• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
 1. studia pierwszego stopnia:
  • bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • budownictwo,
  • dietetyka,
  • elektroradiologia,
  • elektrotechnika,
  • informatyka,
  • kosmetologia,
  • logistyka,
  • mechanika i budowa maszyn (Wydział Politechniczny),
  • pielęgniarstwo, studia 6 semestralne (Wydział Nauk o Zdrowiu),
  • pielęgniarstwo, studia 7 semestralne (Wydział Nauk o Zdrowiu),
  • pielęgniarstwo, studia 7 semestralne (Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny),
  • położnictwo, studia 6 semestralne (Wydział Nauk o Zdrowiu),
  • położnictwo, studia 7 semestralne (Wydział Nauk o Zdrowiu),
  • ratownictwo medyczne,
  • wychowanie fizyczne,
  • zarządzanie;
 2. jednolite studia magisterskie:
  • fizjoterapia;
  • prawo
 3. studia drugiego stopnia:
  • bezpieczeństwo narodowe,
  • dietetyka,
  • inżynieria środowiska,
  • kosmetologia,
  • logistyka,
  • mechanika i budowa maszyn,
  • pielęgniarstwo,
  • położnictwo,
  • wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym,
  • zarządzanie,
  • zarządzanie i dowodzenie,
  • zdrowie publiczne.

Ogólnopolska Grupa Badawcza zatrudni koordynatorów badania exit poll w trakcie jesiennych wyborów parlamentarnych!

Tutaj wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji: https://ogb.pl/praca-exit-poll-koordynator/    

Podczas wyborów parlamentarnych Ogólnopolska Grupa Badawcza zrealizuje badanie exit poll we wszystkich 41 okręgach wyborczych do Sejmu. 

Poszukujemy osób w ramach 2-miesięcznej, płatnej współpracy projektowej (możliwość zaliczenia praktyk studenckich). Udział w projekcie exit poll OGB to wyjątkowa szansa na wejście do świata badań, zarządzania projektami i zdobycie cennego doświadczenia do CV. To także droga do stałej współpracy z OGB przy kolejnych terenowych projektach badawczych. Rolą koordynatorów będzie m.in. rekrutacja i kierowanie zespołem ankieterów we wskazanym regionie (zespół ok. 50 osób).

Poszukujemy osób, które:

 • studiują lub uczą się i nie ukończyły 26 r.ż. – warunek konieczny
 • posiadają prawo jazdy kat. B – warunek konieczny
 • posiadają doświadczenie w zarządzaniu zespołem, planowaniu jego pracy i delegowaniu zadań 
 • cechują się sumiennością i samodzielnością w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • posiadają wysokie umiejętności komunikacyjne i otwartość na ludzi 

Do zadań koordynatora należeć będzie: 

 • prowadzenie własnego zespołu ankieterów, bieżący kontakt z podległymi ankieterami i monitorowanie jakości ich pracy 
 • pomoc w rekrutacji ankieterów we wskazanym regionie 
 • pomoc w przygotowaniu ankieterów do pracy w dniu wyborów (m.in. przydzielanie do komisji, ustalanie godzin pracy, pomoc w szkoleniu, dostarczanie materiałów)
 • dbanie o prawidłowy przebieg badania w dniu wyborów 

Co oferujemy?

 • zatrudnienie w ramach 2-miesięcznego projektu w wymiarze ½ etatu miesięcznie (wymagana dostępność na wyłączność)
 • atrakcyjne wynagrodzenie 2 tys. netto miesięcznie (4 tys. za cały projekt)
 • możliwość zaliczenia praktyk studenckich 
 • przeszkolenie w ramach roli koordynatora wraz z materiałami pomocniczymi 
 • bieżące wsparcie ze strony koordynatorów projektu 
 • praca hybrydowa (głównie zdalnie, bliżej wyborów również praca w terenie)
 • pierwszeństwo udziału w kolejnych projektach realizowanych przez Ogólnopolską Grupę Badawczą oraz szansa stałej współpracy 

Osoby zainteresowane pracą koordynatora prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja-exitpoll@ogb.pl. W tytule maila prosimy wpisywać: Koordynator regionalny_Województwo np. Koordynator regionalny_Małopolskie.

Do przesyłanych dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

Stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ogólnopolska Grupa Badawcza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Smoleńska 83/80, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Kolejnym sukces pracownika Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Dr Makary Górzyński, adiunkt w Instytucie Interdyscyplinarnych Badań Historycznych naszej uczelni i autor wielu znakomitych książek poświęconych architekturze Kalisza, otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

Jest jednym z dwustu trzydziestu najzdolniejszych młodych pracowników nauki, działających w polskich uczelniach oraz jednostkach Polskiej Akademii Nauk i jednym z nielicznych, reprezentujących młode uczelnie, takie jak przyszły Uniwersytet Kaliski.

Dr Makary Górzyński działa także w Kaliskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, pracując w Zarządzie stowarzyszenia oraz kierując jego Komisją Naukową. Serdecznie gratulujemy!