• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Pielęgniarki

O przyznanie Certyfikatów Akredytacyjnych na kolejne lata dla kierunków położnictwo oraz pielęgniarstwo, wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych. Tym samym kolejne kierunki studiów, które oferuje Akademia Kaliska otrzymały wysoką ocenę o organu kontrolującego poziom kształcenia.

Rada akredytacyjna wizytowała Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. – Podczas tego procesu brane są pod uwagę wszystkie elementy, mające wpływ na poziom kształcenia – wizytatorzy badają program nauczania, sprawdzają jakie stopnie naukowe mają wykładowcy, jak również biorą pod uwagę warunki do studiowania. I pod każdym względem wypadliśmy doskonale – mówi rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. – Cieszę się niezmiernie i gratuluję dziekanom oraz pracownikom, ponieważ certyfikaty akredytacyjne, które otrzymamy, najlepiej świadczą o wykonywanej przez nich pracy.

Krajowa Rada Akredytacyjna wzięła pod lupę dwa kierunki: pielęgniarstwo i położnictwo  na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej, oraz pielęgniarstwo Wydziału Medyczno – Społeczno – Technicznego we Wrześni. We wszystkich przypadkach kontrola zakończyła się wystąpieniem o przyznanie certyfikatów akredytacyjnych. Tym samym pielęgniarstwo na wydziale we Września otrzyma Certyfikat Akredytacyjny na trzy lata, położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu na cztery lata, a pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia na tym samym wydziale, otrzyma akredytację na pięć kolejnych lat. – Kształcimy studentów na wysokim poziomie, a ocena Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych potwierdza opinie, z którymi spotykam się na co dzień – dodaje prof. Wojtyła. – Dyrektorzy szpitali, z którymi współpracuję na co dzień, wielokrotnie mówili mi, że absolwenci Akademii Kaliskiej to doskonałe pielęgniarki i położne.