaangażowania środowisk naukowych w przyspieszanie transferu nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych na rzecz przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, ale również realizacji celów gospodarczych i społecznych. Eksperci z różnych dziedzin podzielili się wiedzą i doświadczeniem, a dzięki panelowej formule, otwarta została przestrzeń do dyskusji i nawiązania cennych kontaktów.
Kongres odbył się w ramach projektu “Nauka bliżej Ciebie”, który otrzymał wsparcie finansowe Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu “Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu”.


Person Dropping Paper On Box

Mamy przyjemność ogłosić UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW.
Jesteś pomysłowy, dobrze zorganizowany, chcesz mieć wpływ na życie naszej uczelni?

Wejdź w arkusz rejestracyjny i zgłoś się na kandydata do:
1) Rady Samorządu Studentów. [1 mandat]
2) Komisji Stypendialnej [1 mandat]
3) Odwoławczej Komisji Stypendialnej [1 mandat]
Zgłoś swoją kandydaturę już dziś za pomocą linku znajdującego się poniżej.

Nabór trwa do 26.11.2023 r.
Czekamy na Ciebie.
Warunkiem zgłoszenia kandydatury jest posiadanie statutu studenta Uniwersytetu Kaliskiego!
Formularz zgłoszeniowy:

https://forms.office.com/e/63F1CDFAJW
https://forms.office.com/e/63F1CDFAJW
https://forms.office.com/e/63F1CDFAJW

Kalendarz wyborczy:
20.11.2023 r. – ogłoszenie o wyborach i naborze kandydatów,
20.11.2023 – 26.11.2023 r. – nabór kandydatów,
27.11.2023 r. – przeprowadzenie wyborów,
28.11.2023 r. – ogłoszenie wyników.

Ponad 70 słuchaczy rozpoczęło w sobotę studia podyplomowe, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaliskiego. Wśród nich 32 osoby będą się kształcić na studia MBA.

– Jest mi niezmiernie miło powitać państwa na Uniwersytecie Kaliskim – powiedział prof. Uniwersytetu Kaliskiego, dr Beata Wenerska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych. – Cieszę się, że zdecydowaliście się państwo na uzupełnienie wykształcenia właśnie u nas. Studia będą realizowane przez doskonałą kadrę, złożoną nie tylko z wykładowców, ale również praktyków. Myślę, że wiedza przekazywana podczas wykładów, będzie jak najbardziej aktualna i pozwoli wam rozwiązywać problemy, z którymi się borykacie na co dzień. Proponujemy więc solidną dawkę wiedzy ekonomicznej, związanej zarządzaniem, psychologią  i prawem. Jestem pewna, iż przekonacie się, że nasze propozycje są naprawdę atrakcyjne.

Studia Executive Master of Business Administration wybrało w tym roku 32 słuchaczy, kierunek ,,Rolnicze ubezpieczenia społeczne – funkcjonowanie, administracja, aspekty prawne” 14 osób, a dwie propozycje, związane z kadrami (,,Kadry i płace w prawie i praktyce”, a także ,,Kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy”) zdecydowało się w sumie studiować 27 osób.

– Pragnę powitać państwa w murach najmłodszego uniwersytetu w Polsce – powiedział rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła. – Jesteśmy klasycznym uniwersytetem, nie przymiotnikowym i pochwalę się, iż jesteśmy uczelnią wyjątkową – nie ma w Polsce Uniwersytetu, który kształciłby studentów w zakresie nauk politechnicznych, medycznych czy społecznych i humanistycznych. Nasz mały uniwersytet zawiera jednak wszystkie te kierunki, ponieważ jesteśmy uczelnią, zorganizowaną na wzór anglosaski. Cieszę się, że wybraliście Uniwersytet Kaliski, na którym dużą wagę przywiązujemy do zarządzania. A to nie było często doceniane – dopiero od kilkunastu lat mówi się, że działanie powinno być oparte na dobrym zarzadzaniu. Musimy diagnozować problem, ocenić i przewidzieć jak może być rozwiązany, następnie podjąć działanie i dokonać oceny. Państwo pewnie intuicyjnie realizujecie to wszystko, o czym będziecie tutaj słuchać, a ja się cieszę, że możemy was tutaj kształcić i uporządkować waszą wiedzę w tym zakresie. Tradycją prowadzenia studiów podyplomowych w naszej uczelni, jest wypełnianie ankiet przez słuchaczy, po zakończeniu procesu kształcenia. Wyniki są dla nas pozytywne, ale mnie zawsze zależy, abyście opisali, co należy poprawić. My dzięki wam też się uczymy i korygujemy program studiów. Życzę państwu, abyście się jak najwięcej nauczyli, ale też, abyście nawiązali kontakty, które zaowocują w przyszłości. 

