• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w wymiarze teoretycznym i praktycznym, było tematem XII Seminarium Naukowego Uczniowsko-Studenckiego z cyklu ,,Odkrywamy Naukę”. Wydarzenie odbyło się w czwartek 30 marca na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej, a referaty wygłosili studenci uczelni  oraz uczniowie kaliskich szkół ponadpodstawowych. Tegoroczną edycję urozmaiciły praktyczne pokazy obrony przed fizyczną napaścią i stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Seminarium odbyło się już po raz dwunasty, po raz drugi w formule uczniowsko-studenckiej. W organizację wydarzenia włączyły się cztery kaliskie szkoły: I LO im. Adama Asnyka, II LO im. T. Kościuszki, IV LO im. I. J. Paderewskiego oraz Zespół Szkół Ekonomicznych, a także koła naukowe Wydziału Nauk Społecznych: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Bezpieczeństwo i Obronność, Lokalna Samorządność i Komandos. – Od wielu lat staramy się nie tylko wykładać wiedzę, która ma pomóc młodzieży odnaleźć się na rynku pracy, ale przede wszystkim staramy się także tę młodzież angażować naukowo. I właśnie takie seminaria pod hasłem „Odkrywamy naukę”, mają zachęcić państwa do czegoś więcej, niż tylko zdobywania wiedzy w trakcie przedmiotów, które objęte są programami studiów. Myślę, że nam się to udaje, jeśli jest to już dwunasta edycja seminarium, co świadczy o tym, że wbrew temu, co mówi się dzisiaj o współczesnej młodzieży, negatywnie o tej waszej aktywności, to jednak jakaś część z was faktycznie ratuje honor pozostałej grupy – powiedziała dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Akademii Kaliskiej dr Beata Wenerska.

Tegoroczna   edycja seminarium   koncentrowała uwagę   na   tematyce bezpieczeństwa społeczności lokalnych.Organizatorzy szukali odpowiedzi na pytania, jak identyfikować zagrożenia i wyzwania z obszaru bezpieczeństwa społeczności lokalnych, jak planować i organizować przestrzeń komunikacji publicznej, aby ograniczyć zagrożenia przemocy rówieśniczej, a także jak realizować edukację   dla   bezpieczeństwa   młodzieży   szkolnej,   aby   skutecznie   zapobiegać przestępczości z udziałem nieletnich. – Perspektywa poznania i zrozumienia rzeczywistości zarówno w ujęciu globalnym, jak i regionalnym dowodzi, że tematyka bezpieczeństwa jest zawsze istotna, ale w aktualnych uwarunkowaniach, agresji Rosji w Ukrainie, szczególnie ważna i aktualna. Ważna także, bo widziana z perspektywy młodego człowieka – podkreślał dr Wiesław Jaszczur, przewodniczący komitetu organizacyjnego. – Współczesna dynamika   zmian   zagrożenia   bezpieczeństwa   społeczności   lokalnych   wymusza   lepsze poznanie i zrozumienie tego środowiska – bezpieczeństwa i jego uwarunkowań właśnie z punktu widzenia wartości, potrzeb, przekonań i oczekiwań młodego człowieka.

Przygotowane przez uczestników referaty dotyczyły m.in. bezpieczeństwa młodych ludzi w szkole, przestępczości nieletnich – zarówno w charakterze ofiar, jak i sprawców przestępstw, roli straży miejskiej, OSP i policji w zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych czy zagrożeń ekologicznych. Duże emocje towarzyszyły ostatniemu wystąpieniu, którego autorem był Kyrylo Borowlow, student z Ukrainy. Swoją prezentację zatytułowaną „Służby ratunkowe Ukrainy w czasie wojny – ich rola i zadania”, poświęcił wojnie na przykładzie własnego miasta. – Pokazał m.in. obrazki tego, co wojna zrobiła z jego miastem, sytuacje, jak psycholog pomaga matce leżącej nad ciałem swojego syna czy psa na ruinach budynku, czekającego na swoich właścicieli, którzy zginęli w ostrzale. Były to niesłychanie przejmujące sceny, które wywarły na uczestnikach ogromne wrażenie – mówi dr Wiesław Jaszczur.

Innowacją tegorocznej edycji wydarzenia było wprowadzenie, obok teoretycznych   rozważań   i   dyskusji, także praktycznych pokazów   z   zakresu   bezpieczeństwa w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Przygodzicach oraz dra Mirosława Kuświka z Akademii Kaliskiej.

W komitecie organizacyjnym znaleźli się: mgr Damiana Łada, mgr Kamila Majewska i  dr Mirosław Kuświk. Zwieńczeniem seminarium będzie publikacja monografii.