• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Po raz trzeci z rzędu Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego otrzymała certyfikat ,,Uczelnia Liderów” przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Uroczystość odbyła się w czwartek.

Certyfikaty wręczono tym, którzy są liderami, i którzy kreują liderów: w edukacji wyższej, działalności społecznej, aktywności zawodowej realizowanej po ukończeniu studiów. Tym, którzy mają moc dzielenia się wiedzą, pasją, kompetencjami, zarażania ludzi ideami, wartościami, marzeniami, duchem przedsiębiorczości. W programie „Uczelnia Liderów” wyróżniamy liderów rynku szkolnictwa wyższego, którzy kreują przyszłość tego rynku, jak i przyszłość swoich absolwentów dzięki współpracy z gospodarką, z otoczeniem społecznym, dzięki otwartości na oczekiwania i priorytety rynku pracy – powiedziała Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji.
 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu certyfikujemy szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, wyróżniające się na rynku działaniami zorientowanymi na kształcenie liderów społecznych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw demokratycznych i partycypacyjnych oraz efektywną edukację praktyczną studentów.
 
Certyfikaty „Uczelnia Liderów” są przyznawane od 2011 roku instytucjom akademickim podejmującym wysiłki, by kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, otwartych na zmiany, przygotowanych do efektywnego realizowania własnych celów zawodowych w warunkach gospodarki wiedzy. Wyniki programu i lista laureatów tytułu „Uczelnia Liderów” to zarówno ważna informacja dla maturzystów wybierających miejsce dalszego kształcenia, jak i źródło wiedzy o polskim rynku szkolnictwa wyższego i innowacyjnych działaniach najlepszych polskich uczelni.
 
Jak zawsze gratuluję znakomitych osiągnięć i kreatywności w kształceniu, często wbrew rozmaitym przeciwnościom i wyzwaniom, przed którymi stają polskie uczelnie – mówił do laureatów prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego, reprezentujący Komisję Certyfikacyjną. W trakcie Gali Laureaci otrzymali recenzje zawierające wnioski z oceny przeprowadzonej w toku certyfikacji. Część z nich odebrała także Nagrody Nadzwyczajne przyznane m.in. za najwyższy wynik punktowy oraz za wdrożenie najbardziej innowacyjnych rozwiązań służących budowaniu kultury jakości kształcenia.

W programie „Uczelnia Liderów” specjalna komisja akredytacyjna ocenia przede wszystkim kształt oferty edukacyjnej uczelni oraz to, czy jednostka prowadzi studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie. Komisja bierze również pod uwagę wdrożone w uczelni rozwiązania mające na celu kształtowanie u studentów kreatywności, pomysłowości i postaw pro-innowacyjnych, a także proponowane przez uczelnię rozwiązania dydaktyczne zapewniające edukację praktyczną studentów. Nie bez znaczenia jest również forma i zakres współpracy uczelni z przedsiębiorcami i innymi podmiotami otoczenia zewnętrznego oraz opinie na temat uczelni formułowane przez studentów, absolwentów i pracodawców.