• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Pierwsze medale Uniwersytetu Kaliskiego otrzymali ministrowie i parlamentarzyści podczas historycznej inauguracji roku akademickiego nowej uczelni. – Przyjmuję tę nagrodę z wielkim wzruszeniem, ale jest ona również dla mnie zobowiązaniem do dalszego wspierania Uniwersytetu Kaliskiego – powiedział minister edukacji i nauki, prof. Przemysław Czarnek.

Przyjazd ministra odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższe, zdecydowanie podniósł rangę poniedziałkowego wydarzenia. Inaugurację uświetniła swoją obecnością również minister Katarzyna Sójka, minister Jan Dziedziczak, posłowie Jan Mosiński i Tomasz Ławniczak, a także senator Janusz Pęcherz oraz prezydent Kalisza Krystian Kinastowski starosta kaliski Krzysztof Nosal. Wszyscy oni otrzymali Medale Uniwersytetu Kaliskiego.

– Przyjmuję tę nagrodę z wielkim wzruszeniem, ale jest ona również dla mnie zobowiązaniem, by dalej wspierać Uniwersytet Kaliski – powiedział minister edukacji i nauki, prof. Przemysław Czarnek. – To, że powstał uniwersytet, to zasługa pana rektora, wysokiego senatu wszystkich parlamentarzystów, którzy tę ustawę przyjęli i powołali do życia Uniwersytet Kaliski, po 18 wiekach istnienia tego pięknego miasta. Myślałem, o tym, co zawarł rektor w swoim wystąpieniu, dotyczącym historii nauki i szkolnictwa wyższego w Kaliszu, z czego wynika fakt, że dopiero teraz powstał Uniwersytet Kaliski? I dochodzę do wniosku, że to może wynikać z kompleksów. Ktoś nas zawsze w te kompleksy wpychał. Bo niby dlaczego w Kaliszu miałoby nie być uniwersytetu? Niby dlaczego nie mielibyśmy w Kaliszu kształcić lekarzy? Te kompleksy są widoczne u Polaków i powinniśmy się z tych kompleksów leczyć! Mamy obowiązek rozwijać nasze ośrodki akademickie, tak jak ośrodek kaliski, mamy obowiązek wspierać nasza młodzież w dążeniu do zdobywania wyższego wykształcenia. Może tak jest, że w powiecie kaliskim osób z podstawowym wykształceniem jest więcej niż w innych powiatach. Bardzo często bywa tak, że ludzie mają wyższe wykształcenie, a podstawowego im brak. Ja znam ludzi z powiatu kaliskiego, zwłaszcza z tej części w kierunku Opatówka, Koźminka i dalej – wiem, że są tam ludzie z podstawowym wykształceniem, ale posiadają gruntowne wykształcenie patriotyczne.

Uniwersytet Kaliski otwiera bardzo szeroko swoje drzwi dla wszystkich, którzy chcą się kształcić na studiach, także na kierunkach medycznych, także na kierunku lekarskim. Statystyki, które przytoczył rektor Uniwersytetu Kaliskiego, prof. Andrzej Wojtyła, są niezwykle smutne, ale one są do nadrobienia. Naprawdę brakuje ok. 60 tys. lekarzy w Polsce. I jeśli brakuje lekarzy, a niektóre instytucje, których nazw nie będę przez litość wymieniał z tej mównicy, szukają tylko dziury w całym i potrafią tylko jątrzyć, zamiast troszczyć się przyszłość polskich pacjentów, to też wynika z ich kompleksów – właśnie członków tych instytucji. Te instytucje chciały tutaj podłożyć ogień, ale nie podłożyły, proszę się tym nie przejmować! Kierunek został znakomicie oceniony w Kaliszu, ma absolutnie wszystkie zgody, a Uniwersytet Kaliski ma wszelką bazę, żeby lekarzy kształcić na najwyższym poziomie. Wraz z panią minister Katarzyną Sójką przed kilkunastoma dniami, które wprowadzą nowe, jeszcze wyższe standardy kształcenia lekarzy – od Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przez Uniwersytet Zielonogórski, po Uniwersytet Kaliski. Zatem proszę się nie przejmować – apeluję do wszystkich, żeby się nie przejmować tymi, którzy chcą podkładać ogień, tylko pomóc w kształceniu lekarzy, bo od tego zależy zdrowie Polaków. A rektorowi, członkom wysokiego senatu i pracownikom gratuluję i powtórzę: podjęcie się kształcenia lekarzy, to nie jest przywilej – to ogromne zadanie, niezwykle kosztochłonne, czasochłonne i niezwykle odpowiedzialne. Dlatego tym ludziom trzeba dziękować i bić brawo, a nie przeszkadzać. Ministerstwo edukacji i nauki będzie wspierać Uniwersytet Kaliski w tym dziele. Na początek proszę przyjąć symboliczny czek na 10,5 mln zł, a procedowane są decyzje, które jeszcze tej jesieni kilkoma albo kilkunastoma milionami złotych wesprą Uniwersytet Kaliski w dziele kształcenia wszystkich na wysokim poziomie, także tym patriotycznym.

