• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Drodzy Studenci i Kandydaci,

uprzejmie informujemy o możliwości wyjazdów na studia, praktyki i staże absolwenckie w ramach programu Erasmus+.
Mobilności zagraniczne muszą być realizowane z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów destynacji uczestników wymiany.
Wnioskować o wyjazdy można już na pierwszym roku studiów, ale wyjechać mogą dopiero studenci drugiego roku.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wyjazdy odbywa się zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą (email: e.wasielewska@akademia.kalisz.pl, email: monika.napadlek@akademia.kalisz.pl)
Tel. 62 76-79-566.

Wszystkie informacje o możliwościach wyjazdów znajdują się na stronie internetowej:

Współpraca międzynarodowa zakładka erasmus+