• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

PRAKSEOLOGIA W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE
PRAKSEOLOGIA WSPÓŁDZIAŁANIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
22-23.11.2022

Organizator konferencji:
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie wraz z Wydziałem Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Cel konferencji:

Zamierzeniem organizatorów jest, by konferencja „Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych”z racji swojego ogólnopolskiego charakteru oraz uczestnictwa w niej uznanych postaci nauki oraz teoretyków i praktyków z obszaru bezpieczeństwa stała się szerokim forum wymiany wiedzy
i naukowych rozważań oraz by była miejscem popularyzacji praktycznych rozwiązań
z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

            Poprzez zaprezentowane spektrum wykorzystania różnorodnych rozwiązań technicznych możliwe będzie wskazanie, które z nich mogą zostać zaimplementowane
i wydatnie przyczynić się do zwiększenia skuteczności użycia i działania sił i środków
w bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym.

            Natomiast za sprawą nawiązania do historii i tradycji w wymiarze krajowym
i regionalnym, a także przy uwzględnieniu współczesnych potrzeb obronnych, w sposób wyraźny zaakcentowane zostaną idee i wartości związane z krzewieniem i popularyzacją postaw patriotycznych i proobronnych.

            Wśród przewidywanych wyników konferencji znajdują się te związane z:

 • podniesieniem świadomości w zakresie znajomości i ciągłego wzrostu znaczenia tematyki bezpieczeństwa, w tym zarządzania kryzysowego wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród uczniów szkół średnich oraz studentów,
 • wypracowaniem racjonalnych i naukowo uzasadnionych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych i technicznych, możliwych do zastosowania
  i zwiększających skuteczność działań sił i środków podczas wspólnej realizacji zadań,
 • wskazaniem stycznych w poglądach o aktualnych wyzwaniach i zagrożeniach
  w obszarze bezpieczeństwa, porządku publicznego i zarządzania kryzysowego oraz przedstawienie „dobrych praktyk” z zakresu sprawności przyjętych rozwiązań i kierunków działań podmiotów o charakterze wojskowym, policyjnym i cywilnym.

Szczegółowe informacje na temat konferencji

Współorganizatorzy naukowi

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • Społeczna Akademia Nauk Łódź
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”
  w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Współorganizatorzy instytucjonalni

 • 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
 • 16. Jarociński Batalion Remontu Lotnisk
 • ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. 
 • Automobilklub Kaliski
 • Biblioteka Akademii Kaliskiej
 • CAMSAT Warszawa
 • Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
 • Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
 • CMGI Warszawa
 • DFE Security sp. z o.o. Warszawa
 • Komenda Miejska Policji w Kaliszu
 • Mercedes-Benz Polska Warszawa
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
 • Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
 • P4 Sp. z o.o.
 • Polska Izba Ochrony Warszawa
 • Polska Izba Systemów Alarmowych Warszawa
 • Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w Warszawie
 • Polski Związek Pracodawców Ochrona Warszawa
 • Roger Sp. z o.o. sp. k.
 • RTcom Koszalin
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Warszawa
 • SAFETY PROJECT Wrocław
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 • Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej Warszawa
 • Straż Miejska w Szczecinku
 • TELDAT Bydgoszcz
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
 • Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kaliszu
 • Związek Piłsudczyków RP Okręg Wielkopolski

Przewodniczący Komitetu Naukowego

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Akademia Kaliska

Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Naukowego:

 • prof. dr hab. Sławomir M. Mazur – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
 • ppłk dr Dariusz Bogusz – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Członkowie Komitetu Naukowego

