• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W pierwszych dniach marca Akademia Kaliska otwiera swoje drzwi dla maturzystów. Chętni mogą odwiedzać poszczególne wydziały według określonego harmonogramu, dzięki czemu zapoznają się z bazą dydaktyczną, wykładowcami i dorobkiem naukowym pracowników, a przede wszystkim poznają specyfikę poszczególnych kierunków studiów.

W tym roku dni otwarte będą organizowane na poszczególnych wydziałach. 6 marca, między godz. 10 i 13 można odwiedzać Wydział Nauk Społecznych, który oferuje studia licencjackie na kierunkach: zarządzanie, logistyka, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia bezpieczeństwa i ekonomia menedżerska*, a na studiach magisterskich na kierunkach: zarządzanie, zarządzanie i dowodzenie oraz bezpieczeństwo narodowe.

7 marca, w godz. 10-13, maturzyści będą oczekiwani na Wydziale Nauk o Zdrowiu, gdzie można kształcić się na kierunkach: dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne, sport oraz fizjoterapia. 9 marca zostaną otwarte drzwi na Wydziale Politechnicznym, gdzie zainteresowani uzyskają niezbędne informacje na temat kierunków studiów: biogospodarka, budownictwo, elektrotechnika, informatyka, inżynieria środowiska, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, a także technologia żywności i żywienie człowieka.

– Mam nadzieję, że młodzież nie tylko z Kalisza, ale z całego subregionu kalisko – ostrowskiego skorzysta z tej okazji. Wszyscy będą mieli możliwość zapoznania się nie tylko z ofertą edukacyjną uczelni, ale również z atmosferą u nas panującą i możliwościami jakie stwarzamy. Dobrą tradycją dni otwartych, jest zaangażowanie studentów, którzy służą radą, doświadczeniem i często są przewodnikami po Akademii Kaliskiej – powiedział rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.