• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Dwa defibrylatory ratujące życie zakupiła Akademia Kaliska przy wsparciu Fundacji Energa. Defibrylatory zostały włączone do ogólnodostępnych systemów i w razie konieczności będzie z nich mógł skorzystać każdy, potrzebujący pomocy.

Defibrylatory zostały zainstalowane w rektoracie uczelni przy ul. Nowy Świat 4, oraz w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13. Taka lokalizacja defibrylatorów zapewnia dostęp do sprzętu w godzinach 6.00-22.00 umożliwi zabezpieczenie zarówno nagłych potrzeb zdrowotnych studentów, wykładowców, administracji i pracowników obsługi uczelni, jak i znacznej grupy osób przebywających w pobliżu obiektów Akademii Kaliskiej. Poprzez włączenie w system publicznego dostępu do defibrylacji defibrylator będzie mógł być również użyty w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia, do których dojdzie poza uczelnią, bowiem informację o miejscu lokalizacji defibrylatora można natychmiast uzyskać w smartfonie. Istniejące aplikacje: ,,Staying Alive” oraz „Ratownik”, których główną funkcją jest wskazanie, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator AED można pobrać na telefon komórkowy.

– Istotnym elementem rozszerzania sieci defibrylatorów AED jest edukacja – przyznaje rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. – Szkolenia
z zakresu obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego zmniejszają strach świadków zdarzenia przed jego użyciem. Studenci i wykładowcy ratownictwa medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu brali udział w piknikach organizowanych dla mieszkańców wielkopolski podczas których udzielali fachowego instruktażu ratownictwa medycznego w udzielaniu pierwszej pomocy z wykorzystaniem zakupionego defibrylatora treningowego.

Defibrylatory LIFEPAK CR2 orazdefibrylator treningowy wykorzystywany jest przez wykładowców, instruktorów ratownictwa medycznego na szkoleniach stacjonarnych prowadzonych podczas konsultacji ze studentami i pracownikami Akademii Kaliskiej.  Na potrzeby szkoleniowe został również nakręcony film instruktażowy z wykorzystaniem defibrylatora, który przedstawia prawidłowe użycie  urządzenia w sytuacji zatrzymania krążenia, który niebawem zostanie opublikowany w uczelnianych mediach społecznościowych.

– Poprzez powyższe działania Akademia Kaliska dąży do podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszej społeczności. Chcemy, aby defibrylator AED stał się czymś znajomym, pomocnym, co pozwoli zapobiec wielu tragediom. Niewątpliwie najważniejszym argumentem przemawiającym za inwestowaniem w automatyczne defibrylatory zewnętrzne jest fakt, że każdy defibrylator ratuje życie. Dlatego celem wspólnego projektu, które realizowała uczelnia z Fundacją Energa był zakup defibrylatorów AED wraz z jednostką treningową – dodaje Karol Olejnik, starszy specjalista ds. BHP Akademii Kaliskiej.