 • prof. dr hab. Beata Glinkowska – Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Bogdan Szulc – Akademia Sztuki Wojennej
 • prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj – Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Grzegorz Raubo – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Jan Posobiec – Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Leszek Chybowski – Politechnika Morska w Szczecinie
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij – Krakowska Akademia im A. F. Modrzewskiego
 • prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski – Akademia Wojsk Lądowych
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Leopold Ciborowski – Akademia Marynarki Wojennej
 • prof. dr hab. Maria Miczyńska-Kowalska – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
 • prof. dr hab. Maria Trojanek – Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Mirosław Krzyśko – Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Rafał B. Kuc – Społeczna Akademia Nauk Warszawa
 • prof. dr hab. Ryszard Jakubczak – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • prof. dr hab. Sławomir M. Mazur – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr hab. Jan Maciejewski – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Stefan Kowal – Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Tadeusz Buksiński – Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Witold Lidwa – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • prof. dr. hab. Andrzej Polak – Akademia Kaliska
 • prof. Józef Matis – AOS Słowacja
 • prof. Karol Murdza – Akademia Policyjna, Słowacja
 • prof. Maria Martińska – AOS Słowacja
 • prof. Maria Petrufova – AOS Słowacja
 • dr hab. Iwona Klonowska – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr hab. Andrzej Czupryński – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • dr hab. Andrzej Młodak – Akademia Kaliska
 • dr hab. Jacek Bil – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus – Akademia Sztuki Wojennej
 • dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź – Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Grzegorz Rdzanek – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Hanna Mizgajska – Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Konrad Malasiewicz – Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Marek Kubiński – Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Piotr Dela – Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Tomasz Rubaj – Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Waldemar Scheffss – Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski – Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie
 • dr hab. Ireneusz Dziubek – Akademia Kaliska
 • dr hab. Juliusz Tym – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. Kamil Kardis – Preszowski Uniwersytet w Preszowie
 • dr hab. Krzysztof Walczak – Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • dr hab. Mirosław Skarżyński – Politechnika Poznańska
 • dr hab. Monika Ostrowska – Krakowska Akademia im A. F. Modrzewskiego
 • dr hab. Ryszard Chrobak – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. Waldemar Uździcki – Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Marek Delong – Politechnika Rzeszowska
 • dr hab. Marcin Janik – Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska – Politechnika Częstochowska
 • dr hab. Weronika Jakubczak – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Staniek – Akademia Kaliska
 • dr hab. Juliusz Piwowarski – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
 • dr Adam Kruk – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • dr Andrzej Wisz – CMGI Warszawa
 • dr Aneta Uss-Lik – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Chabasińska – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr inż. Tomasz Białek – Collegium Civitas w Warszawie
 • dr Anna Ludwiczak – Akademia Kaliska
 • dr Arkadiusz Szczepaniak – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
 • dr Beata Wenerska – Akademia Kaliska
 • dr Bogumiła Pawlaczyk – Akademia Kaliska
 • dr Elżbieta Steczek-Czerniawska – Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki
 • dr Grzegorz Grondys – Straż Miejska w Szczecinku
 • dr inż. Aneta Pisarska – Akademia Kaliska
 • dr inż. Jacek Iwko – Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jarosław Stelmach – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
 • dr inż. Joanna Iwko – Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Łukasz Apiecionek – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr inż. Norbert Prusiński – Akademia Kaliska
 • dr inż. Roman Filipiak – Automobilklub Kaliski
 • dr Izabela Rącka – Akademia Kaliska
 • dr Marek Cierpiał-Wolan – Uniwersytet Rzeszowski, Urząd Statystyczny w
  Rzeszowie
 • dr Stanisław Hady-Głowiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Urząd
  Statystyczny w Rzeszowie
 • dr Ewa Janik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jan Frąszczak – Akademia Kaliska
 • dr Jan Kuriata – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • dr Julia Nowicka – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr Katarzyna Piskrzynska – Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • dr Andrzej Marjański – Społeczna Akademia Nauk Łódź
 • dr Przemysław Kornacki – Społeczna Akademia Nauk Łódź
 • dr Małgorzata Stochmal – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marcin Lipka – P4 sp. z o. o. Warszawa
 • dr Mirosław Kuświk – Akademia Kaliska
 • dr Monika Zawartka – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Olga Nowaczyk – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Paweł Kamiński – Akademia Kaliska
 • dr Roman Kaszubowski – Akademia Kaliska
 • dr Wiesław Jaszczur – Akademia Kaliska
 • dr Wojciech Winkler – Akademia Kaliska
 • dr Zdzisław Ludziejewski – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu
 • dr Sylwester Szopieraj – Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 • dr Monika Majchrzak – Akademia Kaliska
 • dr Zofia Marciniak – Akademia Kaliska
 • dr Zuzanna Przyłuska – Akademia Kaliska
 • ppłk dr Krzysztof Ogonowski – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • dr Damian Szlachter – Centrum Antyterrorystyczne ABW
 • dr Agata Dybioch – Straż Miejska Kalisza
 • dr Kamil Całek – Środkowoeuropejskie Centrum Analiz Strategicznych w Warszawie
 • dr Małgorzata Wilczyńska – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • gen. bryg. Andrzej Pawlikowski – Akademia Sztuki Wojennej
 • gen. bryg. Rafał Miernik – 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana
 • płk mgr Zbigniew Targoński – 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
 • ppłk mgr Marcin Czupryński – Akademia Kaliska
 • ppłk mgr Paweł Zagórski – Akademia Kaliska
 • ppłk Grzegorz Grzegorski – Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW
 • ppłk Roman Bednarek – Departament Wsparcia Operacyjno-Technicznego ABW
 • mgr Sławomir Chrzanowski – WORD Kalisz
 • Krzysztof Cichulski – Polska Izba Systemów Alarmowych Warszawa
 • Marcin Pyclik – Polska Izba Ochrony Warszawa
 • Tomasz Wojak – Polski Związek Pracodawców Ochrona Warszawa
 • mgr Kamil Przyłuski – Akademia Kaliska
 • mgr Katarzyna Hady-Głowiak – Uniwersytet Rzeszowski
 • gen. w st. sp. mgr Jacek Włodarski – Służba Więzienna
 • płk Grzegorz Kaliciak – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • ppłk rez. mgr inż. Radosław Pierz – Związek Oficerów Rezerwy RP w Poznaniu
 • mjr mgr Krzysztof Kutela – Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa
 • mgr Krzysztof Jankowiak – Straż Miejska Namysłów
 • mgr inż. Jarosław Jaźwiński – DFE Security sp. z o.o.

