• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
AIP - Spotkanie - Algieria - Wpis

W siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości dyskutowano o tym jak budować przedsiębiorczość na rynku algierskim . Spotkanie realizowane było w ramach projektu bilateralnego mającego na celu utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Skikdzie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Algierskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców – AYA (Algerian Youth Association), którzy chcieli skorzystać z polskich rozwiązań i doświadczeń, aby uniknąć wielu pomyłek już na etapie tworzenia Inkubatora. Akademię Kaliską reprezentowała Małgorzata Spychalska-dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Algieria - Spotkanie - Inkubator
Algieria - Spotkanie - Inkubator
Algieria - Spotkanie - Inkubator

Uczestników spotkania powitała Ewa Niemier-Pawłowska –  attachée ds. ekonomicznych w Ambasadzie RP w Algierze oraz dr hab. Maciej Klósak z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – inicjator projektu powołania Inkubatora Przedsiębiorczości w Skikdzie na przykładzie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kaliszu.

W trakcie spotkania Omar Saoudi , były Vice Prezes Zarządu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczość opowiedział jak inicjował powołanie w 1993r. Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, natomiast Zuzanna Szczudlik obecna Prezes Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości przybliżyła aktualnie realizowane projekty.

Algieria - Spotkanie - Inkubator

Małgorzata Spychalska omówiła obszary działania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Akademii Kaliskiej oraz podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie  budowania i rozwijania przedsiębiorczości wśród społeczności akademickiej. Ważnym aspektem spotkania było nakreślenie możliwych warunków współpracy pomiędzy ośrodkiem Enterprise Europe Network ,a Akademią Kaliską w obszarze  utworzenia wspólnej platformy akademicko – biznesowej do rozwoju międzynarodowego ekosystemu wspierania przedsiębiorczości. Wspólna inicjatywa, dzięki zaangażowaniu polskich i międzynarodowych studentów, stworzy możliwość kompleksowego poznania potencjału zagranicznego rynku, zakładania i rozwijania firmy w danym kraju, łączenia innowacyjnych pomysłów, dostosowywania pomysłów biznesowych do danego rynku, czy pozyskiwania funduszy na rozwój działalności.

Algieria - Spotkanie - Inkubator
Algieria - Spotkanie - Inkubator
Algieria - Spotkanie - Inkubator