• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Wykład odbędzie się 27 lutego o godz. 13:00 w Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13, a poprowadzi go dr Eryk Matuszkiewicz – specjalista toksykologii klinicznej i chorób wewnętrznych.

Dr Eryk Matuszkiewicz ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz biologię na poznańskim Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. W 2002 r. rozpoczął pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UMP Szpitala Miejskiego im. F. Raszei oraz specjalizację z chorób wewnętrznych. W 2008 r. zmienił miejsce pracy na Oddział Toksykologii tegoż samego szpitala, z którym związany jest do dziś. Od 2013 r. pracuje również w Katedrze i Zakładzie Medycyny Ratunkowej. Od 2023 r. jest konsultantem wojewódzkim z zakresu toksykologii klinicznej dla województwa lubuskiego.

Liczba miejsc ograniczona. Zadeklaruj swój udział w wykładzie poprzez rejestrację w poniżej zamieszczonym linku.

Link do rejestracji: https://forms.office.com/e/crDQGVMTMJ

Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe i nowe kontakty? Jesteś osobą otwartą, zmotywowaną i entuzjastycznie nastawioną do Unii Europejskiej?  

Zostań Ambasadorem Karier UE! 

Poszukujemy wolontariuszy, którzy będą promować możliwości kariery w UE na Uczelni.

Co zyskasz:

Dowiesz się więcej o możliwościach kariery w UE, zaczniesz promować zdobytą wiedzę wśród kolegów. Zbudujesz ekscytującą studencką sieć w całej Europie oraz zdobędziesz doświadczenie zawodowe, aby nadać swojemu CV dodatkową wagę. Rozwiniesz dzięki temu swoje umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, marketingu i zasobów ludzkich. Wykonując swoje obowiązki, spotkasz się z wysokimi rangą urzędnikami UE, a na koniec swojej przygody otrzymasz list referencyjny na podstawie swoich wyników.

Opis roli ambasadora UE:

 • działanie jako punkt kontaktowy dla studentów zainteresowanych karierą w UE,
 • rozwijanie sieci uniwersyteckiej i dostarczaj informacji na temat stanowisk pracy w UE,
 • utrzymywanie aktywności w Internecie i mediach społecznościowych,
 • prowadzenie prezentacji związanych z karierą uniwersytecką,
 • odpowiadanie na pytania dotyczące możliwości kariery w UE,
 • tworzenie list mailingowych i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy w UE odpowiednimi kanałami.

Aplikuj, jeżeli:

 • jesteś obywatelem UE;
 • posiadasz biegłą znajomość języka angielskiego,
 • jesteś gotowy wziąć udział w naszym obowiązkowym jednodniowym szkoleniu w październiku 2024 r.;
 • jesteś osobą przyjętą na studia i obecna na uczelni przez cały okres pełnienia funkcji ambasadora (październik 2024 – wrzesień 2025).

Warunkiem zakwalifikowania się do procesu rekrutacyjnego jest dostarczenie do Biura Rektora i Organizacji Uczelni Uniwersytetu Kaliskiego (ul. Nowy Świat 4, pok. nr 23 lub Kancelaria) w terminie do dnia 23.02.2024 roku następujących dokumentów aplikacyjnych:

 • CV wg wzoru Europass w języku polskim i angielskim
  z uwzględnieniem doświadczenia w studenckiej współpracy europejskiej, działalności charytatywnej, studenckiej etc;
 • listu motywacyjnego w języku polskim;
 • podpisanej klauzuli RODO.

Kreator CV wg wzoru Europasshttps://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=pl

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie pełnienia roli ambasadora EU znajdują się na stronie internetowej:

https://eu-careers.europa.eu/pl/eu-careers/eu_careers_student_ambassadors

XIV edycja programu Bezpieczna Kobieta

w dniach 30.01 – 28.03.2024 r.

Organizator szkolenia:

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Wydział Nauk Społecznych.

Koło Naukowe Komandos przy Wydziale Nauk Społecznych.

Organizacja Terenowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy KMP w Kaliszu.

