• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Kolejny naukowiec Akademii Kaliskiej z tytułem profesora belwederskiego. Postanowienie w tej sprawie prezydent Andrzej Duda podpisał 23 stycznia.

Dr hab. inż. Piotr Dela jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej i studiów podyplomowych w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie.

Od początku pracy zawodowej jest związany z instytucjami centralnymi Ministerstwa Obrony Narodowej i szkolnictwem wojskowym. Nauczyciel akademicki Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (Akademii Sztuki Wojennej) i Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Jest również głównym specjalistą w Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa w Gdyni. W swoim dorobku ma ponad 100 artykułów, referatów, podręczników, opracowań naukowych i monografii. Obszar zainteresowań naukowych prof. Piotra Deli obejmuje: systemy wspomagania decyzji, systemy i sieci teleinformatyczne, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo i militaryzacja cyberprzestrzeni.