• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

I Kaliskie Seminarium Prawnicze „Aktualne problemy stosowania Konstytucji RP”

W dniu 26 stycznia 2024 r. odbyły się obrady I Kaliskiego Seminarium Prawniczego „Aktualne problemy stosowania Konstytucji RP”. Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Uroczystego otwarcia obrad dokonał Rektor Uniwersytetu Kaliskiego prof. UK dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła. Dyrektor Instytutu prof. UK dr hab. Ewa Szewczyk powitała prelegentów, licznie zgromadzonych gości, pracowników uczelni i studentów pierwszego roku prawa. Pierwszą sesję poprowadził prof. dr hab. Marek Szewczyk, Koordynator/Pełnomocnik Rektora UK do spraw utworzenia Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kaliskim.

W wystąpieniu nt. „Konstytucyjne dylematy związane z trybem wyboru Prezydenta RP” prof. UŁ dr hab. Konrad Składowski, członek Państwowej Komisji Wyborczej omówił normy konstytucyjne dotyczące trybu zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów na urząd Prezydenta RP. Do problematyki kształtowania tożsamości politycznej nawiązywał referat prof. UK dr hab. Krzysztofa Urbaniaka „Konstytucja a tranzycja władzy”, w którym na zasadzie komparatystycznej uwzględniono uwarunkowania i zasady ustrojowe Wielkiej Brytanii. Obradom w drugiej sesji przewodniczył prof. UK dr hab. Tadeusz Gadkowski. Podstawy prawne i misję społeczną nadawców publicznych omówiła prof. UK dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska w prelekcji nt. „Przekształcenia publicznej radiofonii i telewizji”. Obrady zamknął referat prof. UW dr hab. Jacka Zaleśnego nt. „Niezależność Prezesa Narodowego Banku Polskiego”, w którym przedstawiono pozycję ustrojową Prezesa NBP.

Po każdym wystąpieniu toczyła się ożywiona dyskusja. Podsumowania obrad dokonała Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych prof. UK dr hab. Ewa Szewczyk wraz z Prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych dr Adamem Plichtą, Pełnomocnikiem Rektora ds. organizacji Wydziału Prawa UK. Owocna debata zapoczątkowała cykliczne seminaria, konferencje oraz przedsięwzięcia organizowane przez Instytut Nauk Prawnych UK zaadresowane zarówno dla naukowców, pracowników organów administracji publicznej i samorządowej, prawników praktyków, studentów, mieszkańców regionu, jak i sektora społeczno-gospodarczego.


Źródło zdjęć: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, „Latarnik Kaliski”