• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
bogdan derbiszewski nagroda za zajecie iii miejsca

Szanowni Państwo,

W dniach 03 – 04.11.2021 odbyła się w Warszawie III Konferencja „Kadry przyszłości – Kadry dla przemysłu” podczas której wręczono nagrody w Konkursie o nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką.

Konkurs był skierowany do studentów Państwowych Wyższych Uczelni i Szkół Zawodowych.

Wśród laureatów w kategorii prac magisterskich znalazła się Pani mgr inż. Kinga Friebe z Akademii Kaliskiej, której promotorem był dr inż. Bogdan Derbiszewski.

Praca dyplomowa magisterska Pani mgr inż. Kingi Friebe pt.

„Możliwości zasilania stacji ładowania samochodów elektrycznych” zajęła 3-miejsce.

Konferencję prowadzono w trybie hybrydowym:

konferencje.rp.pl kadry przyszłości kadry dla przemysłu

Celem pracy było wariantowe opracowanie koncepcji budowy i zasilania stacji obsługi samochodów elektrycznych rozwiązań dostępnych na naszym rynku.   

Analizę przeprowadzono dla 3 wariantów. Przyjęto układ składający się z paneli fotowoltaicznych produkcji polskiej.

III miejsce w konkursie o nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu-2