PLAN KONFERENCJI*


22.11.2022

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

ul. Poznańska 201-205, Collegium Oecologicum – 22.11.2022r.

10.00 – 11.00 Hol Collegium OecollogicumRejestracja uczestników konferencji
11.00 – 11.15 AulaUroczyste rozpoczęcie konferencji i powitanie zaproszonych gości
11.15 – 13.30 AulaSesja I – Sprawność współdziałania w bezpieczeństwie i porządku publicznym
13.35 – 14.10 Hol Collegium OecollogicumPrzerwa
14.10 – 16.10 AulaSesja II – Sprawność współdziałania w zarządzaniu kryzysowym
16.10 – 16.30 Hol Collegium OecollogicumPrzerwa kawowa
16.30 – 17.30 AulaSesja III – teoretyczno-praktyczne aspekty współdziałania podmiotów w realizacji zadań ochronno-obronnych na rzecz bezpieczeństwa Państwa
16.30 – 17.30 s. 106Sesja IV (równoległa) – teoretyczno-praktyczne aspekty współdziałania podmiotów w realizacji zadań ochronno-obronnych na rzecz bezpieczeństwa Państwa
17.30 – 17.40 AulaPodsumowanie pierwszego dnia konferencji

23.11.2022

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

ul. Nowy Świat 4, Collegium Novum – 23.11.2022r.

10.00 – 13.10 Sala BłękitnaSesja V – sprawność współdziałania podmiotów w realizacji zadań ochronno-obronnych na rzecz bezpieczeństwa Państwa
10.00 – 13.10 Sala ZielonaIII Kaliskie Forum Audytu z cyklu „Metodyka audytu” Audyt kontroli zarządczej procedur sytuacji kryzysowych
10.10 – 13.10 s. 006Panel doktorancki (równoległy) – sprawność współdziałania podmiotów w realizacji zadań ochronno-obronnych na rzecz bezpieczeństwa Państwa
10.00 – 13.10 AulaPanel studencki (równoległy) – sprawność współdziałania w zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa
13.20 –  13.30 AulaPodsumowanie i zakończenie konferencji

*Szczegółowy program konferencji zostanie przekazany uczestnikom w trakcie rejestracji.