Organizacja Terenowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy AŚ w Ostrowie Wlkp.

Komitet Honorowy:

Rektor Uniwersytetu Kaliskiego prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła.

Posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Karolina Pawliczak

Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – prof. Akademii Kaliskiej dr Beata Wenerska

Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie Czesław Tuła

Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego nadinsp. Andrzej Szary.

Założenia organizacyjno – programowe

1. Cele szkolenia to:

 1. kształtowanie podstawowych umiejętności i zachowań z zakresu samoobrony,
 2. poprawa kondycji fizycznej i sprawności psychomotorycznej,
 3. udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 4. zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi obrony koniecznej,
 5. zapoznanie z prawnymi i psychologicznymi aspektami samoobrony kobiet,
 6. zapoznanie z zasadami w ruchu drogowym,
 7. zapoznanie z przeciwdziałaniem przestępczości internetowej.

2. Uczestnicy szkolenia

         Szkolenie adresowane jest do grupy kobiet czynnych zawodowo, odczuwających potrzebę dokonania zmian w swoim stylu życia.

         W szkoleniu mogą uczestniczyć kobiety, które czują się zagrożone fizycznie, kobiety chcące podnieść swoją sprawność fizyczną oraz kobiety pracujące w różnych sytuacjach stresowych.

Udział w programie jest dobrowolny, bezpłatny dla osób zainteresowanych.

3. Metodyka

    Program realizowany będzie następującymi metodami:

 1. wykłady,
 2. warsztaty,

      3)  ćwiczenia praktyczne:

– ćwiczenia umożliwiające zachowanie i umacnianie zdrowia fizycznego,

– ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną i wzmacniające wszystkie grupy mięśni,

– ćwiczenia kształtujące podstawowe umiejętności z zakresu samoobrony (w sytuacjach zagrożenia przemocą domową, zagrożenia agresją fizyczną na ulicy oraz w pomieszczeniach z wykorzystaniem różnych dostępnych przedmiotów do obrony własnej).

4. Ramowy program warsztatów

Lp.ZagadnieniaWykładĆwiczeniaWarsztatyLiczba godzin
1.Samoobrona 8  
2.Pierwsza pomoc przedmedyczna 2  
3.Aspekty prawne 2   
4.Bezpieczeństwo w ruchu drogowym2   
5.Zajęcia z psychologiem  4 
6.Przestępstwa internetowe2   
7.Zagrożenia życia codziennego2   
8Zajęcia strzeleckie (grupy) po 2 godz. 6  
Razem816428

Miejsce: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego przy ul. Nowy Świat 4a.

Termin:30.01 – 28.03.2024 roku.

Czas: 2 x 45 min.

Liczba uczestników: 50 – 150 kobiet,

Ubiór: dowolny, strój sportowy.

Zajęcia z samoobrony: ppłk w st. sp. dr inż. Mirosław Kuświk

Zajęcia pomocy przedmedycznej: Dominik Kołaski

Zajęcia prawne: ppłk w st. sp. dr inż. Mirosław Kuświk

Zajęcia z psychologiem: dr Iwona Michniewicz

Zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym: dr Wiesław Jaszczur

Zagrożenie życia codziennego: dr Paweł Kamiński

Przestępstwa internetowe: asp. szt. Przemysław Wiączek

Zajęcia strzelecki: dr Wiesław Jaszczur, dr Zofia Marciniak,

Program kończy się wydaniem stosownych dyplomów dla wszystkich uczestniczek oraz gazu pieprzowego.

Uwagi

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w dniu 30.01.2024 roku podczas spotkania organizacyjnego w Uniwersytecie Kaliskim przy ul. Nowy Świat 4 (sala zielona) lub telefonicznie tel. kom: 604 505 830
 2. Zajęcia będą sie odbywać w godzinach popołudniowych i będą trwały 2×45 min.
 3. Każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie.
 4. Szczegółowe informacje udziela ppłk w st. sp. dr inż. Mirosław Kuświk

Program autorski, opracował:

ppłk w st. sp. dr inż. Mirosław Kuświk

10 Dan

tel. kom: 604 505 830

Podczas mszy świętej, odprawionej w intencji Uniwersytetu Kaliskiego kanclerz kurii – ks. Marcin Papuziński, poświęcił nowy sztandar uczelni.

