• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zaprasza na I Kaliskie Seminarium Prawnicze „Aktualne problemy stosowania Konstytucji RP”.

Seminarium odbędzie się 26 stycznia 2024 roku o godz. 10.00 w Instytucie Inżynierii Mechanicznej (aula) przy ulicy Poznańskiej 201-205 w Kaliszu.

PROGRAM

Godz. 10.00 – otwarcie

Rektor Uniwersytetu Kaliskiego dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego dr hab. Ewa Szewczyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Adam Plichta

Godz. 10.30 – sesja 1

dr hab. Konrad Składowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, członek Państwowej Komisji Wyborczej „Konstytucyjne dylematy związane z trybem wyboru Prezydenta RP”

dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego „Konstytucja a tranzycja władzy”

Godz. 11.45 – przerwa kawowa

Godz. 12.00 – sesja 2

dr hab. Jacek Zaleśny, prof. Uniwersytetu Warszawskiego „Niezależność Prezesa Narodowego Banku Polskiego”

dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego „Przekształcenia publicznej radiofonii i telewizji”

Godz. 13.15 – zakończenie

Wstęp wolny.