• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego otrzymał przedłużenie certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w zakresie badań laboratoryjnych i kształcenia studentów. Certyfikat ISO 9001 o numerze 12 100 51726/04 TMS, nadany Instytutowi przez renomowaną firmę TÜV SÜD Management Service GmbH, jest potwierdzeniem wdrożenia wymagań normy międzynarodowej w zakresie zarządzania oraz realizacji najwyższych standardów usług spełniających wymagania klientów. Podczas auditu certyfikacyjnego, ocenie został poddany m. in. cały proces realizacji badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach kształcenia oraz oferowanych na zewnątrz Instytutu. Certyfikat został przyznany Instytutowi na kolejne trzy lata do 31.03.2025