• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Kolejni spedytorzy międzynarodowi z PWSZ-4

Kolejna grupa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ukończyła szkolenie „Spedytor międzynarodowy”.

Studenci sami zgłosili zapotrzebowanie, aby przeprowadzić drugą edycję szkolenia. Ponownie organizatorem projektu był uczelniany Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. – Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania zadań na stanowisku spedytora międzynarodowego, wzbogacone o umiejętności w obszarze komunikacji interpersonalnej i obsługi klienta. Cykl szkolenia został zaplanowany w wymiarze 16. godzin dydaktycznych, obejmując wykłady oraz warsztaty praktyczne w formie zadań indywidualnych i grupowych – przyznaje Małgorzata Spychalska, dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Zajęcia zostały poprowadzone przez trenera Janusza Przybyła, właściciela firmy szkoleniowej „JPT Group” wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Janusz Przybył jest doradcą personalnym i zawodowym, wykładowcą akademickim, certyfikowanym trenerem z 15-letnim stażem zawodowym w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Ponadto posiada uprawnienia certyfikowanego egzaminatora TUV NORD oraz fundacji VCC, jest audytorem ISO 9000:2000 oraz akredytowanym trenerem przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Efektem finalnym przeprowadzonego szkolenia było nie tylko nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych przez studentów, ale również uzyskanie zaświadczenia o uczestnictwie w programie szkoleniowym „Spedytor międzynarodowy”. Zaświadczenie jest wydawane zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.