Uroczysta msza święta została odprawiona w niedzielę, w kościele garnizonowym. W Przewodniczył jej ks. Marcin Papuziński, który w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na wyjątkowość świątyni, w której zebrała się społeczność akademicka.

– Nie wiem co myśli sobie prymas Karnkowski – patrzący z tego epitafium – ale zdaje mi się, że się cieszy – powiedział ks. w kazaniu. – W 1583 roku prymas wydał pierwszy akt fundacyjny dla sprowadzanego do Kalisza zakonu jezuitów. Podkreślił przy tym, że jezuici są znakomici w zwalczaniu herezji i młodzież w naukach wyzwolonych wychowują. W zamian za prowadzenie kolegium jezuickiego przekazał zakonowi 4 wsie, budynki, ziemię i ogród. Właśnie na miejscu tego ogrodu powstała świątynia, w której jesteśmy. Cieszę się, że tego kolegium odwołuje się wprost nasz Uniwersytet Kaliski i w przyjętej misji uczelni zapowiada kultywowanie dorobku kolegium jezuickiego, jednej z najznakomitszych uczelni na ziemiach polskich. (…)

Dzisiaj dla nas i dla społeczności uniwersyteckiej pada słowo najważniejsze – słowo Boże, słowo życia, zawsze skuteczne i działające w mocy Ducha Świętego. Pochylmy się przez chwilę na tym słowem – gospodarz winnicy to Bóg, winnica to świat, a my jesteśmy rolnikami, którzy dostali winnicę w dzierżawę. Właśnie ta dzierżawa wskazuje na podstawową prawdę – świat i życie zostały nam dane do zagospodarowania. Ani świat, ani życie nie są nasza własnością. To gospodarz pozostaje właścicielem świata – wydaje się, że jest daleko, że wyjechał, ale dał rolnikom wolność, która łączy się z odpowiedzialnością. Kiedyś gospodarz zapyta nas o nasze życie i co zrobiliśmy z naszym powołaniem. Nie jest tak, że wolno nam zrobić co się chce i co nam się podoba, a następnie uciec. (…) Ewangelia pokazuje nam dzisiaj postawę zbuntowanych rolników, widać u nich eskalację przemocy, która objawia się wobec wysłanników gospodarza i eskaluje aż po zabójstwo syna. W tej przypowieści Jezus zawarł aluzje do niewierności narodu izraelskiego, ale też przepowiedział własny los. Mamy tutaj do czynienia z historią zagłuszania głosu Boga, którą obserwujemy również u nas. My także eskalujemy bunt, tym bardziej, że masowa kultura wciąż nas do tego zachęca. Świat przekonuje nas, że trzeba się wyzwolić z myśli o gospodarzu świata, a dojrzałość ma polegać na emancypacji od religii. Ta pokusa jest jednak stara jak świat. Ludzie jej ulegają i  w ten sposób wspólnota dzierżawców może zamienić się w bandę złoczyńców. Ewangelia zawiera więc przestrogę – zatryumfuje sprawiedliwość, a zło nie pozostanie na zawsze bezkarne. Warto w tym miejscu zauważyć, jak wielka jest cierpliwość gospodarza, który kilka razy wysyła proroków z misją. Widzimy, że Bogu ostatecznie nie chodzi o zbiory, ale o nas – skoro tak bardzo nam zaufał i szanuje naszą wolność, to znaczy, że Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi. Tak naprawdę nic nam nie chce zabierać. Warto zatem pomyśleć, jak często wystawiamy cierpliwość Boga na próbę (…).