– Rektor zwrócił uwagę na oceny studiów podyplomowych – dodała dr Beata Wenerska. – Po zakończeniu każdej edycji prosimy słuchaczy o wypełnienie ankiety, w której wyrażają własne opinie na temat studiów. Generalnie nie ma zastrzeżeń, co potwierdza trafność zakresu programowego. Ale na przestrzeni lat wprowadziliśmy drobne zmiany, co z kolei świadczy o tym, że bierzemy pod uwagę państwa głosy. A teraz zapraszam na wykład inauguracyjny, który wygłosi prof. Krzysztof Koszela – naukowiec, ale również wieloletni praktyk. Dr hab. Inż. Krzysztof Koszela, zanim związał się z nauką, był m. in. dyrektorem ds. rozwoju rynków zagranicznych i członkiem zarządu firmy Colian, a także prezesem zarządu spółki Ziołopex.
– Mój wykład zostanie oparty na trzech kluczowych słowach: zmiana, komunikacja i człowiek. Jedyna rzecz stała w życiu to właśnie zmiana. Zmiana jest pewna i dotyczy wszystkich obszarów działalności człowieka. Firmy i biznesy dzisiaj muszą dostosowywać do zmian nie tylko technologie, ale przede wszystkim ludzi. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach – baby boomers chwaliło się tym, że udało się przetrwać mu, mimo wielu trudnych doświadczeń. Kolejne pokolenie – pokolenie X – chciało się kształcić, ale już następne – pokolenie X – wyznawało zasadę: nie chcemy posiadać chcemy doświadczać. Pokolenie Z hołduje zasadzie: chcę mieć i być, ale na moich zasadach, a obecne pokolenie alfa jest niecierpliwe, ponieważ jego przedstawiciele chcą wszystko tu, teraz, natychmiast. I w swoich firmach spotykacie państwo przedstawicieli wszystkich pokoleń, zatem musicie dostosowywać się do tego, z kim pracujecie. Każde pokolenie ma swoje wady i zalety. (…). Zatem zmieniają się ludzie, ale również zmieniają się firmy – nie chcą już płacić za godzinę pracy, ale za efekty. W firmach przestały się sprawdzać silosy, czyli poszczególne działy, które zostały zastąpione przez struktury macierzowe, a członkowie tych zespołów muszą być kreatywni i sprawni w wielu obszarach. Obserwujemy zatem zjawisko zwracania większej uwagi kompetencje miękkie niż twarde, a wśród nich na umiejętność komunikacji, czy empatię. Analfabeta XXI wieku to nie ten, kto nie potrafi czytać, ale ten, kto nie potrafi się czegoś nauczyć, później oduczyć, a później znów nauczyć. (…) Chciałbym zwrócić również uwagę na higienę słowa, która moim zdaniem jest bardzo ważna. Żyjemy w erze obrazkowej,  nikt nie chce czytać, słowa przeszkadzają i dlatego są zastępowane przez emotikony. Ale nie pozwólmy na to – słowo ma większy wymiar, niż nam się wydaje. Zatem podsumowując: przyzwyczajcie się do zmian i nie bójcie się wychodzić ze strefy komfortu. Rozmawiajcie i szukajcie konsensusu, ale we wszystkich działaniach musimy dostrzegać człowieka. Technologia jest ważna, ale najważniejszy jest jednak człowiek – powiedział prof. Krzysztof Koszela.

O edukacji na rzecz bezpieczeństwa i obronności rozmawiają na Uniwersytecie Kaliskim naukowcy z całej Polski, którzy przyjechali na kolejna odsłonę konferencji ,,Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie”.

Najbardziej widowiskowym elementem konferencji był atak dronów w szyku bojowym, przeprowadzony na kampusie studenckim przy ulicy Poznańskiej.

– Po raz pierwszy w Polsce został przeprowadzony atak dronów w szyku bojowym – informuje prof. Ireneusz Dziubek, moderator panelu. – To wydarzenie przygotowaliśmy wspólnie z innymi służbami. W pewnym momencie obrad, uczestnicy konferencji zostali ewakuowani na zewnątrz budynków. Po chwili na niebie pojawił się rój dronów, a następnie doszło do trzech eksplozji. Na miejsce wezwane zostały służby – straż pożarna, pogotowie, policja, straż miejska i rozpoczęły się działania.

Atak dronów wyglądał niezwykle widowiskowo, mimo iż został przeprowadzony w bardzo trudnych warunkach pogodowych, przy silnym wietrze. Bezzałogowe statki powietrzne poruszały się z prędkością 80 km na godzinę i były sterowane z odległości, a do każdego drona był przypisany jeden operator.

