• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka


PL 229369 – Zestaw adaptujący do indywidualnej broni palnej krótkiej, zwłaszcza pistoletów samopowtarzalnych z lufą typu zawiasowego

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 229369 dnia 05.07.2018 r.; na  wynalazek pt.: Zestaw adaptujący do indywidualnej broni palnej krótkiej, zwłaszcza pistoletów samopowtarzalnych z lufą typu zawiasowego,na wniosek oznaczony numerem: P. 416567.

PL 229706 – Zestaw do montażu i demontażu blokady unieruchamiającej broń długą kulową systemu Mauser i pokrewnych – zabezpieczającej przed dostępem osób nieuprawnionych

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 229706 dnia 06.09.2018 r.; na  wynalazek pt.: Zestaw do montażu i demontażu blokady unieruchamiającej broń długą kulową systemu Mauser i pokrewnych – zabezpieczającej przed dostępem osób nieuprawnionych, na wniosek oznaczony numerem: P.417962.

PL 229807 – Sposób aktywacji i  dezaktywacji blokady unieruchamiającej broń długą kulową systemu Mauser i pokrewnych – zabezpieczającej przed dostępem osób nieuprawnionych

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu dnia 12.09.2018 r.; nr  PL 229807 na  wynalazek pt.: Sposób aktywacji i  dezaktywacji blokady unieruchamiającej broń długą kulową systemu Mauser i pokrewnych – zabezpieczającej przed dostępem osób nieuprawnionych, na wniosek oznaczony numerem: P.417963.

PL 230049 – Blokada unieruchamiająca broń długą kulową systemu Mauser i   pokrewnych – zabezpieczająca przed dostępnych osób nieuprawnionych

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 230049 dnia 25.09.2018 r.; na  wynalazek pt.: Blokada unieruchamiająca broń długą kulową systemu Mauser i   pokrewnych – zabezpieczająca przed dostępnych osób nieuprawnionych, wniosek oznaczony numerem: P.417956.

PL 231668 – Zestaw adaptujący do indywidualnej broni palnej krótkiej, zwłaszcza pistoletów samopowtarzalnych z lufą typu zawiasowego

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 231668 dnia 25.03.2019 r.; na  wynalazek pt.: Zestaw adaptujący do indywidualnej broni palnej krótkiej, zwłaszcza pistoletów samopowtarzalnych z lufą typu zawiasowego,na wniosek oznaczony numerem:  P. 416566.

PL 239811 – Sposób dezaktywacji broni strzeleckiej systemu Kałasznikow

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 239811 dnia 19.01.2022 r., na  wynalazek pt.: Sposób dezaktywacji broni strzeleckiej systemu Kałasznikow, na wniosek oznaczony numerem: P.430843.

PL 239985 – Dezaktywator broni strzeleckiej systemu Kałasznikow

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 239985 dnia 24.02.2022 r. na  wynalazek pt.: Dezaktywator broni strzeleckiej systemu Kałasznikow, na wniosek oznaczony numerem: P.430842.

PL 241219 – Urządzenie do wspomagania właściwości ruchowych osób z  dysfunkcją kończyn górnych, zwłaszcza z dysfunkcją możliwości chwytnych dłoni

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 241219 dnia 25.08.2022 r. na  wynalazek pt.: Urządzenie do wspomagania właściwości ruchowych osób z  dysfunkcją kończyn górnych, zwłaszcza z dysfunkcją możliwości chwytnych dłoni, na wniosek oznaczony numerem: P.435388.

PL 241042 – Spożywczy przetwór rybny korzystnie z  tołpygi wędzonej i  sposób wytwarzania spożywczego wyrobu rybnego

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 241042 dnia 25.07.2022 r. na  wynalazek pt.: Spożywczy przetwór rybny korzystnie z  tołpygi wędzonej i  sposób wytwarzania spożywczego wyrobu rybnego, na  wniosek oznaczony numerem: P.433231.

PL 241593 – Polowy dezaktywator broni strzeleckiej o kalibrze 7,62×54 R zwłaszcza dla amunicji z kryzą zewnętrzną typu R

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 241593 dnia 31.10.2022 r. na  wynalazek pt.: Polowy dezaktywator broni strzeleckiej o kalibrze 7,62×54 R zwłaszcza dla amunicji z kryzą zewnętrzną typu R, na  wniosek oznaczony numerem: P.432273.

