• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
logo centrum doskonałości kół zębatych

W dniach 24-25 października 2021 w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego odbyła się II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny.

Konferencja rozpoczęła się Nabożeństwem religijnym w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Następnie w teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego nastąpiło uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Kaliskiej oraz nadanie Tytułu Doctora Honoris Causa  Akademii Kaliskiej profesorowi Theodorowi Meronowi University Of Oxford (UK), New York University (USA).

Druga część Konferencji odbywała się w budynku Instytutu-Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, na której prowadzone były równoległe sesje plenarne dotyczące min;

„ Rozwoju sytuacji zdrowotnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem lat 1990-2020”, „Opieka nad zdrowiem rodziny w Polsce , Izraelu i Mozambiku”, „Rozwój sytuacji zdrowotnej w krajach Europy Środkowej”. Omawiana była tez dość szeroko pandemia koronawirusa (COVID-19).

Duży udział mieli w konferencji  Laboranci  I-CDBKZ:  mgr inż. Paweł Nowakowski,

mgr inż. Adam Hofman, inż. Agata Świerek, którzy współtworzyli wraz z  prof. dr hab. Ireneuszem Teodorem Dziubkiem – dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego – poster  z afiliacją Akademii Kaliskiej pt. ”Wear and tear evaluation issues of short firearms on the example of the HK SFP9L pistol”.