• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Erasmus+ Days w Uniwersytecie Kaliskim

Czym jest projekt Erasmus+? Jakie są możliwości wyjazdów (na studia/praktyki/mobilności krótkoterminowe – Blended Intensive Programme)? Jakie jest dofinansowanie? Gdzie można odbyć mobilność zagraniczną? Czy warto? Na te i wiele innych pytań pracownicy Biura Współpracy z Zagranicą mogli odpowiedzieć studentom Uniwersytetu Kaliskiego podczas spotkań Erasmus+ Day, które odbyły się 27 i 28 maja 2024 roku.

Pracownicy BWZ wraz z pomocą koordynatorów wydziałowych, studentów, którzy wzięli udział w programie Erasmus+ oraz studentów zagranicznych, którzy obecnie studiują w Uniwersytecie Kaliskim dostarczyli  ciekawych informacji oraz zachęcali studentów i pracowników Uniwersytetu Kaliskiego do jeszcze większej aktywności w korzystaniu z wyjazdów zagranicznych oraz wymiany doświadczeń z pobytów w zagranicznych uczelniach partnerskich.

Erasmus+ to najbardziej popularny i efektywny program unijny wspierający umiędzynarodowienie uczelni. W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 gościmy 41 studentów zagranicznych, natomiast na wyjazd w ramach programu Erasmus+ zdecydowało się już 27 studentów Uniwersytetu Kaliskiego.

Dziękujemy za udział w spotkaniach i życzymy niezapomnianych wspomnień związanych z programem Erasmus+.