• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
najlepsza praca mgr Andrzej Borek grafika

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 4.11.2020r. dr inż. Bogdan Derbiszewski wraz z dyplomantem mgr inż. Andrzejem Borek zdobyli 1-sze miejsce w kategorii prac magisterskich  – organizatorem konkursu była Agencja Rozwoju i Przemysłu w Warszawie, szefem komisji konkursowej był Pan Prof. Dariusz Surowik.

Tematem pracy dyplomowej magisterskiej Pan mgr inż. Andrzeja Borka była  „Analiza techniczno-ekonomiczna budowy farmy fotowoltaicznej o mocy minimalnej 500 kW”.

Celem pracy jest opracowanie koncepcji farmy fotowoltaicznej z uwzględnieniem przyjęcia optymalnych rozwiązań dostępnych na rynku instalacji fotowoltaicznych, w powiązaniu z czynnikami ekonomicznymi dyktującymi o opłacalności inwestycji. W związku z zależnością cen referencyjnych od łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej dla instalacji odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej sprawdzenie opłacalności instalacji będzie dotyczyło obu grup.

Zapis transmisji z wydarzenia dostępny jest w serwisie YouTube pod poniższym linkiem. Wystąpienie dr inż. Bogdana Derbiszewskiego oraz dyplomanta mgr inż. Andrzeja Borka rozpoczyna się w 1:33:55.

Kadry przyszłości. Kadry dla przemysłu. otwiera się w nowym oknie