Można śmiało powiedzieć, że dzień dzisiejszy, dzisiejsza uroczystość inaugurująca rok akademicki 2023-2024 jest świętem naszej wspólnoty uniwersyteckiej ale także świętem całej społeczności miasta Kalisza, najstarszego grodu w Polsce oraz całej, posiadającej wspaniałą historię Ziemi Kaliskiej – powiedział w swoim wystąpieniu rektor Uniwersytetu Kaliskiego, prof. Andrzej Wojtyła. – Jestem dumny, że jest mi dane uczestniczyć w tej wiekopomnej uroczystości i w dodatku jej przewodzić jako pierwszy Rektor Uniwersytetu Kaliskiego. Dziękuję losowi za ten fakt i szczerzę się z tego cieszę. Kalisz i Ziemia Kaliska historycznie na ten dzień swoją bogatą historią w pełni sobie zasłużyła. Uniwersytet Kaliski pragnie nawiązać do historii szkolnictwa wyższego w naszym mieście. A jest ona bardzo stara i imponująca. Jest ona związana z genezą powstawania i rozwoju Akademii Krakowskiej, która powstała w  1364 r. na mocy aktu fundacyjnego króla Kazimierza Wielkiego, który obdarzył Kalisz licznymi przywilejami oraz zainicjował powstanie kolonii akademickiej Akademii Krakowskiej. (…)

Drodzy studenci, zwłaszcza pierwszego roku! Życzę Wam, abyście ten wspaniały okres nauki w Uniwersytecie Kaliskim w pełni wykorzystali do realizacji swoich marzeń  zawodowych i osobistych. Życzę Wam abyście studia spędzili również uczestnicząc w życiu towarzyskim Uczelni, bo te wspomnienia zostaną wam w pamięci, jako najprzyjemniejsze chwile w całym Waszym życiu.

Staramy się, aby Kalisz stał się miastem dla Was przyjaznym. W ubiegłym tygodniu formalnie wystąpiłem do Pana Prezydenta o ulgi w przejazdach komunikacją miejską po okazaniu legitymacji, w korzystaniu z obiektów i instytucji, którymi dysponuje , w tym komunalnych, kulturalnych, sportowych i innych. Z pisemnym apelem zwróciłem się do właścicieli lokali handlowych, gastronomicznych, sportowych  i rozrywkowych, o to aby stosowali takie ulgi po okazaniu legitymacji studenckich naszego Uniwersytetu. Mam nadzieję, że pozytywnie na mój apel odpowiedzą przyczyniając się do tworzenia środowiska uniwersyteckiego w Kaliszu.  Wyremontowaliśmy dla Was Akademik „Bulionik”, gdzie oferujemy dobre, a nawet, bardzo dobre warunki mieszkaniowe, co przyznawali studenci kierunku lekarskiego w trakcie spotkania ze mną. Nowo wybrany samorząd studencki zachęcam do utworzenia spółdzielni studenckiej i klubu studenckiego i będę ten proces wspierał, aby pobudzić Waszą przedsiębiorczość i zapewnić kulturalny sposób samoorganizowania spędzania czasu w naszym mieście. Życzę Wam, aby pobyt w naszym mieście pozostał w Waszej pamięci na całe życie i byście mogli uważać to miasto za „swój Kalisz”.

Podczas uroczystej inauguracji po raz ostatni wręczono Tytuł Honorowy

„Zasłużony dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”, który otrzymali: Magdalena Gałecka, Magdalena Górczyńska, Karolina Glapińska, dr. Ryszard Maciejewski, dr Elżbieta Steczek – Czerniawska, dr Beata Wenerska, dr Ireneusza Wrociński. Ważnym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów pierwszego roku, a tym doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kaliskiego.

Wręczono również dyplomy, dla doktorów, którzy uzyskali ten stopień naukowy w ostatnim roku akademickim. W tym gronie znaleźli się:

dr inż. Dariusz Bieniek 

 • dr Kaja Kasprzak
 • dr. inż.  Andrzej Bartkowiaka
 • dr. inż.  Robert Palka
 • dr. inż.  Arkadiusz Przybyła
 • dr. inż.  Wojciech Znaniecki
 • dr Agnieszka Marzanna Strumińska
 • dr Roman Pisarski
 • dr Paweł Zagórski
 • dr Oliwia Przygodzka
 • dr Artura Ryszard Jakubczak
 • dr Łukasza Mikołajczyk
 • dr. inż. Krzysztof Wosiński

dr Monika Muszyńska

 • dr Marcin Czupryński

 dr Barbara Sawczuk – Gołaszewska

 • dr inż. Joanna Szczepanik
 • dr Magdalena Wierzbik-Strońska
 • dr.  Piotr Turkowski

Wykład inauguracyjny pt. „Zdrowie a rozwój cywilizacyjny Polski” wygłosił prof. dr. hab. n. med. Witold Zatoński.