• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny–nabożeństwo ekumeniczne-15

Nabożeństwo ekumeniczne w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa zainaugurowało II Światową Konferencję Zdrowia Rodziny. Nabożeństwu przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl, a wzięli w nim udział przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Grekokatolickiego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.

– Dzisiaj musimy pytać o prawdę o rodzinie. Ważne jest, żeby to poszukiwanie dobra rodziny było autentyczne i rzeczywiście służyło rodzinie – powiedział biskup Damian Bryl. (…) Słowo Boże może być światłem do ważnych naukowych poszukiwań dotyczących zdrowia rodziny. Gdy Jan Paweł II podejmował rozważania o rodzinie to podkreślał, że trzeba wrócić do początku, czyli Bożego zamysłu wobec człowieka i rodziny. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i został obdarzony szczególną godnością. Tę godność zawsze chcemy odkrywać i szanować – stwierdził ordynariusz diecezji kaliskiej, podkreślając jednocześnie, że podobieństwo do Boga oznacza, iż człowiek jako istota nie jest zamknięty w samym sobie, ale jest ukierunkowany na relację z drugim człowiekiem. – Od początku jesteśmy ludźmi relacji i tylko w relacjach do Boga i człowieka możemy się rozwijać. Chciejmy w tych poszukiwaniach kongresowych pytać, co sprzyja budowaniu dobrych relacji, jak służyć człowiekowi, żeby jego relacje właściwie się kształtowały? Biskup dodał również, że człowiek został stworzony przez Boga jako mężczyzna i kobieta i właśnie ta równość i odmienność otwierają ich na siebie. – Mężczyzna i kobieta są stworzeni jako jedno dla drugiego – biskup Damian Bryl.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II.

Organizatorami konferencji są Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Światowy Instytut Zdrowia Rodziny, Instytut – Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych.

Nabożeństwo ekumeniczne, inaugurujące II Światową Konferencję Zdrowia (YouTube) otwiera się w nowym oknie

Nabożeństwo ekumeniczne, inaugurujące II Światową Konferencję Zdrowia Rodziny (część druga) (YouTube) otwiera się w nowym oknie