Dzisiaj patrzymy z nadzieja w przyszłość – Uniwersytet Kaliski opisując to co chce robić wskazuje, że najistotniejszym wymiarem jego misji jest formowanie człowieczeństwa poprzez prawdę i dążenie do niej. Czytając słowa misji uczelni zwróciłem uwagę, że to wszystko ma się dokonywać w solidarnej j bezinteresowniej wspólnocie. Wspólnocie nauczających i nauczanych. Mam jednak jedno zastrzeżeniem a może bardziej życzenie: niech zawsze będzie to wspólnota dzierżawców, którzy wiedzą że świat, życie i mądrość zostały nam damy jako dary, do zagospodarowania. Świat, życie, mądrość nie są własnością uniwersytetu ani innej społeczności. To nie jest nasza własność . Myśląc o Uniwersytecie Kaliskim i o naszym mieście, życzmy sobie, byśmy byli prawdziwą wspólnotą ludzi solidarnych, bezinteresownych i uczciwych. 

– W imieniu całej społeczności chciałbym podziękować za celebrę mszy świętej i słowa, które kanclerz nam przekazał – przyznał rektor Uniwersytetu Kaliskiego, prof. Andrzej Wojtyła. – Nawiązujemy do tradycji szkolnictwa wyższego w Kaliszu, ponieważ wyznajemy zasadę, że przyszłości nie uda się zbudować, bez przeszłości. Chcemy być uniwersytetem, który wykształci nie tylko fachowca, ale również przekaże mu uniwersalną wiedzę. Chciałem również podziękować ks. pułkownikowi Tadeuszowi Pałusce, gospodarzowi tego miejsca, ale również duszpasterzowi środowisk akademickich w Kalisz, ks. Sebastianowi Kąkolowi. Podziękowania kieruję do wykładowców, pracowników administracji i oczywiście studentów, którzy uświetnili dzisiejszą uroczystość, a także członkom chóru Uniwersytetu Kaliskiego i jego dyrygentowi Michałowi Plichcie.

Kalisz is a small city but it has a lot of things that you can do there. During my Erasmus+ mobility I had the chance to explore Kalisz and its culture.

I was impressed with the buildings,  roads,  nature and nice people.

I had a chance to meet students from other nationalities and try food from their culture.

Polish language was hard but I managed to learn a few words. 

The Professors were really kind. They suggested visiting places around the city. 

Overall, this journey was really good. It was worth coming and staying in Kalisz.

Kolegji Universum, Kosovo

______________________________________________________________________________________________________________

W ramach wymiany pracowników z programu Erasmus+  była możliwość odwiedzenia uczelni partnerskiej Universidade Eduardo Mondlane w Maputo, stolicy Mozambiku.

Jednym z uczestników tego wydarzenia był nasz pracownik mgr inż. Adam Hofman, który w swoim wystąpieniu zaprezentował działalność oraz aktualne i planowane możliwości badawcze Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
W związku z rozpoczętym nowym rokiem akademickim 2022/2023 zwracamy się z olbrzymią prośbą do starostów pierwszych roczników o jak najszybsze skontaktowanie się ze Samorządem Studentów Akademii Kaliskiej za pośrednictwem drogi elektronicznej.
E-mail: samorzad@akademia.kalisz.pl
W treści wiadomości prosimy o podanie niezbędnych informacji do kontaktu (Imię, Nazwisko, Numer Telefonu, Kierunek).

grafika osoba siedząca przy laptopie

Konferencję naukową, podsumowującą projekt naukowo badawczy ,,  “Wymiary bezpieczeństwa publicznego i ich wieloaspektowość” organizuje Centrum Badawczo – Wdrożeniowe Akademii Kaliskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2022 roku.

Na podstawie zarządzenia JM Rektora Profesora Akademii Kaliskiej dra  n. med. Andrzeja Wojtyły – od roku 2019 funkcjonuje w Uczelni  – Centrum Badawczo-Wdrożeniowe. Podstawowym celem jego działania jest inicjowanie, organizowanie i   koordynowanie zróżnicowanych form aktywności badawczej, naukowo-technicznej oraz  innowacyjnej pracowników wszystkich wydziałów i  jednostek Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Zakres badań naukowych Centrum ma charakter interdyscyplinarny, uwzględniający paradygmaty właściwe dla poszczególnych dyscyplin naukowych uprawianych w Uczelni. Dodatkowo Centrum tworzy warunki do rozwoju nauki, innowacji i komercjalizacji wiedzy poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej swobodny transfer pomiędzy światem nauki a interesariuszami zewnętrznymi.

