• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Ponad 20 wystąpień przedstawicieli jednostek akademickich z całej Polski mieli okazję wysłuchać uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jakość w zarządzaniu. Nowoczesne metody zarządzania współczesną organizacją”, która odbyła się w 12 czerwca w gmachu Collegium Novum Uniwersytetu Kaliskiego.

Jej celem była prezentacja wyników badań naukowych z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości w zakresie nowoczesnych metod zarządzania organizacją oraz wymiana poglądów i doświadczeń związanych z podnoszeniem jakości, skuteczności i efektywności działań w zmieniającej się gospodarce. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: JM Rektor Uniwersytetu Kaliskiego dr. hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. UK, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Beata Wenerska, prof. UK oraz Przewodnicząca Rady Naukowej Konferencji prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek.

Konferencja realizowana była w formie hybrydowej – stacjonarnie oraz online. Zgromadzeni na auli oraz przed komputerami słuchacze mieli okazję wysłuchać prelekcji przedstawicieli uczelni takich jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Opolska, Uniwersytet w Siedlcach, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Uniwersytet Kaliski. Zaprezentowane przez prelegentów wystąpienia pozwoliły na spojrzenie na temat przewodni konferencji z różnych stron. Prelekcje dotyczyły szerokiego spektrum zagadnień z nim związanych – począwszy od zarządzania wiedzą, przez instrumenty stosowane w zarządzaniu, zarządzanie jakością, czy też międzynarodowe implikacje dla zarządzania, aż po zagadnienia wprost odnoszące się do nowoczesnych trendów w zarządzaniu, takich jak koncepcja Lean Management, czy też sztuczna inteligencja.

Duże zainteresowanie konferencją oraz informacje zwrotne od jej uczestników utwierdziły organizatorów w przekonaniu, że jej tematyka jest warta kontynuacji, w związku z czym minioną konferencję należy potraktować jako rozpoczynającą nowy cykl.

Konferencja zorganizowana została przez Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Koło Naukowe Lean Management i Zarządzania Jakością „Lean & Quality” oraz Katedrę Zarządzania i realizowana była pod przewodnictwem prof. dr hab. Elżbiety Skrzypek oraz dr. inż. Bartosza Spychalskiego. Jej zwieńczeniem będzie wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w wersji drukowanej i elektronicznej.