• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Aglomeracja będzie współpracować z Akademią Kaliską-1

Porozumienie o współpracy Akademii Kaliskiej ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko – Ostrowska podpisali w miniony piątek rektor uczelni prof. Andrzej Wojtyła oraz prezydent Kalisza Krystian Kinastowski i starosta kaliski Krzysztof Nosal.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Akademia Kaliska oraz Aglomeracja będą podejmować wspólne działania i inicjatywy naukowe, a także społeczne, gospodarcze, środowiskowe, kulturowe, czy sportowe. Istotna będzie współpraca naukowo – badawcza, z wykorzystaniem potencjału Uczelni. – W tym przypadku współpraca będzie się opierała na sporządzaniu publikacji, ekspertyz, opinii, czy analiz – przyznaje prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej. – Jesteśmy również otwarci na konsultacje techniczno – technologiczne, , ekonomiczne, czy inne z danej dziedziny naukowej. Będziemyrównież wymieniać doświadczenia edukacyjne, metodyczne i organizacyjne z różnych dziedzin działalności, by rozwiązywać bieżące problemy, a także odpowiadać na wyzwania rozwojowe. Zamierzamy wspólnie organizować konferencje, spotkania, warsztaty, seminaria, również naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych właśnie badań.

Prof. Wojtyła podkreśla, że podpisanie porozumienia jest usankcjonowaniem wieloletniej współpracy uczelni z samorządami regionu. – Nasi naukowcy pracują w Komitecie Rewitalizacji, współpracują z samorządem w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych dziedzinach, które trudno wymienić. Podpisane porozumienie jedynie te kwestie precyzuje – dodaje rektor Akademii Kaliskiej.