W ramach Centrum działają zespoły badawcze realizujące określone projekty – zatwierdzane przez dyrektora – prof. Akademii Kaliskiej dra hab. Ireneusza T.  Dziubka. Rekrutacja do składu zespołu badawczego następuje z grona: pracowników Akademii Kaliskiej, realizujących projekty badawcze lub badawczo-dydaktyczne; osób zatrudnionych w ramach projektów grantowych i innych pokrewnych; nauczycieli akademickich zatrudnionych poza Akademią; doktorantów i studentów Akademii Kaliskiej, jak również pochodzących ze środowiska zewnętrznego; krajowych i zagranicznych badaczy oraz specjalistów w obszarze działania Centrum.

Na takich podstawach – liderem/kierownikiem zespołu badawczego, powołanym do realizacji projektu pn. “Wymiary bezpieczeństwa publicznego i ich wieloaspektowość”  –  została dr nauk o obronności Bogumiła Pawlaczyk.

Podstawowy cel urzeczywistnienia sformułowanego w ten sposób tematu powiązano z  intencjonalnymi staraniami obejmującymi zintegrowanie zróżnicowanych poglądów na temat bezpieczeństwa.

W tym miejscu należy zauważyć, że powszechnie dostępny dorobek naukowy związany z identyfikacją i wyjaśnieniem istoty bezpieczeństwa jest bezsprzecznie znaczący. Niestety – przekłada się to na wielość objawianych niezgodności, a nawet kontrastów. Dotyczą one sposobów postrzegania bezpieczeństwa jako podstawy bytu i funkcjonowania wszelkich przedmiotów poznania; interpretacyjnych potrzeb definiujących wybrane zjawiska badaczy; przyjętych perspektyw poznawczych; wybranego języka opisu bądź zastosowanych metod tego poznania. Wynikiem tej różnorodności jest sektorowa wieloaspektowość ujęć bezpieczeństwa, która nie sprzyja tworzeniu wspólnej płaszczyzny jego poznawania jako kategorii uniwersalnej.

W takim stanie rzeczy przyjęto, że główny problem badawczy projektu zostanie sformułowany w postaci pytania o treści: W jaki sposób sektorowe postrzeganie bezpieczeństwa zdeterminowane jest utylitarnymi celami każdej z istniejących stref i   na ile, takie upodmiotowienie wybranego kierunku badań rzeczywistości skutkuje ukierunkowaniem celów poznania, stosowaniem ukształtowanego aparatu poznawczego i języka opisu?

Na tej podstawie – lider projektu – dr Bogumiła Pawlaczyk powołała zespół badawczy, którego szeregi, poza zainteresowanymi badaczami, zasili doktoranci Akademii Kaliskiej. W sposób bezsprzeczny kolegium temu udzieliło wsparcia, szerokie gremium naukowców Akademii Kaliskiej, a w tym ze  szczególnym wyróżnieniem osoby prof. dra hab. inż. Jarosława Wołejszo i grupy z  Instytutu Nauk o   Bezpieczeństwie.

W ujęciu metodologicznym za fundamentalną podstawę prac  – założono wykorzystanie jednej z  interesujących metod heurystycznych  –  brainstorming (z  ang. “burza mózgów”). Jednocześnie przyjęto, że efektywność badawcza grupy projektowej poddana zostanie ocenie przez Zespół Naukowy złożony z wybitnych specjalistów, którzy zajmą odpowiednie stanowiska na specjalnie zorganizowanej konferencji podsumowującej.

