• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Konsorcjum naukowe z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Kaliskiego otrzymało ponad 20 mln zł od Agencji Badań Medycznych na realizację badań, dotyczących wielochorobowości.

Otwarty konkurs został ogłoszony we wrześniu ub. roku. Jeden z projektów złożyło konsorcjum, złożone z naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. I okazało się, że właśnie ich projekt „Biomedyczne i socjoekonomiczne uwarunkowania oraz konsekwencje zdrowotne i społeczno-ekonomiczne wielochorobowości w Polsce. Diagnoza epidemiologiczna, analiza wieloletnich trendów, propozycja programów interwencyjnych” uzyskał największą liczbę punktów i został sklasyfikowany na pierwszym miejscu listy rankingowej. Na realizację badania przyznana została kwota 20 329 656,00 zł.