PL 241594 – Sposób dezaktywacji broni strzeleckiej w warunkach polowych, zwłaszcza dla broni strzeleckiej kalibru 7,62×51 i pokrewnym dla amunicji z kryzą wewnętrzną

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 241594 dnia 31.10.2022 r. na  wynalazek pt.: Sposób dezaktywacji broni strzeleckiej w warunkach polowych, zwłaszcza dla broni strzeleckiej kalibru 7,62×51 i pokrewnym dla amunicji z kryzą wewnętrzną, na  wniosek oznaczony numerem: P.432276.

PL 240102 – Układ pomiarowy do wyznaczania współczynnika przewodności cieplnej

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 240102 z dnia 24.02.2022 r.; 07.11.2022 r. patentu według wniosku nr  ewid. na  wynalazek pt.: Układ pomiarowy do wyznaczania współczynnika przewodności cieplnej na wniosek oznaczony numerem: P.425050.

PL 241909 – Polowy dezaktywator broni palnej w  kalibrze 7,62×51 NATO i pokrewnym  dla amunicji z kryzą wewnętrzną

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 241909 dnia 22.12.2022 r. na  wynalazek pt.: Polowy dezaktywator broni palnej w  kalibrze 7,62×51 NATO i  pokrewnym  dla amunicji z  kryzą wewnętrzną na wniosek oznaczony numerem: P.432274.

PL 241910 – Sposób dezaktywacji broni strzeleckiej w warunkach polowych, zwłaszcza broni strzeleckiej kalibru 7,62×54 R szczególnie dla amunicji z kryzą zewnętrzną

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 241910 dnia 22.12.2022 r. na  wynalazek pt.: Sposób dezaktywacji broni strzeleckiej w  warunkach polowych, zwłaszcza broni strzeleckiej kalibru 7,62×54 R szczególnie dla amunicji z  kryzą zewnętrzną na wniosek oznaczony numerem: P.432275.

PL 242146 – Sposób przekształcania broni, korzystnie śrutowej

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 242146 dnia 24.01.2023 r. na  wynalazek pt.: Sposób przekształcania broni, korzystnie śrutowej na wniosek oznaczony numerem: P.433802.

PL 241619 – Toaleta jednorazowa

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 241619 dnia 07.11.2022 r. na  wynalazek pt.: Toaleta jednorazowa, na wniosek oznaczony numerem: P.436297.

PL 243430 – Sposób wytwarzania spożywczego wyrobu rybnego zawierającego mięso z jesiotra i spożywczy przetwór rybny zawierający mięso z jesiotra

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 243430 dnia 25.08.2023 r. na wynalazek pt.: Sposób wytwarzania spożywczego wyrobu rybnego zawierającego mięso z jesiotra i spożywczy przetwór rybny zawierający mięso z jesiotra na wniosek oznaczony numerem: P.434690.

PL 244764 – Sposób wytwarzania spożywczego przetworu rybnego zawierającego mięso z jesiotra w postaci sosu  typu pesto czerwone pikantne i spożywczy przetwór rybny zawierający mięso z jesiotra w postaci sosu typu pesto czerwone pikantne

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 244764 dnia 04.03.2024 r. na  wynalazek pt.: Sposób wytwarzania spożywczego przetworu rybnego zawierającego mięso z jesiotra w postaci sosu  typu pesto czerwone pikantne i spożywczy przetwór rybny zawierający mięso z jesiotra w postaci sosu typu pesto czerwone pikantne na wniosek oznaczony numerem: P.437383

PL 244763 – Sposób wytwarzania spożywczego przetworu rybnego zawierającego mięso z jesiotra w postaci sosu typu pesto zielone i spożywczy przetwór rybny zawierający mięso z jesiotra w postaci sosu typu pesto zielone

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 244763 dnia 04.03.2024 r. na  wynalazek pt.: Sposób wytwarzania spożywczego przetworu rybnego zawierającego mięso z jesiotra w postaci sosu typu pesto zielone i spożywczy przetwór rybny zawierający mięso z jesiotra w postaci sosu typu pesto zielone na wniosek oznaczony numerem: P.437382

PL 244868 – Zespół do ładowania opału, w  szczególności organicznego, zwłaszcza pieców/kotłów grzewczych instalacji centralnego ogrzewania

Urząd Patentowy RP; otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 244868 dnia 12.04.2024 r. na  wynalazek pt.: Zespół do ładowania opału, w  szczególności organicznego, zwłaszcza pieców/kotłów grzewczych instalacji centralnego ogrzewania na wniosek oznaczony numerem: P.438868.