• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
grafika samolotu na tle mapy świata

Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku akademickim 2020/20201 nasza uczelnia otrzymała bardzo wysokie dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na międzynarodową wymianę akademicką w ramach programu. W konkursie wniosków na mobilności z krajami programu otrzymaliśmy 73300,00 Euro, a na mobilności z krajami partnerskimi 253110,00 Euro. Te ogromne kwoty zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów i przyjazdów studentów i pracowników Akademii Kaliskiej oraz uczelni partnerskich. Stale rozwijamy naszą współpracę z krajami spoza obszaru Unii Europejskiej i w tym roku, poza Rosją, Uzbekistanem, Albanią i Mołdawią, gościć będziemy także studentów i pracowników z uczelni w Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Kosowie, Mozambiku, Palestynie i Ukrainie.  

Korzystając z okazji, przypominamy, że trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+. W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie możliwa jest także realizacja wyjazdów w formie wirtualnej i łączonej (częściowo online, częściowo stacjonarnie za granicą). Dofinansowanie dotyczy jednak tylko czasu faktycznej i potwierdzonej obecności uczestników w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Wszystkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą: email: e.wasielewska@akademia.kalisz.pl, email: monika.napadlek@akademia.kalisz.pl, tel: 62 767 95 66. Rekrutacja odbywać się będzie w formie zdalnej i ma charakter ciągły do wyczerpania funduszy.

Zapraszamy!