• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Nauk Społecznych, ale także innych zainteresowanych tematem ekonomicznych i społecznych aspektów migracji, do udziału w BIP organizowanym przez naszą uczelnię partnerską w Czechach – European Research University.

Zajęcia wirtualne odbywać się będą od marca do czerwca 2024 roku (harmonogram w załączniku). Część fizyczna realizowana będzie w dniach 17-21 czerwca 2024 roku (5 dni).

Dofinansowanie w ramach programu Erasmus+: 79 Euro/dzień mobilności fizycznej (+dofinansowanie podróży dla studentów otrzymujących stypendium socjalne lub z tytułu niepełnosprawności). Oferujemy dodatkowe wsparcie dla studentów wybierających podróż ekologicznymi środkami transportu.

Uznanie mobilności: 3 ECTS. Na podstawie BIP można zaliczyć przedmiot merytorycznie powiązany z tematyką BIP.

Aplikować mogą studenci co najmniej 2 roku studiów licencjackich.

Więcej informacji w załączniku:

Serdecznie zapraszamy do kontaktu: zagranica@uniwersytetkaliski.edu.pl