• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Akademia Kaliska będzie kształciła trenerów tenisa ziemnego-3

Porozumienie o współpracy dzięki któremu Akademia Kaliska będzie kształciła trenerów tenisa ziemnego, podpisał w środę rektor kaliskiej uczelni, prof. Andrzej Wojtyła, z prezesem Polskiego Związku Tenisowego Mirosławem Skrzypczyńskim oraz skarbnikiem związku Tomaszem Matuszewskim.

Akademia Kaliska kształci studentów na kierunku wychowanie fizyczne – specjalność nauczycielska. W sierpniu bieżącego roku uczelnia wystąpiła do Ministerstwa Edukacji i Nauki o umożliwienie kształcenia studentów, w ramach kierunku wychowanie fizyczne na specjalności sport. W dokumentach przesłanych do MEiN doprecyzowano iż po 3-letnim cyklu kształcenia absolwent kierunku uzyska tytuł licencjata wychowania fizycznego ze specjalnością trenerską wybranych dyscyplin sportowych. Na pomocy podpisanych porozumień z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, Polskim Związkiem Kickboxingu Akademia Kaliska będzie kształciła trenerów co najmniej trzech dyscyplin sportu: piłki siatkowej, piłki ręcznej oraz kickboxingu. Teraz do tego grona dołączył Polski Związek Tenisowy.

Współpracujemy z Akademiami Wychowania Fizycznego w całej Polsce, ale jesteśmy otwarci również na współpracę z Akademią Kaliską – przyznał prezes Mirosław Skrzypczyński. – Widzę, że w Kaliszu jest dobry klimat nie tylko dla całego sportu, ale również dla tenisa ziemnego, zatem nie  mieliśmy wątpliwości, by podpisać porozumienie.

– Staramy się aktualizować i uatrakcyjniać naszą ofertę edukacyjną i po wynikach tegorocznej rekrutacji widzę, że to nam się udaje – powiedział rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. – Uruchomienie dodatkowej specjalności na kierunku wychowanie fizyczne, na której będziemy kształcić trenerów, to dla nas kolejne wyzwanie, ale również szansa. Cieszę się, że w Kaliszu, który ma spore tenisowe tradycje, będziemy również przygotowywać do zawodu trenera miłośników tej pięknej dyscypliny sportu. Uczelnia pozostaje otwarta na współpracę z kolejnymi związkami, szczególnie tymi, które sprawują nadzór nad popularnymi w Polsce dyscyplinami sportu