Po zakończeniu akcji ratunkowej, do akcji wkroczyli studenci Uniwersytetu Kaliskiego, którzy wspólnie z technikiem zabezpieczyli miejsce eksplozji. Za te działania odpowiadał doktorant uczelni, mgr Piotr Peksa, były policjant, specjalista w zakresie badania eksplozji.

– Przez wiele lat pracy zawodowej, wypracowałem własną metodologię badania szczątków powybuchowych – przyznał. – Zaangażowani w badanie byli studenci pierwszego roku, którzy po krótkim przeszkoleniu, doskonale sprawdzili się i bardzo szybko odnaleźli ślady wybuchu, a także elementy uszkodzonego drona. Zajęło im to zaledwie 9 minut.

– Wszystkie wnioski zostaną opisane w pracach naukowych, ale zależy nam również, aby stworzyć bank dobrych praktyk – dodaje prof. Ireneusz Dziubek. – Uważam, że nie tylko studenci i naukowcy Uniwersytetu Kaliskiego, ale również przedstawiciele poszczególnych służb, mają bogaty materiał do analizy.

– To widowiskowe wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej konferencji naukowej ,,Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie” – dodaje prof. Jarosław Wołejszo, dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Kaliskiego. – W ramach konferencji odbędzie się 11 sesji naukowych, w których udział biorą nie tylko znani profesorowie, ale również doktoranci i studenci. Tematem przewodnim jest ,,Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i obronności”, ale chcemy zwrócić uwagę na jej standardy, ale również pewne kwestie zarekomendować. Co ważne, w ramach wydarzenia zorganizowana została gra wojenna ,,Bursztynowy pierścień 2023”, która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Najpierw przeprowadzone zostały eliminacje, a do ścisłego finału zakwalifikowało się o doktorantów.

Obrady będą kontynuowane w środę.

Miniony tydzień obfitował w Bibliotece Uniwersytetu Kaliskiego w wydarzenia. Jednym z nich było kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. Po raz drugi spotykaliśmy się na Wydziale Nauk Społecznych przy Nowym Świecie. Tym razem uczniowie trzech kaliskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego oraz Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Kościelniaka uczestniczyli w zajęciach poświęconych szeroko rozumianemu miastu. Najpierw młodzi studenci wysłuchali dwóch wykładów: bibliotekarza mgra Marcina Mikołajczyka „Jak powstawały miasta? Od osady do metropolii.” i prof. Uniwersytetu Kaliskiego dr Beaty Wenerskiej, dziekan Wydziału Nauk Społecznych na temat „Co trzeba zmienić w mieście, aby żyło się w nim lepiej?”. Pełni teoretycznej wiedzy nasi goście zostali podzieleni na trzy grupy, by uczestniczyć w zajęciach praktycznych. Dr Leszek Szczupak i mgr Janusz Przybył przygotowali zajęcia komputerowe związane z komunikacją w miastach – „Dlaczego w mieście tworzą się korki?”. Dr Katarzyna Mikurenda prowadziła z dziećmi warsztaty: „Promocja dla miasta”, w trakcie których w grupkach wykonano plastyczne projekty promocji miasta. Renata Bieniek, szefowa Działu ochrony środowiska w Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., przygotowała prezentację i prowadziła dyskusję na temat: „Gdzie lądują twoje śmieci?”. To były niesamowite zajęcia, dzięki którym zarysowała się koncepcja, co zrobić aby w naszym mieście było idealnie.

Tradycyjnie bibliotekarze przygotowali dla młodych naukowców i ich opiekunów smaczny posiłek – słynne już bułki, cieszące się ogromnym uznaniem wśród gości Biblioteki Uniwersytetu Kaliskiego.

Kolejne spotkanie z tego cyklu na Kampusie w Mikołajki. Będzie się działo!

Serdecznie zapraszamy studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego i Informatyki, ale także innych zainteresowanych tematem cyberbezpieczeństwa, do udziału w BIP organizowanym przez naszą uczelnię partnerską w Rumunii – Universitatea Babeş-Bolyai. Zajęcia wirtualne odbędą się 16 i 17 maja 2024 roku. Część fizyczna realizowana będzie w dniach 20-24 maja 2024 roku (5 dni).

Dofinansowanie: 79 Euro/dzień mobilności fizycznej (+dofinansowanie podróży dla studentów otrzymujących stypendium socjalne lub z tytułu niepełnosprawności). Oferujemy dodatkowe wsparcie dla studentów wybierających podróż ekologicznymi środkami transportu. 

Uznanie mobilności: 3 ECTS. Na podstawie BIP można zaliczyć przedmiot merytorycznie powiązany z tematyką BIP.

