• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Dla ratowania serca-1

W Akademii Kaliskiej zostanie wkrótce zainstalowany sprzęt ratujący życie, tj. defibrylatory. Na początek będą to dwa urządzenia, których zakup wsparła Fundacja Energa.

W miniony poniedziałek prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej oraz Magdalena Kit-Krawczyk, prezes Fundacji Energa, podpisali w tej sprawie umowę.  

Misją Fundacji jest pomoc i ratowanie ludzkiego życia, m.in. poprzez finansowanie zakupu specjalistycznych urządzeń. Cieszę się, że tym razem mogliśmy wesprzeć Akademię Kaliską i dzięki temu uczelnia będzie dawała większe poczucie bezpieczeństwa osobom, które tutaj przebywają. Oczywiście, wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby taki sprzęt był potrzebny jak najrzadziej – powiedziała prezes Magdalena Kit-Krawczyk.

Warto wiedzieć, iż wczesne użycie defibrylatora podczas zaburzenia pracy serca i krążenia w ogromnym stopniu zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia człowieka, który oczekuje na przybycie służb medycznych. Dlatego tak ważne jest, by rozszerzać dostępność tego typu urządzeń.

Rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła, dziękując za udzielone uczelni wsparcie, podkreślił, iż dla skutecznego ratowania życia kluczowe jest, by  mając do dyspozycji nowoczesny sprzęt nie wahać się go użyć, kiedy zachodzi taka potrzeba. Dlatego zapowiedział, iż pracownicy oraz studenci nadal będą szkoleni z zakresu pierwszej pomocy, także z użyciem defibrylatorów.

Zamontowane w uczelni urządzenia będą powszechnie dostępne, a informacja o ich lokalizacji zostanie włączona do ogólnopolskiej mapy AED.