• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczestnicy Lunchu Biznesowego, który odbył się 22 lutego w restauracji Komoda. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządu, oświaty, rzemiosła oraz biznesu. W panelu wziął udział również rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła.

Wydarzenie będące wspólnym  przedsięwzięciem Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu, Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, skupiło się wokół kilku zagadnień dotyczących m.in. degradacji szkolnictwa zawodowego po 1989 r., zbliżającego się niżu demograficznego i kryzysu gospodarczego. Uczestnicy zastanawiali się, jak w kontekście tych problemów zatrzymać młodych ludzi na lokalnym rynku pracy.

Damian Michalak, wicedyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, podkreślał kluczową, ale niedocenianą zarazem rolę doradztwa zawodowego, którego celem jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Zgodził się z tym wiceprezydent miasta ds. edukacji Grzegorz Kulawinek. – To nasze doradztwo zawodowe kuleje, tego nie ma. Nie wychwytujemy umiejętności, predyspozycji dzieci, nie próbujemy ich nakierować na poszczególne zawody. A później to jest efekt przypadku, ambicji rodziców, presji otoczenia, które „spychają” te dzieci nie na kształcenie techniczne, branżowe, zawodowe, tylko do liceów.

A w tych, jak dodał, nie zawsze sobie radzą i w konsekwencji nie wiedzą, jaką drogę kariery obrać.  – „Produkujemy” bardzo dużo osób z wykształceniem, z którym jest im bardzo ciężko odnaleźć się na rynku pracy – stwierdził Grzegorz Kulawinek.

Dlatego, jak zauważył rektor Akademii Kaliskiej prof. Andrzej Wojtyła, uczelnia bardzo starannie dobiera ofertę edukacyjną, poprzedzając swoje decyzje badaniami zapotrzebowania na rynku pracy, również tym lokalnym. Stąd uruchamiane już w kolejnym roku akademickim dwa nowe kierunki: lekarski i prawo. – W aglomeracji kalisko-ostrowskiej mamy najniższy wskaźnik lekarzy w Wielkopolsce – 0,9 lekarza na 1000 mieszkańców, podczas gdy np. w Europie wynosi on 3,8 na 1000 mieszkańców. Dlatego zdecydowaliśmy się otworzyć kierunek lekarski i wspólnie z Miastem rozpoczynamy kursy przygotowawcze, aby jak najwięcej studentów mogło się u nas kształcić, bo to jest rekrutacja centralna – mówił prof. Andrzej Wojtyła. – Podobnie z prawnikami: wydawałoby się, że jest ich wystarczająco dużo, ale ze statystyk wynika, że w Kaliszu jest ich niedobór, to samo w Wągrowcu i kilku innych powiatach w Wielkopolsce. Gdy odkryłem po naszych badaniach, że jest taka sytuacja postanowiłem utworzyć kierunek prawo.

Do tego, że na kaliskim rynku pracy można odnieść sukces, przekonywał współwłaściciel najmłodszej w mieście cukierni PyziPyzi Patryk Kowalski. Dzięki pasji, ale też ciężkiej pracy, przemyślanemu marketingowi i ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji firma, którą prowadzi wspólnie z żoną Kamilą w krótkim czasie stała się rozpoznawalną marką. – My potrzebujemy takich przykładów, burzenia stereotypów rzemieślnika, fachowca, pokazywania, że dana branża to nie jest tylko przykładowe pieczenie ciast, ale też wiele innych aspektów, które trzeba ze sobą powiązać, żeby to świetnie działało – mówiła Ewelina Dudek, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. – Przecież dzisiejsze zakłady fryzjerskie, kosmetyczne czy piekarnie to nowoczesne, komfortowo wyposażone firmy – podsumował Tomasz Gałązka, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu.

Wśród uczestników panelu, oprócz wspomnianych wcześniej gości, znaleźli się także: Tomasz Krążyński, wiceprezes zarządu Wielkopolskiego Klastra Lotniczego, Maciej Całka, Starszy Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu oraz Artur Szymczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. – To spotkanie pokazało nam, że wszyscy dążymy do tego samego, ale nie potrafimy połączyć naszych działań. Teraz już wiemy, że jest potrzeba lepszej komunikacji i przygotowania strategii, która uwzględniałaby wszystkie organizacje, które mogą wziąć w tym udział i pomóc – dodał Tomasz Gałązka.

Na potwierdzenie tej konkluzji podczas spotkania podpisane zostało porozumienie o współpracy, które Akademia Kaliska zawarła z Cechem Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu. Strony umowy reprezentowali: rektor uczelni prof. Andrzej Wojtyła oraz Starszy Cechu Stanisław Żychliński i Podstarszy Cechu Maciej Całka.