Obszary zainteresowań:

 • bezpieczeństwo jako przedmiot poznania wielu dziedzin;
 • uniwersalne wartości bezpieczeństwa;
 • ujęcie bezpieczeństwa oraz wszelkie typologie;
 • uniwersalne wartości bezpieczeństwa;
 • bezpieczeństwo a potrzeby podmiotu w odniesieniu do pewności przetrwania i  rozwoju;
 • poznawcze walory poszczególnych sektorów bezpieczeństwa i ich specyficzne ukierunkowanie;
 • różnice w postrzeganiu bezpieczeństwa, jako podstawy bytu i funkcjonowania wszelkich przedmiotów poznania;
 • utylitarne cele poszczególnych sektorów bezpieczeństwa i ich specyficzne ukierunkowanie;
 • wielość definicji, ujęć, klasyfikacji, systematyk, typologii, typizacji i  kategoryzacji bezpieczeństwa;
 • sektorowa wieloaspektowość ujęć bezpieczeństwa i braki w tworzeniu wspólnej płaszczyzny jego poznawania, jako kategorii uniwersalnej;
 • różnorodność postrzegania tych przedmiotów z pozycji potrzeb definiującego/ badacza;
 • stanowiska wobec istnienia/braku powszechnie akceptowalnego języka opisu;
 • problemy w transponowaniu wiedzy o bezpieczeństwie do praktyki i kształcenia;
 • wyzwania środowiska bezpieczeństwa ujmowanego jako ogół wszystkich czynników otoczenia podmiotu bezpieczeństwa oraz jako wyzwania, szanse, zagrożenia związane z  istnieniem podmiotu bezpieczeństwa;
 • ryzyka bezpieczeństwa, rozumiane jako wypadkowa możliwości zaistnienia negatywnych zdarzeń oraz skutków będących ich wynikiem;
 • zastosowanie teorii bezpieczeństwa w praktyce, na przykład: legislacyjnej, proceduralnej, szkoleniowej, innej;
 • zacieranie różnic pomiędzy bezpieczeństwem.

Sposób podsumowania:

 • konferencja naukowa pt. “Wymiary bezpieczeństwa publicznego i ich wieloaspektowość”;
 • organizatorzy: Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Akademii Kaliskiej wspólnie z Instytutem Nauk o  Bezpieczeństwie;
 • termin: 23-24.02.2022 r.

Honorowy Patronat:

 • JM Rektor prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła

Rada Naukowo-Programowa:

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, Akademia Kaliska

Z-ca Przewodniczącego:

 • dr hab. Ireneusz T. Dziubek,  prof. Akademii Kaliskiej

Członkowie (w kolejności alfabetycznej):

 • prof. dr hab. Tadeusz Buksiński, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Józef Gacek, Wojskowa Akademia Techniczna w  Warszawie
 • prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • prof. dr hab. Stefan Kowal, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij, Krakowska Akademia im A.  F.  Modrzewskiego
 • prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Witold Lidwa, Akademia Sztuki Wojennej
 • prof. dr hab. Sławomir Mazur, Krakowska Akademia im A. F. Modrzewskiego
 • prof. dr hab. Andrzej Polak, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Jan Posobiec, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Grzegorz Raubo, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Bogdan Szulc, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Trojanek, Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, Wyższa Szkoła Menadżerska w  Warszawie
 • dr hab. inż. Piotr Dela, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy
 • dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • dr hab. inż. Ryszard Chrobak, prof. Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. Weronika Jakubczak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Marek Kubiński, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Konrad Malasiewicz, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. Hanna Mizgajska, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. Andrzej Młodak, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Tomasz Rubaj, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Waldemar Scheffs, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. Mirosław Skarżyński, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • dr hab. inż. Henryk Wyrębek, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w  Siedlcach
 • dr inż. Łukasz Apiecionek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy
 • dr Jan Frąszczak, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Wiesław Jaszczur, Akademia Kaliska
 • dr Paweł Kamiński, Akademia Kaliska
 • dr Roman Kaszubowski, Akademia Kaliska
 • dr inż. Marian Feliks Kryłowicz, prof. Wyższej Szkoły Komunikacji i  Zarządzania w Poznaniu
 • dr Anna Ludwiczak prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Monika Majchrzak, Akademia Kaliska
 • dr Tatiana Manasterska, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Zofia Marciniak, Akademia Kaliska
 • dr Bogumiła Pawlaczyk, Akademia Kaliska
 • dr inż. Aneta Pisarska, Akademia Kaliska
 • dr inż. Norbert Prusiński, Akademia Kaliska
 • dr Zuzanna Przyłuska, Akademia Kaliska
 • dr Izabela Rącka, Akademia Kaliska
 • mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak, WSPol w Szczytnie
 • dr inż. Jarosław Stelmach, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
 • dr Beata Wenerska prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Wojciech Winkler, Akademia Kaliska
 • dr Sławomir Wronka, Akademia Kaliska
 • dr n. med. Paulina Wojtyła-Buciora, prof. Akademii Kaliskiej

