• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Wzruszające pożegnanie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, odbyło się w sobotę w Akademii Kaliskiej. Tym razem uroczystość absolutoryjna była dedykowana absolwentom studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: kosmetologia, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, elektroradiologia, ratownictwo medyczne oraz wychowanie fizyczne.

– Absolutorium to bardzo istotny moment dla uczelni, żegnają się z nią bowiem przedstawiciele kolejnych pokoleń, którzy posiadają własną tożsamość. Spędzili tutaj wiele trudnych i zarazem ciekawych – a może nawet pięknych – lat – mówili studenci, prowadzący uroczystość. – Słowo absolutorium w swojej genezie ma dwa znaczenia: pierwsze to uwolnienie, jest ono pozorne, krótkotrwałe, ale drugie znaczenie tego słowa to spłacenie długu. Może warto, drodzy absolwenci, przy tej szczególnej okazji zastanowić się, co i komu zawdzięczacie.
Uczelni w szczególności, swoim profesorom, wykładowcom, rodzicom, rodzinom, bliskim przyjaciołom – wszystkim tym, którzy przez tych kilka lat byli z Wami, wspierali Was. Ten moment, szczególny moment absolutorium, pozwoli Wam na taką właśnie refleksję.

– Cieszę się, że dla was wszystkich ta uczelnia zawsze będzie waszą Alma Mater – powiedział z kolei rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. – Jesteście w pełni przygotowani do wykonywania zawodów medycznych. Teraz od waszej postawy, postępowania i wiedzy będą zależeć najwyższe wartości jakie posiada człowiek czyli zdrowie i życie. Medycyna przeżywa wyjątkowy rozkwit za sprawą postępu technicznego. Pielęgniarki mogą leczyć i opiekować się chorymi coraz skutecznej i bezpieczniej, a średnia życia człowieka stałe się wydłuża. Dodatkowo  jakość życia z przewlekłymi chorobami poprawia się. Cywilizacja przynosi wiele owoców, dzięki zmianom w technologii, jednak postęp naukowo techniczny nie zawsze idzie w parze z postępem moralnym, ponieważ moralność nie nadąża nad gwałtownymi zmianami. Ale są pewne kwestie, które pozostają, a przynajmniej powinny pozostać niezmienne – to miłość do drugiego człowieka, która jest warunkiem realizacji powołania. Lekarz i osoby, które z nim współdziałają wykonują misje posługi ludziom, w duchu miłości i poszanowania wszystkich praw ludzkich. Tym z was, którzy jeszcze nie wykształcili w sobie powołania, życzę, żeby praca z pacjentami wam w tym pomogła. Bezbronny chory pacjent tego od was pragnie i tego oczekuje.

– Pozwolę sobie, przytoczyć słowa Marii Skłodowskiej Curie, która powiedziała, że człowiek nigdy nie ogląda się na to, co jest zrobione, ale na to co ma do zrobienia – powiedział z kolei w swoim wystąpieniu Dominik łapa, przewodniczący Samorządu Studenckiego Akademii Kaliskiej. – Jestem przekonany, że każdy z was posiada ogromny bagaż wspomnień i doświadczeń – sesje, kolokwia i imprezy studenckie były nasza codziennością. Teraz czas na wyrażenie podziękowań – najpierw w imieniu koleżanek i kolegów dziękuję wam, drodzy  rodzice, partnerzy i krewni. Trudno wyrazić słowami wsparcie, które od was otrzymaliśmy. Dziękuję również wszystkim wykładowcom za cierpliwość i trud włożoną w nasza edukację.  Dotychczas to my byliśmy oceniani przez was, ale dzisiaj zamienimy się rolami i dzisiaj studenci wystawiają wam ocenę za waszą pracę. I jest to ocena celująca. Mówiąc głosem studentów i zarazem parafrazując słowa świętego Jana Pawła II, mam przyjemność powtórzyć: magnificencjo rektorze! Żal kończyć studia! Życzę wam wszystkim wielu sukcesów i proszę, abyście zabiegali o dalszy rozwój, stawiali sobie cele, i realizowali swoje marzenia.

Podczas uroczystości najlepsi studenci otrzymali nagrody, a wszyscy pamiątkowe statuetki i dyplomy absolutoryjne. Z kolei studenci wyróżnili przedstawicieli uczelni:

– Nagroda Braci Studenckiej Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej za  najbardziej prostudenckiego rektora w Polsce wędruje do prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzeja Wojtyły, rektora Akademii Kaliskiej. Dziękujemy, że dostrzega Pan aspekty życia studenckiego inne niż tylko nauka.

– prof. Akademii Kaliskiej dr Tatianie Manasterskiej, prorektor ds. Studenckich, Kształcenia i Współpracy z Zagranicą dziękujemy w głównej mierze za swoją czynną aktywność w życiu studenckim oraz wykazywaną troskę o dobro studentów w codziennej pracy.

– prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzynie Sygit, prorektor ds. Nauki Wiedząc jak istotnym elementem na uczelni wyższej jest sfera naukowo badawcza pragniemy okazać Pani najszczersze wyrazy szacunku.

Grzegorzowi Szymańskiemu, Kanclerzowi Akademii Kaliskiej za to, że pomimo żelaznego uścisku na finansach uczelni jest otwarty na studenckie pomysły i wspiera ich realizację.

– prof. Akademii Kaliskiej dr n. med. Viollecie Koźlak prodziekan Wydziału nauk o zdrowiu, kto jak nie Pani zadba o nasze kształcenie praktyczne? Dziękujemy za silną i niezależną postawę.

– prof. Akademii Kaliskiej dr Piotrowi Szewczykowi prodziekanowi Wydziału nauk o zdrowiu, który wykazuje ogromną szczerość i zaufanie względem studentów. Dziękujemy!

Ponadto Samorząd Studentów Akademii Kaliskiej postanowił przyznać dodatkowo dwie wyjątkowe nagrody Przyjaciela Studentów Akademii Kaliskiej, które trafiły do dyrektora Biura Rektora Akademii Kaliskiej – Magdaleny Staneckiej oraz zastępcy dyrektora Biura Rektora Akademii Kaliskiej – Magdaleny Gałeckiej.