• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Goście z uczelni partnerskich

Uniwersytet Kaliski od lat intensywnie rozwija swoją działalność w zakresie internacjonalizacji, stając się jednym z ważniejszych ośrodków akademickich w regionie. Dzięki licznym inicjatywom systematycznie zwiększamy naszą obecność w międzynarodowej społeczności akademickiej.

W minionym tygodniu mieliśmy zaszczyt gościć ośmiu pracowników z uczelni partnerskich w Albanii, Bośni i Hercegowinie oraz Mozambiku, którzy prowadzili zajęcia ze studentami oraz realizowali program szkoleniowy. Było to wyjątkowe doświadczenie, zarówno dla wykładowców, jak i studentów.

Jednak to tylko fragment szeroko zakrojonej działalności w zakresie umiędzynarodowienia Uniwersytetu Kaliskiego. W mijającym roku akademickim koordynowaliśmy mobilności już prawie 190 osób. Działania obejmowały zarówno wyjazdy naszych studentów i pracowników do zagranicznych instytucji edukacyjnych, jak i przyjmowanie studentów oraz pracowników z różnych zakątków świata. Działania te realizowane są przede wszystkim w ramach programu Erasmus+, który umożliwia rozwijanie międzynarodowej współpracy edukacyjnej. Dzięki temu nasi studenci mają możliwość zdobywania wiedzy i doświadczeń w renomowanych uczelniach i instytucjach w Europie, co znacząco podnosi ich kompetencje oraz przygotowanie do pracy na międzynarodowym rynku.

Niezmiennie zachęcamy wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Kaliskiego do korzystania z możliwości oferowanych przez program Erasmus+.