Lider Projektu Naukowo-Badawczego / Redakcja naukowa monografii:

dr Bogumiła Pawlaczyk

email: b.pawlaczyk@akademiakaliska.edu.pl, tel. 601 872 326

Sekretarz Naukowy Konferencji:

dr Zofia Marciniak

email: z.marciniak@akademiakaliska.edu.pl

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:

mgr Łukasz Mikołajczyk – email:lukamik77@gmail.com, tel.609 856 096

Członkowie:

mgr Ida Parfimczyk – email: ida.parfimczyk@gmail.com, tel.791 852 200

mgr  Oliwia Haja – email: oliwia.haja.@gmail.com, tel. 503 115 028

mgr Adam Handke – email: adamvonhandke@op.pl, tel. 510 306 967

mgr Paweł Wielgocki email: pamwielgoccy@wp.pl, tel. 603216652

Uczestnictwo w przedsięwzięciu:

 • warunkiem uczestnictwa w projekcie (konferencji) jest przesłanie załączonej “Karty zgłoszeniowej” drogą elektroniczną na adres mailowy:

 b.pawlaczyk@akademiakaliska.edu.pl do  dnia: 07.02.2022 r.;

 • prezentacja materiałów – w formie wystąpień, w panelach problemowych, w  czasie do  15   min. (osobiście lub na platformie “Teams” – w zależności od  rozwoju sytuacji epidemicznej);
 • pisemna prezentacja referatów punktowanej monografii – wg załączonych “Wymagań edytorskich”;
 • Rada Naukowo-Programowa zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i  tematów referatów;
 • uczestnictwo w projekcie i pracach wyodrębnionych tematycznie na platformie “Teams” jest nieodpłatne;
 • w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną liczyć się należy z możliwością przeprowadzenia konferencji za pośrednictwem Internetu, przy wykorzystaniu narzędzia Microsoft Teams. Link do konferencji oraz program zostanie rozesłany do  20 lutego 2022 r.  O terminie logowania próbnego będziemy informować mailowo.
 • program konferencji zostanie rozesłany mailowo.
 • w przypadku tradycyjnej odsłony konferencji – Organizatorzy przedstawią Zainteresowanym P.P.   konieczne warunki odpłatności, a jednocześnie wskazują, iż nie zapewniają i  nie rezerwują noclegów.

Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie autora i wymagania edytorskie można pobrać TUTAJ.

logo centrum doskonałości kół zębatych

            W dniu 29 października 2021 roku uczniowie klasy 3 Mp – technik mechanik Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, pod opieką wychowawczyni Pani Anny Ostrowskiej-Kołodziejczak oraz Pana Przemysława Boreckiego – nauczyciela ZSP oraz adiunkta Akademii Kaliskiej, uczestniczyli w wyjeździe doInstytutu- Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej. Wizyta odbyła się w ramach projektu 8.3.1 “Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

            Uczniowie odwiedzili Laboratorium Dokładności Geometrycznej, Laboratorium Badań Wytrzymałościowych oraz Laboratorium Badań Materiałowych, w których uczestniczyli w niezwykle interesujących pokazach z zakresu właściwości wytrzymałościowych, fizycznych i chemicznych materiałów, a także metrologicznej charakteryzacji cech geometrycznych materiałów. Ponadto przedstawiona została aktualna oferta edukacyjna Akademii Kaliskiej.