• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Senat Akademii Kaliskiej jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt statutu Uniwersytetu Kaliskiego. Dzień wcześniej podobnie postąpiła Rada Uczelni.

Statut to dokument, określający funkcjonowanie uczelni w obszarach, które nie są uregulowane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Statut określa zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, m. in. sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, w tym podmioty uprawnione do wskazywania kandydatów na rektora, oraz sposób organizowania wyborów do organów uczelni.
– Każdy dzień przybliża nas do historycznego wydarzenia, jakim będzie powstanie Uniwersytetu Kaliskiego – powiedział rektor, prof. Andrzej Wojtyła. – Tak jak zapowiadałem już w maju, pracujemy intensywnie, aby nieuniknione zmiany, nie powodowały problemów w codziennym funkcjonowaniu uczelni.

Właśnie 1 października 2023 roku formalnie zacznie funkcjonować Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.