• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Przedstawiciele instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości, świata nauki oraz studenci kierunku prawo wzięli udział w I Kaliskim Seminarium Prawniczym, które odbyło się 26 stycznia w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Kaliskiego. Tematem seminarium, które zorganizował Instytut Nauk Prawnych, były „Aktualne problemy stosowania Konstytucji RP”.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono m.in. sędziów, prokuratorów, prawników, radców prawnych i komorników. Gości powitali rektor uczelni dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. Uniwersytetu Kaliskiego, a także dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Ewa Szewczyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego i prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Adam Plichta. – Cieszę się, że w naszej uczelni podejmowany jest temat bardzo aktualny obecnie i to nurtuje nie tylko nas – naukowców, prawników, ale całe społeczeństwo. Widzimy, co się dzieje i do czego to może prowadzić. Myślę, że ten podjęty temat będzie platformą wymiany informacji, opinii, jak również wniosków z badań naukowych –powiedział prof. Andrzej Wojtyła.

Pierwszy wykład poświęcony „Konstytucyjnym dylematom związanym z trybem wyboru Prezydenta RP” wygłosił dr hab. Konrad Składowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, członek Państwowej Komisji Wyborczej. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o problemach związanych z rejestracją list poparcia (m.in. pojawiające się dane nieżyjących osób), czy zasadności utrzymywania progu 100 tysięcy podpisów poparcia dla kandydata na prezydenta RP (w praktyce, już w trakcie wyborów okazuje się bowiem, że część kandydatów nie uzyskuje takiej liczby głosów).

Niezwykle aktualny temat „Konstytucja a tranzycja władzy” poruszył dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego. W swoich rozważaniach przywołał m.in. odmienny od polskiego model brytyjski, w którym monarcha natychmiast po ogłoszeniu wyników wyborów powierza liderowi zwycięskiej partii stanowisko premiera. Bardzo ożywioną dyskusję wywołał wykład  dr hab. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej, prof. Uniwersytetu Kaliskiego która podjęła temat przekształceń publicznej radiofonii i telewizji. Ostatni z prelegentów skupił się na niezależność Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Wymianie opinii nie było końca i gdyby tylko czas pozwolił, spotkanie trwałoby znacznie dłużej. Tym bardziej cieszy zapowiedź organizatorów, że seminaria prawnicze organizowane będą cyklicznie. Pierwszą edycję poprowadzili prof. dr hab. Marek Szewczyk, pełnomocnik/koordynator rektora do spraw utworzenia Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kaliskim oraz prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski z Instytutu Nauk Prawnych.