• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Kilkudziesięciu prelegentów, bogata i różnorodna tematyka, znakomicie goście – tak wyglądały poniedziałkowe sesje III Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny, która odbywa się w Akademii Kaliskiej. Jutro dalszy ciąg obrad.

Głównym tematem tegorocznej edycji konferencji jest ,,Stan zdrowia publicznego w Polsce”, a poruszane tematy, takie jak recesja zdrowotna, leczenie uzależnienia od tytoniu czy zagadnienia dotyczące alkoholu, mają wpływ na codzienne życie ludzi. Dyskusje i prelekcje na temat dostępności ekonomicznej alkoholu i papierosów nakreśliły nowe ramy dyskursu na temat używek, co w zestawieniu z radykalnym zwiększeniem sprzedaży papimogą dotyczyć polityk zdrowotnych, które mają na celu kontrolę cen i dostępności tych substancji, co może wpłynąć na nawyki konsumenckie i zdrowie jednostek. Również temat leczenia uzależnienia od tytoniu może być istotny dla osób próbujących rzucić palenie lub zrozumieć różne metody terapii.

Wszystkie omawiane zagadnienia miały na celu poprawę zdrowia publicznego i przeciwdziałanie problemom zdrowotnym, co w ostatecznym rozrachunku może wpłynąć na jakość życia każdego z nas.

Zanim jednak głos przejęli specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, odbyła się sesja przedkonferencyjna, której tematem była odpowiedzialność za wojnę na Ukrainie.

– Wykorzystując fakt, że nasza konferencja ma charakter światowy i ogromny zasięg, chcieliśmy po raz kolejny zwrócić uwagę na bestialstwo, które ma miejsce za naszą wschodnią granicą – powiedział prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej. – Nieprzypadkowo również gościliśmy prelegentów z Ukrainy. Ale nie ograniczaliśmy się jedynie gestów przyjaźni. Przeprowadziliśmy uczciwą analizę prawnych możliwości nałożenia na Rosję sankcji i kar.
Dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn, reprezentująca Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, poruszyła temat odpowiedzialności we współczesnym prawie międzynarodowym. Jej wystąpienie koncentrowało się na zasadach prawa międzynarodowego, które regulują odpowiedzialność państw za naruszenia prawa oraz ich konsekwencje. Dr. Sałkiewicz-Munnerlyn omówiła przykłady z praktyki i istniejące mechanizmy, które mają na celu egzekwowanie odpowiedzialności w kontekście współczesnych wyzwań politycznych i prawnych.

Z kolei prof. Olga Butkevych z Ukrainian Association of International Law przedstawiła perspektywę ukraińską na temat odpowiedzialności państwowej w kontekście prawa międzynarodowego. Jej wystąpienie dotyczyło aktualnej sytuacji na Ukrainie i analizy działań Rosji oraz ich wpływ na przestrzeganie prawa międzynarodowego. Prof. Butkevych omówiła również możliwość odebrania prawa weta Rosji w ONZ, co jest tematem dyskusji w kontekście skuteczności działań międzynarodowych.

Bartłomiej Żyłka, prawnik reprezentujący Europejskie Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (ESIL) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Publicznego (ICON Society) z Polski, skupił się na analizie konfliktu na Ukrainie w kontekście zbrodni wojennych, ludobójstwa oraz humanitarnego prawa międzynarodowego. Jego wystąpienie dotyczyło definicji tych pojęć, ich zastosowania w kontekście konfliktów zbrojnych na Ukrainie oraz roli prawa międzynarodowego w zapobieganiu i karaniu takich zbrodni.

Wystąpienia prelegentów przyczyniły się do lepszego zrozumienia aspektów prawnych i odpowiedzialności związanych z aktualnymi wyzwaniami politycznymi i społecznymi w kontekście wojny na Ukrainie. Dyskusja na temat prawa międzynarodowego oraz skuteczności działań państw i organizacji międzynarodowych w utrzymaniu pokoju, bezpieczeństwa i przestrzegania prawa na arenie międzynarodowej, była wyjątkowo interesująca.

Kolejne sesje miały wymiar zdrowotny. W pierwszej, dotyczącej stanu zdrowia publicznego w Polsce uczestniczyli m.in. prof. Andrzej Wojtyła, prof. Witold Zatoński, prof. Martin Gorsky i dr Aurelijus Veryga. Podczas prezentacji omówiono obecny stan zdrowia publicznego w Polsce oraz przedstawiono perspektywy i wyzwania w tej dziedzinie. Gospodarzem naukowym sesji był prof. Witold Zatoński. Dyskusję panelową poprowadzili z kolei prof. Martin Gorsky i prof. Katarzyna Sygit. W ramach tej sesji omówiono rolę badań historycznych w zdrowiu publicznym, rolę nauki o zdrowiu publicznym w Polsce i innych krajach, szanse i wyzwania w kontroli tytoniu, oraz rolę zdrowia publicznego w kontrolowaniu szkód zdrowotnych wynikających z picia alkoholu. Wystąpili m.in. prof. Martin Gorsky, prof. Janusz Szymborski, prof. Martin McKee, prof. Robert West, i prof. Katarzyna Zatońska. Sesję zakończyła dyskusja. Trzecia sesja poświęcona była recesji zdrowotnej w Polsce, spożycia alkoholu i epidemiologii alkoholowej marskości wątroby, chorób układu krążenia, dostępności ekonomicznej alkoholu i papierosów oraz przyszłych kierunków działań w zakresie recesji zdrowotnej w Polsce. Wystąpili m.in. prof. Witold Zatoński, Kinga Janik-Koncewicz, prof. Piotr Jankowski i prof. Tomasz Zdrojewski. Na zakończenie pierwszego dnia obrad dyskutowano na temat leczenia uzależnienia od tytoniu. W tej sesji omówiono historię, teraźniejszość i przyszłość stosowania cytyzyny w Polsce, sukcesy i perspektywy leczenia uzależnienia od tytoniu, rzucanie palenia tytoniu w warunkach klinicznych, a także wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w optymalizacji leczenia uzależnienia od tytoniu. Wystąpili m.in. prof. Witold Zatoński, prof. Robert West, prof. Piotr Jankowski, i dr Aleksandra Herbeć.

We wtorek kolejny dzień obrad. Początek o godz. 9.

Konferencję dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka”, Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dofinansowanie: 250 000 złotych. Całkowita wartość projektu: 297 000 złotych.


Konferencja naukowa – III Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny,

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu

„Doskonała Nauka” moduł  „Wsparcie konferencji naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki

Dofinansowanie: 250 000 PLN

Całkowita wartość: 297 000 PLN