Aplikować mogą studenci co najmniej 2 roku studiów licencjackich.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu: zagranica@uniwersytetkaliski.edu.pl

Więcej informacji w załączniku:

Z nowoczesnego oprogramowania do planowania załadunku ciężarówek i kontenerów, mogą korzystać studenci kierunków zarządzanie i logistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaliskiego. To efekt współpracy, jaką uczelnia nawiązała z firmą Bee Interactive, specjalizującą się we wszystkich gałęziach transportu. Aplikacja stanowi uatrakcyjnienie zajęć i jak przyznają wykładowcy, studentom trudno oderwać się od komputerów.

EasyCargo to oprogramowanie, które pomogło już tysiącom dostawcom usług logistycznych na całym świecie. Teraz mogą korzystać z niego również studenci Uniwersytetu Kaliskiego.

W odpowiedzi na naszą prośbę firma Bee Interactive udostępniła nam 20 darmowych loginów do EasyCargo, dzięki czemu nasi studenci mogą w bardzo ciekawy sposób uczyć się tworzenia planów załadunku – mówi mgr Janusz Przybył, wykładowca na kierunku zarządzanie w Uniwersytecie Kaliskim. –  Praca z oprogramowaniem jest niezwykle prosta, a do korzystania z aplikacji wystarczy przeglądarka internetowa.

Po zalogowaniu się na stronie www.easycargo3d.com/pl/ i wprowadzeniu danych, oprogramowanie w ciągu kilku sekund rozmieszcza towary w ciężarówkach i kontenerach. Obliczenia rozmieszczenia ładunków uwzględniają określone ograniczenia. Możliwe jest również sortowanie towarów w grupy na podstawie miejsca docelowego. Uwzględniane są ograniczenia wagowe dla wybranego pojazdu.

Cały proces oszacowania jest wykonywany w ciągu 1 minuty, a wynik planu załadunku jest wyświetlany w 3D, jak w grze komputerowej. Można go obracać i powiększać, aby szczegółowo przeanalizować rozmieszczenie ładunku. Dodatkowo EasyCargo wyznacza naciski na osie, co jest często przydatną funkcją. Wbudowany ręczny edytor planu załadunku pozwala na indywidualne dostosowanie położenia każdego towaru. Można również stworzyć plan załadunku całkowicie od podstaw.

Oprogramowanie pozwala generować raporty w formacie Excel lub PDF, a nawet link publiczny do wspólnej pracy ze współpracownikami nad załadunkami. Aplikacja bardzo wzbogaca naszą pracownię logistyczną, a studenci nie mogę oderwać się od komputerów – dodaje mgr Janusz Przybył.  

Uczelnia ma nadzieję, że to dopiero początek współpracy z firmą Bee Interactive. Aktualnie stara się o pozyskanie, w ramach oferty edukacyjnej “EasyCargo dla szkół”, darmowej gry edukacyjnej – puzzli “Załaduj kontener”, które świetnie nadają się do demonstracji złożoności procesu planowania załadunku i są wykorzystywane przez wykładowców do wyjaśnienia istoty załadunku kontenerów.

Studenci kierunku Zarządzanie Finansami rozpoczęli 18 godzinny cykl szkoleń poświęcony księgowości w praktyce . W trakcie 5 spotkań szkoleniowych uczestnicy korzystając z najnowszej wersji programu Insert Nexo zaznajomią się z obsługą oprogramowania Rewizor, Rachmistrz, Gratyfikant oraz Subiekt.

Program szkoleń przewiduje nabycie szerokich umiejętności praktycznych tj.:
W obszarze obsługi oprogramowania Rewizor:

 • tworzenie kont syntetycznych i analitycznych,
 • wprowadzanie bilansu otwarcia,
 • księgowanie faktur,
 • naliczanie amortyzacji,
 • dekretowanie wyciągów bankowych,
 • generowanie zestawień obrotów i sald oraz sprawozdania finansowego.

W obszarze obsługi oprogramowania Rachmistrz:

 • wprowadzanie danych firmy,
 • wprowadzanie faktur,
 • wprowadzanie środków trwałych,
 • generowanie deklaracji PIT, JPK, VAT,
 • generowanie raportów.

W obszarze obsługi oprogramowania Gratyfikant:

 • wprowadzanie do ewidencji osobowej pracowników,
 • wprowadzanie absencji: zwolnień lekarskich, urlopów,
 • generowanie list płac,
 • generowanie deklaracji PIT, ZUS,
 • generowanie umów oraz aneksów,
 • generowanie zaświadczeń.

W obszarze obsługi oprogramowania Subiekt:

 • dodawanie towarów do kartoteki,
 • dodawanie klientów do kartoteki,
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • dodawanie faktur zakupu,
 • dodawanie zamówień od klienta.

Szkolenie zorganizowała mgr Małgorzata Spychalska – dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości , natomiast zajęcie praktyczne ze studentami prowadzi dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu – Lidia Secler, praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w zawodzie księgowego.