Moderatorzy konferencji

Dzień I

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
 • prof. dr hab. inż. Jan Posobiec
 • dr hab. inż. Konrad Malasiewicz
 • dr hab. inż. Marek Kubiński

Dzień II

 • dr hab. inż. Tomasz Rubaj
 •  dr hab. inż. Waldemar Scheffs
 • dr inż. Norbert Prusiński
 • mgr inż. Leszek Adamski
Grafika - Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa

KONFERENCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Przewodniczący komitetu organizacyjnego

 • dr Paweł Kamiński – Akademia Kaliska

Członkowie komitetu organizacyjnego

 • ppłk mgr Marcin Czupryński – Akademia Kaliska
 • ppłk mgr Paweł Zagórski – Akademia Kaliska

Sekretariat konferencji

 • mgr Damiana Łada – Akademia Kaliska
 • dr Wiesław Jaszczur – Akademia Kaliska

Miejsce konferencji: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 62-800 Kalisz, Aula Collegium Oecologicum, ul. Poznańska 201-205, 62-800 Kalisz

Termin konferencji: 22-23 listopada 2022 roku

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt do organizatorów: konferencja2022@akademia.kalisz.pl

Publikacja pokonferencyjna: wydana w formie recenzowanej monografii, termin nadsyłania rozdziałów – do końca października 2022 roku

Uwaga: osoby z niepełnosprawnością prosimy o wypełnienie ankiety Druk do pobrania (WORD). Znając Państwa potrzeby podejmiemy wszelkie starania, by udział w konferencji był dla Państwa jak najbardziej komfortowy.

Przedsięwzięcia towarzyszące konferencji 22.11.2022 w godzinach od 10.00 do 15.00 (Kampus)

Popularyzacja postaw patriotycznych

 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – wystawa Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919
 • Biblioteka Akademii Kaliskiej – przegląd wydawnictw o tematyce patriotycznej i proobronnej
 • Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – promocja „Małych Ojczyzn”

Popularyzacja postaw proobronnych

 • 12 WBOT – wyposażenie indywidualne żołnierza lekkiej piechoty, w tym uzbrojenia oraz sprzętu do wsparcia działań z UPM, tj. DRON, ponton, noktowizory, QUAD + motocykl, stoisko promocyjne
 • 16. Jarociński Batalion Remontu Lotnisk – sprzęt inżynieryjno-budowlany oraz specjalistyczny minersko-saperski
 • Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji – „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu – sprzęt, wyposażenie
 • Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim – sprzęt, wyposażenie, wyszkolenie
 • TELDAT Bydgoszcz – Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN

Popularyzacja edukacji dla bezpieczeństwa

 • P4 sp. z o. o. – rozwiązania telekomunikacyjne
 • CAMSAT – systemy wizyjne
 • Straż Miejska w Szczecinku – wyposażenie specjalne, programy prewencyjne
 • ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. – rozwiązania dla ochrony obiektów
 • Mercedes-Benz Polska Warszawa – pojazdy z napędem elektrycznym
 • Roger Sp. z o.o. sp. k.– rozwiązania ochrony obiektów i mienia
 • Komenda Miejska Policji w Kaliszu – prewencja kryminalna
 • Straż Miejska Kalisza – profilaktyka i prewencja

Warsztaty dydaktyczne dla uczniów szkół średnich studentów i studentów

GodzinaTematyka warsztatówRealizator
10.00 – 10.30 s. 204Współpraca z układem pozamilitarnym. Wyposażenie żołnierzy WOT w działaniach przeciwkryzysowych12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
10.30 – 11.00 s. 204Moje pierwsze prawo jazdyWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
11.00 – 11.30 s. 204Sieci społecznościowe w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania wojskOddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
11.00 – 12.00 Czytelnia Collegium Mechanicum  Śledztwo, wywiad, dochodzenie – techniki sprawnego wyszukiwania informacji?  Biblioteka Akademii Kaliskiej  
11.30 – 12.00 s. 204Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w bezpieczeństwieStraż Miejska w Szczecinku
12.00 – 12.30 s. 204Reagowanie na zamachy terrorystyczne. Dobre praktyki i rekomendacjeSAFETY PROJECT Sp. z o. o.
12.30 – 13.00 s. 204Zabezpieczenia obiektów i kontrola dostępuASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
11.00-11.30 s. 200Doskonalenie techniki jazdy – elektromobilnośćMercedes Polska
11.00-12.00 s. 200Doskonalenie techniki jazdy – elektromobilnośćMercedes Polska
12.00 – 12.30 s. 200Wizualizacje i zaawansowane integracje w systemie kontroli dostępu RACS 5 na przykładzie gdyńskiego kompleksu biurowego 3T Office ParkRoger Sp. z o.o. sp. k.

Dokumenty do pobrania